maandag 17 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Pil uit het ziekenfonds - 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DOSSIERS  >  DOSSIERS OP ALFABET  >  DOSSIERS P
 >  PIL UIT HET ZIE... 
DOSSIER 033

DE PIL UIT HET ZIEKENFONDS ? DE DISCUSSIE IN 2003
met een terugblik naar 1995


Nieuws: de discussie heropend (vanaf augustus 2003)

 • Janna: Hoogervorst bevordert emancipatie, vindt hij (Indymedia.nl, posting 20 januari 2004). Ik kreeg zojuist een brief van Wever, namens Hoogervorst van volksgezondheid, waarin hij (in antwoord op mijn brief van drie en een halve maand geleden) zijn bezuinigingsmaatregel op anticonceptie als een bijdrage aan verworvenheden op gebied van emancipatie benoemt.
 • Ronald van Geenen: Vrouwen stoppen met de pil. Enquête: een op vijf wil kosten niet zelf betalen (Algemeen Dagblad, 31 december 2003).  Zeker een op de vijf vrouwen overweegt volgend jaar te stoppen met het gebruik van de anticonceptiepil en zoekt naar alternatieven om een zwangerschap te voorkomen. Reden is dat het ziekenfonds de pil per 1 januari niet meer vergoedt voor vrouwen boven de 21 jaar.
 • Wij Vrouwen Eisen: Brief aan Tweede Kamer over het voorstel, de anticonceptiepil uit het ziekenfonds te halen voor vrouwen vanaf 21 jaar (WVE, brief 12 november 2003).
 • Brief aan de Tweede Kamer over de afschaffing van de vergoeding voor de anticonceptiepil (Clara-Wichmann.nl, 6 november 2003). In deze brief wordt uiteengezet dat het afschaffen van vergoeding voor de anticonceptiepil in strijd is met internationale verplichtingen die Nederland is aangegaan. De brief is ondertekend door het Clara WIchmann Instituut, het Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM), het Nederlands Juristen Comité van de Rechten van de Mens (NJCM), de Nederlandse Organisatie Vrouwelijke Apothekers (NOVA), de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR), de Stichting Wemos, Tiye, de Vereniging van Vrouwen met een Hogere Opleiding, VVAO), de Vrouwen Alliantie en het Women’s Global Network on Reproductive Rights (WGNRR).
 • Ingrid Sikking: Zorgen over anticonceptie en soa (Algemeen Dagblad, 13 oktober 2003). Na een jarenlange afname stijgt het aantal tiener-zwangerschappen, abortussen en soa in Nederland.
 • Ook particulier moet pil zelf betalen. Delta Lloyd: Premieverhoging groter dan prijs middel (Algemeen Dagblad, 22 oktober 2003). Ook veel particulier verzekerden moeten vanaf januari 2004 zelf opdraaien voor de kosten van de anticonceptiepil. Delta Lloyd, een van de grootste particuliere ziektekostenverzekeraars, heeft hiertoe al besloten.
 • Jet Bruinsma: Pil wellicht ook uit particuliere polis (De Volkskrant, 21 oktober 2003).  Een van de grootste particuliere ziektekostenverzekeraars haalt de anticonceptiepil uit zijn polissen. Het is niet zeker of andere verzekeraars het voorbeeld van Delta Lloyd zullen volgen. De pil wordt per 1 januari 2004 uit het ziekenfondspakket geschrapt voor vrouwen vanaf 21 jaar. Volgens Delta Lloyd (600 duizend particulier verzekerden) is de premie voor het handhaven van de vergoeding in particuliere polissen hoger dan de prijs van de pil. Alleen verzekerden met de duurste polis en het meest uitgebreide pakket krijgen de pil straks nog vergoed, aldus een woordvoerster.
 • Frank Renout en Ingrid Sikking: Morning-afterpil via web succes. Downloaden van recepten neemt psychologisch obstakel weg (Algemeen Dagblad, 2 oktober 2003). Gemiddeld 20 vrouwen per weekend halen een recept voor de morning-afterpil gratis van internet. Daarmee kunnen ze naar de apotheek, als ze seksuele gemeenschap hebben gehad zonder voorbehoedmiddelen. Ze hoeven niet eerst naar de huisarts, zoals tot nu toe het geval was.
