maandag 17 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Visitatiecommissie Emancipatie
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DOSSIERS  >  DOSSIERS OP ALFABET  >  DOSSIERS V
 >  VISITATIECOMMIS... 
VISITATIECOMMISSIE EMANCIPATIE (dossier 037)

Dossier 037 (Visitatiecommissie Emancipatie) is overgebracht naar
de rubriek
Focus >Visitatiecommissie EmancipatieVisitatiecommissie emancipatiebeleid

  • De Visitatiecommissie Emancipatie (VCE) is ge´nstalleerd door Minister De Geus tijdens een bijeenkomst in Nieuwspoort (Den Haag) op donderdag 16 september 2004. Voor alle informatie over de commissie, zie haar website www.visitatiecommissie-emancipatie.nl.

hspace=0

  • Brief van 1 juli 2004 van minister De Geus aan de Tweede Kamer, ten geleide van:
    • Instellingsbesluit Visitatiecommissie Emancipatie en bijbehorend benoemingsbesluit leden (Staatscourant, 29 juni 2004). Benoemd zijn: Tineke Lodders-Elfferich (voorzitter), Trudy Blokdijk-Hauwert, Ila Kasem, Tineke van den Klinkenberg, Louise Mulder, Joyce Outshoorn, Joop Schippers (leden), Saskia Keuzenkamp (adviserend lid namens het SCP) en Jeroen de Wildt (secretaris / adviserend lid).
  • Kabinet benoemt leden Visitatiecommissie Emancipatie (Ministerie van SZW, persbericht 25 juni 2004).  Op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en co÷rdinerend minister voor het emancipatiebeleid heeft de ministerraad besloten over de samenstelling van de Visitatiecommissie Emancipatie.
  • In een brief van 14 juni 2004 over de beŰindiging van de structurele subsidie voor de Vrouwen Alliantie heeft minister De Geus aangekondigd, de visitatiecommissie te vragen het ondersteuningsbeleid vanuit de diverse departementen in haar visitaties mee te nemen en daarnaast met de Vrouwen Alliantie, de Nederlandse Vrouwen Raad en Tiye te spreken over de wijze waarop deze koepelorganisaties mogelijke input voor het visitatieproces kunnen leveren.
  • Annet de Jong en Roelien Wierstra: ''Emancipatie is nooit klaar''. Minister De Geus nuanceert gewraakte uitspraken (De Telegraaf, 24 januari 2004). Het was even slikken voor Aart Jan De Geus toen er een storm van kritiek losbarstte nadat hij op een feestje ter ere van het 25-jarig bestaan van de vrouwenbeweging had geopperd dat de emancipatie ''af'' is. De Geus trekt zich alle kritiek aan en neemt daarom een beetje gas terug. In essentie blijft hij bij zijn pleidooi: de minister voor Emancipatie is een achterhaald concept en alle bewindslieden krijgen wat hem betreft emancipatie op hun bordje. ''Wanneer is de emancipatie klaar ? Volgens mij nooit'', nuanceert hij zijn woorden.
  • Emancipatie-politie op alle ministeries (De Telegraaf, 23 januari 2004). CDA-coryfee Tineke Lodders gaat de komende drie jaar in opdracht van minister De Geus (Sociale Zaken) alle ministers en staatssecretarissen achter hun broek zitten om emancipatiebeleid op alle departementen meer prioriteit te geven.
  • Commissie brengt emancipatiebeleid departementen in kaart (Ministerie van SZW, persbericht 23 januari 2004). Een speciale commissie onder leiding van voormalig CDA-senator Tineke Lodders-Elfferich gaat vanaf 1 april 2004 bij alle departementen langs om het emancipatiebeleid in kaart te brengen. Dit is besloten door minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en co÷rdinerend minister voor het emancipatiebeleid. Deze visitatiecommissie bekijkt of en hoe emancipatiedoelen in het beleid van de verschillende ministeries tot uitdrukking komen.

hspace=0

[biografie]