maandag 17 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Emancipatieportefeuille in kabinet
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DOSSIERS  >  DOSSIERS OP ALFABET  >  DOSSIERS E
 >  EMANCIPATIEPORT... 
DOSSIER 034

EMANCIPATIEPORTEFEUILLE IN KABINET''De portefeuille emancipatiebeleid kan door het volgende kabinet worden opgeheven, vindt Minister De Geus van Sociale Zaken en emancipatie''. Aldus opende het NOS-Journaal op zaterdag 15 november 2003 de berichtgeving over de bijeenkomst over 25 jaar emancipatiebeleid. Aan het slot van zijn toespraak zei de minister: ''Aan het begin van deze eeuw gaan we met de emancipatie een nieuwe fase in. Een fase die in belangrijke mate zal worden gekenmerkt door de emancipatie van de vrouwen van allochtone herkomst. Zodat in de 21e eeuw voor alle vrouwen in Nederland geldt dat hun aanwezigheid op alle plekken in de samenleving vanzelfsprekend is. Dit raakt steeds meer alle onderdelen van kabinetsbeleid. Ik noemde al arbeidsmarkt-, onderwijs-, vreemdelingen-, integratie- en veiligheidsbeleid. Het is mijn ambitie om deze integrale aanpak de komende jaren zo vorm te geven dat een speciale portefeuille emancipatiebeleid bij de volgende kabinetsformatie overbodig is''.

emancipatie.nl organiseert een discussie over deze kwestie in de rubriek Focus. In het dossier dat u nu ziet volgen wij de berichtgeving en discussie elders.   
  