 • Motie van het lid Dittrich (D66) tot handhaving van de anti-conceptiepil in het ziekenfondspakket (Kamerstukken II, 29200, nr. 21). Verworpen, met vóórstemmen van D66, PvdA, SP, GroenLinks en LPF.
 • Maarten Vermeulen en Gerhard Wilts: ''Schrappen pil leidt tot meer abortussen'' (Nederlands Dagblad, 19 september 2003). Komen er meer abortussen als de pil uit het ziekenfonds verdwijnt? Vrouwenorganisaties, seksuologen en abortusklinieken vrezen van wel en tekenen fel protest aan tegen het kabinetsplan de anticonceptiepil te schrappen. Huisartsen en hulpverleners zetten daar vraagtekens bij, want nu al zijn veel vrouwen bereid bij te betalen voor anticonceptie. Bovendien zijn er meer manieren om abortus te voorkomen.
 • In de zgn. Verdiepingsbijlage bij de VWS-begroting 2004 staat:
  ''Anticonceptiva (pil, spiraaltje, morning after-pil etc.) worden uitgesloten van vergoeding, omdat het gebruik hiervan geen medisch noodzakelijke behandeling is. Het is ook in lijn met het niet vergoeden van condooms. Om te voorkomen dat deze maatregel leidt tot verminderd gebruik van de anticonceptiepil bij de jeugd en jong volwassenen, met als mogelijk gevolg een verhoging van het aantal ongewenste jeugd-zwangerschappen en abortussen, is besloten de aanspraak voor vrouwen onder de 21 in stand tehouden. De maatregel heeft zowel gevolgen voor de geraamde BKZ-uitgaven ( € 71,8 miljoen) als voor de geraamde eigen betalingen ( € 1,8 miljoen). In netto BKZ-termen wordt een structurele opbrengst van € 70 miljoen gerealiseerd''.
 • GESTRIPT trakteert minister Hoogervorst op beschuit met muisjes (Stichting ANU, 15 september 2003).
 • GESTRIPT trakteert minister Hoogervorst op beschuit met muisjes (persbericht, 16 september 2003). Persbericht, met aktiefoto's.
 • Premier: Betrek abortus bij debat. Premier haalt uit naar egoïstische houding van ''veel'' tv- en muzieksterren (Reformatorisch Dagblad, 11 september 2003). In het debat over waarden en normen moeten ook thema’s over de beschermwaardigheid van het leven, zoals abortus, aan de orde komen. [...] Daarnaast moet er een maatschappelijk debat worden gevoerd waarin gesproken wordt over het voorkómen van abortus.
 • Aktiegroep GESTRIPT trekt ten strijde (persbericht, 9 september 2003).
 • Aktiegroep Gestript roept op tot demonstratie op maandag 15 september 2003 in Den Haag: ''Houd de pil in het ziekenfonds'' (oproep op FEMINISME-lijst, 9 september 2003).
 • De pil uit het ziekenfondspakket ? Stop met leeftijdgrenzen in het ziekenfondspakket (Leeftijd.nl, persbericht 2 september 2003). Minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat voor vrouwen vanaf 21 jaar de anticonceptiepil uit het ziekenfondspakket gaat. Een maatregel om te bezuinigen. De leeftijdsgrens van 21 jaar is een compromis en bedoeld om een toename van het aantal ongewenste tienerzwangerschappen te voorkomen. Maar andere kwetsbare groepen worden niet ontzien. Het LBL vindt het onaanvaardbaar dat de pil op basis van leeftijd wordt vergoed en niet op basis van behoefte of medische noodzaak. Wat wordt volgende leeftijdsgrens om de kosten te drukken? Leeftijdsdiscriminatie in de zorg?
 • ''Pleisterpil veiliger dan pil'' (Nederlands Dagblad, 1 september 2003). Vrouwen die de pil slikken, hebben een nieuw alternatief: de anticonceptiepleister. Farmaceutisch bedrijf Janssen-Cilag heeft de pleister, die eenmaal per week op de huid moet worden geplakt, gisteren op de markt gebracht.
