dinsdag 29 september 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 06
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  DISCUSSIES  >  MAG AART JAN HE...
 >  BIJDRAGEN 01 - 10  >  06 

Reinda Mellema

De Geus is te optimistisch

"In ons land veranderen de opvattingen aangaande emancipatie en daaraan gekoppelde beleidsadviezen met de richting van waaruit de politieke wind waait." Dat schreef ik op 30 oktober in de inleiding van een paper over de betekenis van ICT voor de emancipatie van vrouwen. Hetzelfde geldt voor de issues, die aan emancipatie gerelateerd worden.

Ben ik visionair? Ik denk dat ik de ontwikkelingen de laatste 20 jaar aardig gevolgd heb. Niet voor niets was ik jarenlang betrokken bij de rooie vrouwen in de PVDA en student sociale wetenschappen vrouwenstudies. In de jaren '80 was ik coördinator van een grote afdeling anderstaligen ( I.S.K.).Toen luidde het credo: Integratie met behoud van eigen identiteit.

Wat is er in de loop van de tijd van terechtgekomen? Naar mijn mening is de heer De Geus werkelijk radeloos (reactie Astrid Feiter). Of is het een truc om tweespalt te creëren tussen vrouwen (wit en gepigmenteerd) en al strijdende een koek te verdelen, die in de loop der jaren alleen maar dunner is geworden, om van de kwaliteit van het meel maar te zwijgen?

Emancipatie betekent niet alleen voor je rechten opkomen, maar ook zorgen dat ze realiseerbaar zijn, én blijven! Wat betreft betaald werk, economische zelfstandigheid en vrouwen op de plekken waar ze horen vind ik de heer De Geus te optimistisch. De praktijk wijst anders uit. Denk in dit kader ook aan de Flexwet! Als overheid dien je de zwakken in de samenleving te beschermen. In de jaren '60, ' 70 en '80 waren er ook al allochtonen en kwamen de eerste stromen vluchtelingen naar ons land ( o.a. uit Vietnam , de z.g. bootvluchtelingen ). Het probleem is dus niet nieuw. Misschien is het deze erfenis die de heer De Geus radeloos maakt, of op z'n minst nerveus.

Voor ons, witte vrouwen, heeft de stellingname van De Geus één lichtpuntje: in zijn opinie staan we niet meer in de rij van de zwakken binnen de samenleving, zoals we altijd gepositioneerd werden in beleidsplannen en - nota's. Er is in de loop der jaren heel veel opgebouwd, door vrouwen, met overheidssteun in de vorm van middelen. Ook de virtuele ruimte is en wordt uitstekend door de vrouwenbeweging benut.

De tendens van gendermainstreaming wordt in Internet-Land inmiddels zichtbaar: intrekking / afbouw van subsidies voor vrouwenorganisaties. Emancipatieweb, bedoeld als nieuw intrument voor samenwerking tussen overheid en de vrouwenorganisaties, maakt bepaalde organisaties op het web overbodig!

Mijn reactie is er een van emotionele inkleuring , omdat zelfs de term allochtoon die de heer De Geus gebruikt geen recht doet aan de diversiteit van vrouwen die onder het begrip: z.m.v. vrouwen vallen. Deze discussie kan als een emanciperende actie gezien worden: strijden voor wat er is bereikt, en dat behouden en uitbouwen!

Het wordt tijd dat de inhoud van emancipatiebeleid opnieuw gedefinieerd wordt. Ik reageer nog graag een andere keer, dan vanuit emancipatie( -beleid) als constructief principe. 

18 november 2003