zaterdag 25 september 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Tweede Kamer
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  E-NOTA 2008-2011  >  TWEEDE KAMER 
Emancipatienota 2008-2011
TWEEDE KAMER

Behandeling in de Tweede Kamer:

In de pers: Over het nota-overleg van 7 november 2007: 

 • Plasterk: Geen nieuwe preutsheid (ND, 8 november 2007). Minister Ronald Plasterk (Onderwijs) bindt uit volle overtuiging de strijd aan met uitwassen van de geseksualiseerde samenleving. ,,Het is beleid dat ik zelf heb ingezet. Absoluut geen nieuwe preutsheid die is afgedwongen door de christelijke coalitiepartners''. Tijdens het debat bleek dat een groot deel van de Tweede Kamer (PvdA, D66, GroenLinks, VVD) vindt dat in Plasterks nota wel veel aandacht is voor vrouwen, maar te weinig voor mannen als het gaat om emancipatie. ,,Mannen zullen meer zorgtaken, onbetaalde arbeid en mantelzorg op zich moeten nemen om vrouwen in staat te stellen een goede carrière te ontwikkelen'', zei Mariëtte Hamer (PvdA).
   
 • 'Mannen onderbelicht in emancipatienota Plasterk' (Trouw, 8 november 2007). De Tweede Kamer heeft minister Plasterk het vuur na aan de schenen gelegd over zijn emancipatienota. De meest terugkerende klacht: het ontbreken van de rol van de man. Karabulut (SP): „Die emancipatienota is een lege huls, minister Plasterk gaat zijn doelstelling niet halen.” Koser Kaya (D66):  „De minister sluist alle vragen door naar zijn collega’s en gaf nergens antwoord op. Zijn betrokkenheid zal vast aanwezig zijn, maar het is duidelijk dat Plasterk geen kennis van zaken heeft. Het ontbreekt hem aan fundamentele visie.” Ook de opvallend afwezige rol van de man in het emancipatieproces ergert veel fracties. „Alleen de allochtone mannen komen even aan bod”, concludeert Karabulut. „Vrouwen moeten vrijwilligerswerk doen, mantelzorg, kinderen krijgen, ze opvoeden en dan ook nog eens meer gaan werken.” Arib (PvdA) is vooral teleurgesteld dat Plasterk geen prioriteit geeft aan allochtone vrouwen die het wel goed doen. „Deze Turkse en Marokkaanse vrouwen zitten ondanks alle druk van hun ouders en broers op het hbo en doen het prima. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen begeleiding nodig hebben als ze bijvoorbeeld dreigen uitgehuwelijkt te worden. Onbegrijpelijk dat Plasterk zich daar niet druk om maakt.” De bewindsman kan zich voorstellen dat uit zijn emancipatienota het beeld is ontstaan dat emancipatie alleen een vrouwenprobleem is. „Maar dat is niet mijn bedoeling geweest. Als het gaat om de rol van mannen wil ik niet vaststellen dat mannen meer sokken moeten gaan wassen.”
     
 • Ook man moet emanciperen (Het Parool, 7 november 2007). Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat minister Ronald Plasterk van Emancipatie te weinig aandacht besteedt aan de rol van mannen in de emancipatie. PvdA, VVD, GroenLinks en D66 vinden dat Plasterk de verantwoordelijkheid te veel bij vrouwen legt.
   
 • GroenLinks wil aandacht voor mannen (GL, 7 november 2007). Mannen krijgen te weinig aandacht in de Emancipatienota van Plasterk, terwijl zij hard nodig zijn voor de emancipatie. GroenLinks wil twee weken betaald vaderverlof en een assertiviteitstraining die mannen aanmoedigt om hun zorgrechten op te eisen. Bedrijven die vrouwen minder betalen dan mannen, moeten worden opgespoord en beboet. Minister Plasterk krijgt van GroenLinks een dikke onvoldoende voor zijn Emancipatienota. Hoewel De Geus al niet bepaald de gedroomde emancipatie-minister was  hij verklaarde de emanciptatie als voltooid  is de nota van Plasterk nog treuriger.
   
 • PvdA biedt Plan van de Man aan (PvdA, 7 november 2007). Tijdens het overleg over de emancipatienota ‘Meer kansen voor meer vrouwen’ heeft PvdA vice-fractievoorzitter Mariëtte Hamer het ‘Plan van de Man’ aangeboden aan minister Plasterk. Emancipatie is immers niet alleen een zaak van vrouwen, maar ook van mannen. Mariëtte Hamer: 'Emancipatie moet van twee kanten komen. Als mannen niet de kans krijgen om mee te emanciperen komen we niet verder!'
 • Claudia Kammer: Plasterk moet uitleggen waarom de man ontbreekt (NRC-Handelsblad, 7 november 2007). Vandaag spreekt de Kamer met minister Plasterk over zijn Emancipatienota. Waarom ontbreken de mannen daarin? Dat 'is echt een opvallende tekortkoming'.
   
 • Sheila Kamerman: En ook de goede rolmodellen worden genegeerd (NRC-Handelsblad, 7 november 2007). Met veel allochtone meisjes gaat het goed. Maar zij worden niet genoemd in de Emancipatienota. 'De aandacht is vooral gericht op wat er níét goed gaat.'
      
 • Felicitaties met de nieuwe emancipatienota! Brief dd. 5 november 2007 van PepInternational aan minister Plasterk (emancipatie) en de vaste kamercommissies betrokken bij de behandeling van de emancipatienota. Opstellers Conny Bergé (PepInternational) en Inge Stemmler (St. Gender Budgeting) schrijven ter toelichting:
   Jullie zullen het met ons eens zijn dat de emancipatienota van het kabinet niet echt uitblinkt in de zo noodzakelijke krachtige beleidsmaatregelen. Het leek ons daarom leuk, zeker gezien onze 40-jarige ervaring op dit terrein, om de boel eens op zijn kop te zetten en het gehele kabinet te feliciteren met de 10 belangrijke maatregelen die zij zg. genomen zouden hebben. WAS DAT MAAR WAAR !. We hopen dat ook jullie hierin nog wat inspiratie kunnen vinden om met elkaar te blijven knokken voor werkelijk structurele, integrale en kwalitatieve maatregelen.