 • Mensen gaan in de zorg veel meer zelf betalen (Trouw, 1 september 2003, tijdelijke link). Echtparen die een reageerbuisbevruchting (in vitro fertilisatie) wensen, moeten de eerste behandeling voortaan zelf betalen. De tweede en derde behandeling zullen via het ziekenfonds worden vergoed.
 • Anticonceptiepleister alternatief voor pil (Nu.nl, 31 augustus 2003). Vrouwen die de pil slikken, hebben vanaf maandag een nieuw alternatief. Dan brengt farmaceutisch bedrijf Janssen-Cilag de anticonceptiepleister op de markt. De pleister moet eenmaal per week op de huid worden geplakt.
 • Begroting ontziet IVF-behandeling (Het Parool, 30 augustus 2003). Het kabinet is het gisteravond eens geworden over een bezuinigingspakket van 2,1 miljard euro op de begroting van volksgezondheid. [...] Het volledig schrappen van de vergoeding voor reageerbuisbevruchting (IVF) is van de baan. Volgens ingewijden zal de eerste behandeling niet meer worden vergoed, maar de tweede en derde behandeling wel.
 • Elaine de Boer: Eerste IVF-poging niet vergoed (De Volkskrant, 30 augustus 2003). De eerste IVF-behandeling moeten mensen in het ziekenfonds voortaan zelf betalen. Aan vrouwen boven de 21 jaar wordt de pil niet langer vergoed.
 • Recept morning-after pil online verkrijgbaar. ''Vanaf de website van de Stichting Anticonceptie Nederland is het vanaf heden mogelijk een gratis recept voor de morningafterpil te downloaden. Wij zijn van mening dat snelle toegang tot de morningafterpil -óók in de weekends- mogelijk moet zijn. Want: iedere vertraging van het innemen van de morningafter pil verdubbelt de kans op een ongeplande zwangerschap!! Bovendien vinden we dat in navolging van de ons omringende landen, waar de morningafter pil zonder recept verkrijgbaar is, Nederland snel dit voorbeeld moet volgen. Meer over de argumenten en achtergronden op www.anticonceptie-online.nl/recept.htm''
 • Alleen eerste IVF-behandeling niet vergoed (De Telegraaf, 30 augustus 2003). Het volledig schrappen van de vergoeding voor reageerbuisbevruchting (IVF) is van de baan. Het kabinet heeft vrijdag hierover overeenstemming bereikt. Het wil nu de eerste behandeling niet en de tweede en derde behandeling wel vergoeden. Nu krijgen mensen die daarvoor in aanmerking komen drie behandelingen vergoed. Dat melden wel ingelichte kringen in Den Haag. [...] Verder wordt er flink gesneden in het ziekenfondspakket. De pil wordt voortaan alleen nog vergoed voor vrouwen tot 21 jaar. [...] Minister Hoogervorst heeft ook definitief besloten om 135 miljoen euro te bezuinigen op de subsidies voor diverse maatschappelijke organisaties, zoals sportclubs. De organisaties moeten nog wachten tot prinsjesdag voordat ze horen hoeveel ze afzonderlijk worden gekort.
 • Pil alleen vergoed voor jeugd (Het Parool, 28 augustus 2003). Het kabinet is gisteren dicht bij een akkoord gekomen over de bezuinigingen in de gezondheidszorg. Op de begroting van het departement zal in 2004 2,1 miljard euro worden bezuinigd. Vandaag zou het gesprek worden afgerond. Een van de discussiepunten was nog of de anticonceptiepil voor jongeren onder de achttien via het ziekenfonds vergoed moet blijven, om ongewenste zwangerschappen te voorkomen.
 • Baas in eigen buik. Discussie over de pil uit het ziekenfonds ? op de site van Libelle.
