zaterdag 26 september 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 02
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  DISCUSSIES  >  MAG AART JAN HE...
 >  BIJDRAGEN 01 - 10  >  02 

Petra Verdonk (voorzitter) en Nicolien Brzesowsky (oprichtster)
Stichting WAHO voor jonge hoger opgeleide vrouwen in de WAO

 

De minister wil het licht uit doen. Maar is de minister wel ambitieus genoeg?! 

Stichting WAHO vindt de hoge ambitie van de minister geweldig, maar ziet die ambitie op dit moment niet terug in (de uitvoering van) het beleid. Dat betekent dat deze ambitie volgens ons niet zal worden verwezenlijkt, en dat de portefeuille emancipatiebeleid in 2007 nog steeds hard nodig zal zijn.

Stichting WAHO vindt de emancipatie niet voltooid, noch die van witte en noch van zwarte vrouwen en mannen. Deze onvoltooide emancipatie is mede debet aan de hoge uitval op de arbeidsmarkt onder jonge vrouwen met een hoge opleiding, vergeleken met hun mannelijke leeftijdgenoten. 

Toen de arbeidsparticipatie van vrouwen met sprongen toenam, vonden zowel grote delen van de vrouwenbeweging als de overheid dat de emancipatie van de Nederlandse vrouw haar voltooiing naderde. Maar al in 1996 werd in de cijfers zichtbaar, dat zelfs jonge, goed opgeleide vrouwen in grote getale uitvielen op de arbeidsmarkt. Als reactie daarop is In augustus 2001 de Stichting WAHO voor jonge hoger opgeleide vrouwen in de WAO.

De overheid heeft laat gereageerd op de snel groeiende hoge instroom van vrouwen in de WAO. Er is zeker veel aandacht nodig voor de problematiek van allochtone vrouwen op emancipatiegebied, maar dat is gezien de hoge uitval onder ˇˇk witte vrouwen niet voldoende om het emancipatieproces te voltooien.

Het emancipatieproces gaat niet vanzelf dˇˇr, maar gaat juist vanzelf achter˙it als de overheid haar verantwoordelijkheid niet neemt. Het is een overheidstaak om op alle fronten, en op allerlei manieren met wetgeving, richtlijnen en stimuleringsmaatregelen het emancipatieproces te ondersteunen. Dat is overigens ook de mening van de Verenigde Naties en de EU. Alleen al het werk dat Stichting WAHO voor jonge hoger opgeleide vrouwen verricht kan prima vanuit het ministerie worden gedaan. Waarom gaan beleidsmedewerkers niet met Arbodiensten praten om ze uit te leggen dat de dienstverlening aan vrouwelijke werknemers tekortschiet? De Stichting WAHO is van mening dat deze taken in principe niet bij een vrijwilligersorganisatie thuishoren. Als de overheid deze taken belangrijk vindt en noodzakelijk om beleidsdoelstellingen te halen, moet ze meer werk maken van implementatie van beleid of dit op zĺn minst financieel ondersteunen. Beleid zonder monitoring van resultaten is vrijblijvend. En vrijblijvend beleid bereikt haar doelstellingen niet.

Vrouwenorganisaties en emancipatieprojectontwikkelaars ontvangen hun subsidies veelal van de overheid, en nu dreigen deze organisaties hun werk niet meer te kunnen uitvoeren. De vrije markt neemt deze taken niet over, en zeker niet in hetzelfde tempo als waarmee de vrouwenorganisaties worden ontmanteld. Wat zal er gebeuren met zaken die nog steeds belangrijk zijn voor de verbetering van de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt? Gezien de vergrijzing zal er steeds meer aanspraak worden gemaakt op het arbeidspotentieel van vrouwen. Zaken als arbeidsomstandigheden, betere betaling, meer kinderopvang, deeltijdarbeid zijn van groot belang voor de arbeidspositie van vrouwen. Hoe wil de Minister ervoor zorgen dat de arbeidsparticipatie van vrouwen tˇch toeneemt? 

De minister wil het licht uit doen. Maar is de minister wel ambitieus genoeg?!