maandag 17 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 G - L
 Meer informatie
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  EMANCIPATIE ALGEMEEN  >  PRIJZEN EN LEZINGEN  >  G - L 
PRIJZEN EN LEZINGEN

G - L
 • Prof. Dr. C. Halkes Scriptieprijs (Centrum voor Vrouwenstudies, Katholieke Universiteit Nijmegen).
  • De scriptieprijs is in 1995 door het Centrum ingesteld ter gelegenheid van zijn 10-jarig bestaan en is vernoemd naar prof. dr. Catharina Halkes, voormalig bijzonder hoogleraar ''Feminisme en Christendom'' en een van de grondlegsters van vrouwenstudies aan de KUN. De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan de beste en meest vernieuwende KUN-scriptie op het gebied van gender, emancipatie, vrouwen of seksualiteit.
 • Victorine Hefting Prijs (Haaglanden).
  • Ingesteld in 1988. De prijs heeft een emancipatorisch karakter en heeft tot doel vrouwelijk talent, actief op het gebied van de kunsten, te stimuleren en onder de aandacht te brengen. Jaarlijks wordt met deze prijs een vrouwelijke kunstenaar of groep kunstenaars uit één van de vele kunstdisciplines bekroond ter onderscheiding van haar werk. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag van € 2275.
 • Martha Hering Broche (Netwerk MediAVrouwen)
 • Corrie Hermann Prijs (Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen)
  • Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de VNVA aan vrouwelijke artsen die zich binnen hun werk profileren en daarmee bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van de vereniging.
 • Hoger Onderwijs Emancipatieprijs (Ministerie van OCW)
  • Elke drie jaar wordt een Emancipatie-prijs Hoger Onderwijs  uitgereikt. Het gaat om twee prijzen van elk 100.000 gulden: één bedrag voor een hbo-instelling en één voor een wo-instelling. De prijs gaat naar een opleiding, groep van opleidingen of een hele faculteit.
 • Aletta Jacobs Lezing (Studium Generale van de Rijksuniversiteit Groningen)
 • Aletta Jacobs Prijs (Rijksuniversiteit Groningen)
  • De Aletta Jacobsprijs wordt om de twee jaar toegekend aan een academische opgeleide vrouw die zowel een voortrekkersrol vervult op het gebied van emancipatie. Ook dient de laureaat een voorbeeldfunctie te bekleden, bij voorkeur op een voor vrouwen niet-traditionele plaats. De prijs bestaat uit een een bedrag van tienduizend gulden en een oorkonde.
 • Aletta Jacobs Prijs (Gemeente Hoogezand-Sappemeer; informatie volgt)
 • Mr. Annelien Kappeyne van de Coppello Forum (Mr. Annelien Kappeyne van de Coppello Foundation)
 • Raden Adjeng Kartiniprijs (Gemeente Den Haag)
  • Jaarlijks wordt de Raden A.Kartiniprijs uitgereikt aan een organisatie of persoon die zich heeft onderscheiden door initiatieven die bijdragen aan emancipatie, belangenbehartiging en positieverbetering van allochtone vrouwen en meisjes in Den Haag. De prijs is ingesteld door de gemeente Den Haag en bestaat uit een geldbedrag van € 2250.
 • Leiden | Emancipatieprijs