 • Ferry Haan: Pil blijft gratis voor jongeren (De Volkskrant, 28 augustus 2003). De pil blijft in het ziekenfonds voor jongeren onder de 18 jaar. Voor volwassenen verdwijnt het voorbehoedsmiddel uit het standaardpakket. Om de uitzondering voor jongeren te kunnen financieren, wordt de voorgenomen eigen bijdrage voor medicijnen verhoogd van 1,50 euro naar 2 euro per recept.
 • Nieuwsbrief van de Stichting Anticonceptie Nederland (SAN), nr. 4, 27 augustus 2003. Met o.a. ''de pil uit het ziekenfonds ?'' en ''Webwinkel SAN heden geopend''
 • Vrouwen baas in eigen buik: pil moet in ziekenfonds blijven (GroenLinks, persbericht TK-fractie, 26 augustus 2003). Minister Hoogervorst wil de pil uit het ziekenfonds halen. Hij zet zo een stap terug in de tijd. Jonge vrouwen worden daarvan de dupe. De vrouwelijke kamerleden van GroenLinks protesteren hier vandaag tegen met t-shirts voor het behoud van de pil in het ziekenfonds.
 • Esther Rosenberg en Erik van der Walle: Bijverzekeren van pil kan niet, zegt branche (NRC-Handelsblad, 26 augustus 2003). De zorgverzekeraars zeggen niet alles aanvullend te kunnen verzekeren wat minister Hoogervorst van Volksgezondheid uit het verplichte ziekenfondspakket wil halen. Als voorbeeld geeft directeur Martin Bontje van Zorgverzekeraars Nederland aan dat de pil bijvoorbeeld niet aanvullend te verzekeren is, waardoor de kosten voor rekening van de gebruiker zullen komen. Dit komt doordat alleen gebruikers van de pil zich hiervoor aanvullend zullen verzekeren, waarmee de verzekering net zo duur wordt als de pil zelf.
 • Stijging aantal abortusbehandelingen zet zich door (Inspectie voor de Gezondheidszorg, persbericht 26 augustus 2003). Van het totaal aantal vrouwen dat een abortus provocatus (inclusief de zogeheten overtijdbehandelingen) onderging, woonden 29.450 vrouwen in Nederland; een toename van 3,6 procent ten opzichte van 2001. Ten opzichte van 2000 is de stijging bijna 8,3 procent. Dat blijkt uit de rapportage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over het aantal zwangerschapsafbrekingen in Nederland over 2002.
 • ''Ik slik de pil ook niet voor mijn plezier'' (Noordhollands Dagblad, augustus 2003). Volwassen ziekenfondsverzekerden moeten de anticonceptiepil binnenkort zelf gaan betalen. Minister Hoogervorst van volksgezondheid wil deze pillen uit het ziekenfonds halen, zo is door welingelichte bronnen bevestigd. Een ruime meerderheid (77%) van de mensen die op de stemming op deze site over dit onderwerp reageerde, is het hiermee niet eens. Het plan van minister Hoogervorst van volksgezondheid kost de ziekenfondsverzekerden tussen de 19,35 euro (de goedkoopste pil) en 42,48 euro (duurste pil) per half jaar. Ongeveer 3,5 euro per maand. Wij stelden in onze stemming dat een dergelijk bedrag moet op te brengen zijn door de gebruikers en dat de pil best uit het ziekenfondspakket kan. Maar daar waren 141 mensen (77%) het niet mee eens.
 • Op IEX.NL, een site van beleggers voor beleggers, is een discussie gestart over de pil uit het ziekenfonds (24 augustus 2003).
 • Job van de Sande: Ook reageerbuisbaby uit het ziekenfonds (Algemeen Dagblad, 23 augustus 2003). Kinderloze paren moeten reageerbuisbevruchtingen vanaf volgend jaar zelf betalen. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) wil de ivf-behandelingen schrappen uit het ziekenfonds. De maatregel levert jaarlijks 54 miljoen euro op.
 • M. van Scheepen: De pil online. Recepten voor de anticonceptiepil via internet (Medisch Contact, jaargang 58, nr. 34, 22 augustus 2003). Sinds ruim twee jaar is de pil on line te bestellen. Behalve apothekers zijn hierbij artsen en internetbedrijven betrokken. Een uitgebreide vragenlijst en de oplettendheid van de begeleidende artsen moeten de veiligheid van deze dienst waarborgen.
