woensdag 23 september 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 12
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  DISCUSSIES  >  MAG AART JAN HE...
 >  BIJDRAGEN 11 - 20  >  12 

Vrouwenbond FNV

 

''De Geus wil zelf niet emanciperen''

Volgens minister de Geus, die emancipatie in zijn portefeuille heeft, kan die portefeuille in een volgend kabinet wel worden afgeschaft.  Volgens hem zijn vrouwen in Nederland voldoende geëmancipeerd en is de achterstand ingelopen. Alleen allochtone vrouwen moeten volgens hem nog leren voor hun belangen op te komen. ''Hij zou zich moeten schamen om als verantwoordelijk minister zulke ongefundeerde uitspraken te doen'', reageert Tineke van der Kraan, voorzitter van de FNV Vrouwenbond. ''De Geus wil zelf niet emanciperen.''
 
''Wat een grote onzin spreekt zo’n minister'', aldus een boze Van der Kraan. ''Met het emancipatiegehalte van vrouwen, zit het wel goed ja. Vrouwen weten echt wel wat gelijke behandeling betekent en hebben zich tegen de verdrukking in een plek op de arbeidsmarkt veroverd. Maar waar het om gaat, is dat de overheid voor de voorzieningen die nodig zijn om bijvoorbeeld arbeid en zorg te delen, geen verantwoordelijkheid meer wil nemen. Daarmee laat dit Kabinet zowel mannen als vrouwen met jonge kinderen in de kou staan.''
 
De Geus maakt volgens de vrouwenbondsvoorzitter de klassieke fout de zorg voor kinderen alleen op het bordje van vrouwen neer te leggen. ''Een typisch voorbeeld van een zeer ouderwetse instelling. Maar vooral jammer ook voor hemzelf en andere bezige mannen. Want vooral zij moeten emanciperen en bijvoorbeeld ook hun verantwoordelijkheid  nemen voor de onbetaalde zorgarbeid. Als dat gebeurt, komen we er wel met de emancipatie.''
  
Een post ''emancipatie'' is juist nog hard nodig om een positieve inbreng te geven aan het emancipatiebeleid van de diverse departementen en te bewaken dat die vakministeries zich ook daadwerkelijk met emancipatie bezig houden, meent Van der Kraan. ''Dat is nu nog nauwelijks het geval. Maar ook voor een bijdrage aan de noodzakelijke verandering van de cultuur en mentaliteit ten aanzien van rolpatronen, is een bewindspersoon voor emancipatie nog steeds hard nodig. Er is helaas nog steeds een grote ongelijkheid in macht en inkomen tussen mannen en vrouwen en om dat te veranderen is actief overheidsbeleid noodzakelijk.''
  
''Dus, meneer de Geus, niet denken vanuit vrouwen als slachtoffer die ''geholpen moeten worden bij hun emancipatie'', maar er voluit tegenaan in een voorbeeldrol als man. En blijven financieren van belangrijke activiteiten en voorzieningen. Pas dan kunnen mannen en vrouwen, van welke culturele achtergrond dan ook, hun emancipatie daadwerkelijk invulling geven.''

20 november 2003