maandag 17 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Hans dijkstal
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  ARCHIEF  >  TK-VERKIEZINGEN 2002
 >  LIJSTTREKKERSDEBAT  >  HANS DIJKSTAL 
Lijsttrekkersdebat TK-verkiezingen 2002

HANS DIJKSTAL (VVD)

6 mei 2002

‘Harde afspraken over streefcijfers van het aantal vrouwen in topfuncties’

‘Ieder mens is uniek. Het beste uit jezelf halen, is de opgave die ieder mens gegeven is. Vrije mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid. Verantwoordelijke mensen moeten bij hun keuzes rekening houden met de effecten voor henzelf en voor hun omgeving. Niets is zo motiverend als keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Daarom moet de overheid zich beperken en selectiever optreden, zodat ruimte ontstaat voor aan persoonlijke vrijheid en ontplooiing. Maatwerk heeft de toekomst. Dit is in notedop de filosofie van de VVD.
Een goed emancipatiebeleid betekent voor de VVD dan ook het scheppen van voorwaarden waarin vrouwen én mannen gelijke rechten, kansen, vrijheden en (sociale) verantwoordelijkheden kunnen realiseren. Daarbij hoort het stimuleren van economische onafhankelijkheid. Bestaande belemmeringen om door werk in een eigen inkomen te voorzien, moeten worden weggenomen.
Kinderopvang is een belangrijke voorwaarde voor arbeidsparticipatie van met name vrouwen met jonge kinderen. Belangrijk is dat de keuzes en wensen van ouders centraal komen te staan en niet die van de overheid. Uitbreiding van de huidige capaciteit is dringend gewenst. Daarom moet de overheid via een belastingkorting een koopkrachtige vraag stimuleren, waarop de markt kan inspelen.
We moeten ook oog hebben voor het ‘glazen plafond’ waar vrouwen nog altijd mee te maken hebben. Zeker nu in Nederland het gemiddelde opleidingsniveau van vrouwen hoger is dan van mannen. Doorbreking van het glazen plafond zal de geloofwaardigheid van het emancipatiebeleid vergroten. Er moeten harde afspraken worden gemaakt over de streefcijfers van het aantal vrouwen in (ambtelijke) topfuncties.’

 


Meer over het lijsttrekkersdebat