 • Eveline Brandt: Bezuinigen op de pil is kortzichtig, het jaagt de kosten op (Trouw, 22 augustus 2003, tijdelijke link, artikel met lezersreacties). De pil moet niet langer vergoed via het ziekenfonds, vindt minister Hoogervorst. Wat gaat dit plan hem opleveren? Een heleboel onrust, aanzienlijke risico's en een minimale besparing.
 • Pil hoort in ziekenfondspakket thuis. Persbericht RNG en StiSAN, 21 augustus 2003 (RNG.nl). De Stichting Samenwerkende Abortusklinieken Nederland (StiSAN) en de Rutgers Nisso Groep (RNG) te Utrecht zijn sinds 18 augustus jl. door diverse media gevraagd om te reageren op de berichten in de landelijke pers over verwijdering van de pil uit het basisziekenfondspakket. Zowel StiSAN als de RNG hebben met verbazing kennis genomen van dit voornemen van het huidige kabinet Balkenende.
 • ''De Pil'' moet in het ziekenfondspakket blijven ! (Vrouwen Alliantie, persbericht 21 augustus 2003). Het is niet de eerste keer dat bewindslieden met kortzichtige en korte termijn bezuinigingsargumenten de pil weer uit het ziekenfondspakket willen halen. Bij een eerdere poging in 1995 wisten vrouwenorganisaties dit te beletten door op de barricades te klimmen.
 • Petra Huijser: ''Zwangerschap of abortus kost ook veel geld'' (Twentsche Courant Tubantia, 21 augustus 2003). De pil kan best uit het ziekenfonds, vindt minister Hoogervorst van Volksgezondheid. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de vrouw om niet zwanger te raken, en daar hoeft de samenleving niet jaarlijks zo’n dertig miljoen euro voor te betalen.
 • De pil uit het ziekenfonds (Trouw, commentaar, 20 augustus 2003, tijdelijke link). Het is hoog tijd de anticonceptiepil uit het ziekenfonds te lichten, zoals de liberale minister Hoogervorst van volksgezondheid overweegt. Zijn voorgangster Borst wilde het acht jaar geleden ook al, maar zij kwam van het voornemen terug onder druk van maatschappelijk verzet, vooral van vrouwenorganisaties.
 • Minister wil pil en tandarts uit ziekenfonds (Trouw, 20 augustus 2003, tijdelijke link). Minister Hoogervorst (volksgezondheid) wil de anticonceptiepil niet meer vergoeden via het ziekenfonds. Het idee de anticonceptiepil voor eigen rekening te laten maakt deel uit van de bezuinigingsmaatregelen die de VVD-bewindsman overweegt. D66, de kleinste partner in de regeringscoalitie, kondigde gisteren direct aan zich tegen dat voorstel te zullen keren.
 • D66-fractie wil de pil in ziekenfonds houden (NOS-nieuws, 19 augustus 2003, tijdelijke links). D66-Kamerlid Bakker vindt dat de anti-conceptiepil niet uit het ziekenfondspakket gehaald moet worden. Minister Hoogervorst ziet dit als een van de mogelijkheden om meer te bezuinigen.
 • Tandarts en pil mogelijk het fonds uit (Het Parool, 19 augustus 2003). De anticonceptiepil en de tandartszorg voor volwassenen dreigen uit het ziekenfondspakket te verdwijnen. Minister Hans Hoogervorst van Volksgezondheid overweegt de vergoedingen te schrappen, om zo te besparen op de kosten voor gezondheidszorg.
 • Jean Dohmen en Yvonne Wiggers: De pil mogelijk uit fonds. Kabinet overweegt harde bezuinigingsmaatregelen (Algemeen Dagblad, 19 augustus 2003). De pil en de tandarts voor volwassenen verdwijnen mogelijk uit het ziekenfondspakket. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) overweegt deze harde maatregelen om de benodigde bezuinigingen binnen te halen.


Agenda


Actie

In 1995 heeft een reeks organisaties zich gekeerd tegen het toenmalige kabinetsvoornemen, de pil uit het ziekenfondspakket te halen. Omdat de situatie niet wezenlijk is veranderd (integendeel: de abortuscijfers stijgen helaas weer), valt te verwachten dat ook het huidige kabinetsvoornemen verzet zal oproepen. Voor zover daarvan niet blijkt in bovenstaande rubriek ''Nieuws'', zullen wij in deze rubriek ''Actie'' desbetreffende berichten opnemen.


De vorige ronde: de discussie in 1995

 • In haar brief ''Zorg in het regeerakkoord'' van 21 maart 1995 (Kamerstukken II, 1994/95, 24124, nr. 1) kondigde minister Borst van VWS haar voornemen aan, de orale anticonceptiva uit het verzekeringspakket te verwijderen. De belangrijkste passage terzake uit deze brief:

[Uit paragraaf 2.4 - Maatregelen op korte termijn]

In de komende jaren dreigen bij onderdelen die zullen blijven behoren tot het pakket wettelijk verzekerde zorg overschrijdingen. Het kabinet acht het raadzaam om tot een scherpere pakketafbakening te komen tussen enerzijds het wettelijk verzekerd pakket, en anderzijds de vrije keus van burgers. Het kabinet is daarbij van oordeel dat het medisch en financieel gezien verantwoord is met ingang van 1996 de anti-conceptiepil voor meerderjarige vrouwen uit het wettelijk verzekerde pakket te lichten, zodat de aanschaf voor eigen rekening komt (zie voor een toelichting § 9).

[Uit paragraaf 9 - Omvang pakket]

Zoals reeds in aangegeven in § 2.4 acht het kabinet het wenselijk om het wettelijk verzekerde pakket (ZFW en AWBZ) in de komende periode door te lichten volgens de methode van Dunning. Het gaat daarbij om het hanteren van 4 criteria:

 1. noodzakelijke zorg;
 2. werkzaamheid;
 3. doelmatigheid
 4. kan de zorg niet voor eigen rekening en verantwoording komen.

Het kabinet gaat ervan uit dat het opschonen van het pakket langs deze criteria een bedrag van circa f 90 mln op kan brengen. De opschoning van het pakket kan – op basis van het vierde criterium – ook orale anti-conceptiva betreffen. Het kabinet vindt het dan ook verantwoord om de anti-conceptiepil voor volwassenen uit het pakket te halen en voor eigen rekening buiten de huisarts om verkrijgbaar te stellen, mits de prijs lager is dan de huidige prijs (circa f 8 per maand) en de pil ook bij de drogist kan worden verkregen. Door de lagere prijs van de pil en de bredere beschikbaarheid hoeft het schrappen van de pil uit het verplichte pakket naar de mening van het kabinet geen belemmering te vormen voor een goede anti-conceptie.

Hoofdstuk 3 - Concrete maatregelen uit het regeerakkoord
Programma 1996
1 - Beperking pakket
[...] b. anti-conceptiepil

De pil is slechts één van meerdere mogelijkheden om zwangerschap tegen te gaan. De keuze voor het gewenste middel wordt individueel gemaakt en dient niet beïnvloed te worden door het via de verzekering financieren van één vorm. Wel acht het kabinet het uit sociaal oogpunt wenselijk dat de pil ter beschikking staat van meisjes onder de 18 jaar. Het ligt daarom in het voornemen de aanspraak op de anticonceptiepil per 1-1-1996 voor volwassenen uit het pakket te halen en voor eigen rekening buiten de huisarts om verkrijgbaar te stellen bij apotheek of drogisterij.

Bijlage 1 - Bestuurlijk/wetgevend programma 1995-1998
Programma 1996 -
2. Beperking anticonceptiepil

a. Uitgangspunt: De anticonceptiepil is slechts één van meerdere mogelijkheden om zwangerschap tegen te gaan. De keuze voor het gewenste middel wordt individueel gemaakt en dient niet beïnvloed te worden door het via de verzekering financieren van één vorm. Wel acht het kabinet het uit sociaal oogpunt wenselijk dat de pil ter beschikking staat van meisjes onder de 18 jaar. Tevens wenst het kabinet het mogelijk te maken om de pil buiten de huisarts om verkrijgbaar te stellen bij apotheek of drogisterij.

b. Regelgeving: Voor uitvoering van de maatregel dient de aanspraak op de pil voor volwassenen geschrapt te worden in de ZFW en WTZ. Voor het zonder recept verkrijgbaar stellen van de pil is wijziging van het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten op basis van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening noodzakelijk.

c. Advisering: De Ziekenfondsraad en de verzekeraars zullen moeten adviseren over het uit het pakket halen van de pil. Het College ter beoordeling van geneesmiddelen zal advies gevraagd moeten worden over het zonder op recept verkrijgbaar zijn van de pil.

d. Tijdpad:

 • Advies vragen aan ZFR, verzekeraars en college ter beoordeling van geneesmiddelen : april 1995
 • Advies: juni 1995
 • Aanpassing regeling farmaceutische hulp voor ZFW en WTZ: september 1995
 • Aanpassing besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten: december 1995
 • Inwerkingtreding: 1-1-1996

 • Het kabinetsvoornemen riep veel verzet op. Een overzicht van de voorgeschiedenis, de mogelijke voor- en nadelen en de diverse maatschappelijke reacties is te vinden  in:
 • Op 2 mei 1995 publiceerde de Tweede Kamer de Lijst van vragen en antwoorden (Kamerstukken II, 1994/95, 24124, nr. 4) inzake de brief Zorg in het regeerakkoord van 21 maart 1995.
  • Zie o.a. de vragen/antwoorden 66 (BTW-tarief op condooms), 67 (beleidsvisie t.a.v. geboorteregeling), 112 (uitleg uitspraak Hoge Raad), 113 (effect gratis pil in Zweeds experiment), 122 (effect pil uit ziekenfonds op aantal abortussen), 114 (belang medische begeleiding bij pilgebruik), 118 (aantal gebruiksters orale anticonceptiva), 119 (waarom drogist ?), 126 (compenserend voorschrijfgedrag artsen), 115 (omvang bezuiniging), 116 (risicogroepen), 117 (consultatie huisarts), 120 (toename gebruik pil als morning-after-pil), 121 (kwaliteit voorlichting door drogist), 123 (pil op medische indicatie), 124 (dreigende prijsverhoging), 125 (keuze type pil), 147 (toetsing aan ILO-verdragen).
     
 • In een brief van 24 mei 1995 deelde minister Borst mee, dat haar na zorgvuldige bestudering van het voornemen, de orale anticonceptiva uit het verzekeringspakket te verwijderen, was gebleken dat niet voldaan kon worden aan een aantal door haarzelf gestelde voorwaarden:
  • Op grond van Europese regelgeving zullen een aantal nieuwere, vaak duurdere orale anticonceptiva niet door de drogist mogen worden verstrekt;
  • De prijs van de pil kan bij verkoop door de drogist niet beheerst worden;
  • Er is een reële kans dat niet-vergoede orale anticonceptiva op oneigenlijke gronden zouden worden vervangen door andere, wel-vergoede middelen.

Omdat niet aan de door haar geformuleerde randvoorwaarden kon worden voldaan, zag de minister af van het voornemen.

 • Op 31 mei en 1 juni 1995 besprak de Tweede Kamer in een plenair debat met minister Borst van VWS haar brief van 21 maart (24124, nrs. 1 en 2).
  • Handelingen 31 mei 1995 - bijdragen van CDA (deze incidentele aanpak was onverstandig), D66 (''wij volgen de minister''), SP (''minister gelukkig op tijd tot bezinning gekomen''), RPF (''betreurt omwenteling'' van oorspronkelijk voornemen), GPV (pil hoort niet in wettelijke ziektekostenverzekering), PvdA (was aanvankelijk voor, maar neemt aan dat argumenten minister voor loslaten voornemen juist zijn), SGP (principieel tegen pil in ziekenfondspakket), VVD (vrouwenbeweging juicht wellicht te vroeg, want er komt een eigen risico; wordt getracht Europese regelgeving te wijzigen ?), GroenLinks (''groot genoegen'' dat minister van haar voornemen afstapte),
  • Handelingen 1 juni 1995 - Minister Borst gaat in haar eerste termijn vrijwel niet in op de pil. Kamerleden klagen daarover in hun tweede termijn, waarna de minister in haar tweede termijn wel het een en ander zegt (zie pp. 4968-4969).


Lezen / verder surfen

Lezen

Surfen