Berichten en artikelen (in chronologische volgorde):
 • De Geus terug op aarde (Nieuwsbrief NVR, maart 2004).Met enige opluchting voor vrouwelijk Nederland lijkt minister De Geus in zijn visie op emancipatie terug te zijn op aarde: “Emancipatiebeleid is nooit ‘af’ “ is nu zijn statement. Hij neemt nu in allerlei media nadrukkelijk afstand van zijn eerdere uitlatingen dat het emancipatiebeleid ‘klaar’ zou zijn. Door een stevige vrouw, voormalig Eerste Kamerlid Tineke Lodders, te kiezen als voorzitter van de Visitatiecommissie Emancipatie probeert hij de daad bij het woord te voegen. Wel blijft hij bij zijn ambitie om aan het eind van deze regeerperiode de coördinerende bewindspersoon voor emancipatie (zijn rol nu) af te schaffen. Of dat zal lukken is nog maar de vraag. Het Bestuur van de NVR heeft er bij De Geus op aangedrongen betrokken te willen zijn bij het werk van deze visitatiecommissie, die 1 april 2004 van start gaat. De NVR is immers van oudsher regeringsadviseur op het vlak van ‘vrouwenzaken’ en kan er mede voor zorgen dat het emancipatiebeleid niet alleen verankerd is binnen alle ministeries, maar ook herkenbaar is voor de samenleving en draagvlak heeft. Dat laatste is in elk geval de ambitie van de NVR.
 • PvdA blijft emancipatie-partij (website PvdA, 8 maart 2004). De Partij van de Arbeid doet vandaag een aantal concrete voorstellen om de emancipatie van vrouwen te verbeteren. Minister de Geus wil aan het einde van deze kabinetsperiode de aparte portefeuille voor emancipatiebeleid opheffen. Hij denkt de emancipatie kennelijk in de nabije toekomst voltooid te hebben. Dat blijkt niet uit het beleid van dit kabinet, want dat heeft niet zelden een averechts effect.
 • De Geus: nog veel emancipatiewerk (De Volkskrant, 8 maart 2004). Vrouwen moeten volgens minister De Geus van Sociale Zaken nog altijd vechten voor hun plek op de arbeidsmarkt. ''Op papier is in Nederland al heel veel bereikt op het gebied van emancipatie en klopt een heleboel, maar in de praktijk is er nog ontzettend veel te doen'', stelde de minister maandag.
 • Emancipatie onder ministers impopulair (Sp!ts, 30 januari 2004). Emancipatie is bij de mannen in het kabinet-Balkenende II geen populair onderwerp. Minister De Geus van Sociale Zaken zegt zich er vol overgave op testorten, maar het lukt hem niet zijn collega's te enthousiasmeren: Emancipatie is jouw terrein, zeggen ze tegen mij. Dat vind ik niet kunnen. Jammer en dom.
 • Tweede Kamer | Verslag van het Algemeen overleg op 29 januari 2004 over emancipatiebeleid (TK 27061, nr. 21 d.d. 27 februari 2004).
 • Sytske van Aalsum: Emancipatie blijft een kwestie van doorzetten (Trouw, 28 januari 2004). Witte vrouwen zijn klaar met hun emancipatie, vindt CDA-minister De Geus. Alleen zwarte vrouwen hebben nog een duwtje nodig. En over drie jaar is emancipatiezaken een overbodige portefeuille. De vrouwenbeweging hoont en vraagt zich af of Aart Jan het licht mag uitdoen. Binnenkort legt De Geus de Tweede Kamer zijn plannen op emancipatiegebied voor.
 • Aart Jan de Geus: Emancipatiebeleid is nooit ''af'' (Ministerie van SZW, column, 26 januari 2004). Vrouwen zijn tegenwoordig op vrijwel alle plekken in onze samenleving aanwezig: op de arbeidsmarkt, in de politiek of in het hoger onderwijs. En dat vinden we vanzelfsprekend. Is de emancipatie daarmee voltooid? Is het emancipatiebeleid dus ‘af’? Nee, integendeel; er blijft nog heel wat te wensen over.
 • Annet de Jong en Roelien Wierstra: ''Emancipatie is nooit klaar''. Minister De Geus nuanceert gewraakte uitspraken (De Telegraaf, 24 januari 2004). Het was even slikken voor Aart Jan De Geus toen er een storm van kritiek losbarstte nadat hij op een feestje ter ere van het 25-jarig bestaan van de vrouwenbeweging had geopperd dat de emancipatie ''af'' is. De Geus trekt zich alle kritiek aan en neemt daarom een beetje gas terug. In essentie blijft hij bij zijn pleidooi: de minister voor Emancipatie is een achterhaald concept en alle bewindslieden krijgen wat hem betreft emancipatie op hun bordje. ''Wanneer is de emancipatie klaar ? Volgens mij nooit'', nuanceert hij zijn woorden.
 • Emancipatie-politie op alle ministeries (De Telegraaf, 23 januari 2004). CDA-coryfee Tineke Lodders gaat de komende drie jaar in opdracht van minister De Geus (Sociale Zaken) alle ministers en staatssecretarissen achter hun broek zitten om emancipatiebeleid op alle departementen meer prioriteit te geven.
 • Commissie brengt emancipatiebeleid departementen in kaart (Ministerie van SZW, persbericht 23 januari 2004). Een speciale commissie onder leiding van voormalig CDA-senator Tineke Lodders-Elfferich gaat vanaf 1 april 2004 bij alle departementen langs om het emancipatiebeleid in kaart te brengen. Dit is besloten door minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en coördinerend minister voor het emancipatiebeleid. Deze visitatiecommissie bekijkt of en hoe emancipatiedoelen in het beleid van de verschillende ministeries tot uitdrukking komen.
 • Marcel van Veelen: Interview met minister De Geus (Huismannen.nl, 26 november 2003). De Geus: ''Graag wil ik eerst een misverstand uit de wereld helpen. Tijdens mijn toespraak in Rotterdam heb ik niet gezegd dat het emancipatiebeleid overbodig is, maar dat het mijn ambitie is om emancipatiebeleid een vanzelfsprekend onderdeel van alle beleidsterreinen te laten zijn. Een aparte portefeuille is dan niet meer nodig. Emancipatiebeleid was voor vrouwen nodig. Zij kwamen vanuit een achterstandssituatie. Bij mannen is er iets anders aan de hand. Zij hoeven hun plaats in de maatschappij niet te veroveren. Zij moeten bereid zijn hun ‘verworvenheden’ met vrouwen te delen. Dat gebeurt al steeds meer, maar ik signaleer dat het voor behoorlijk wat mannen nog moeilijk is van hun troon af te komen. Die cultuuromslag vraagt nog tijd en aandacht maar daarvoor is in mijn ogen in de toekomst geen aparte bewindspersoon nodig''.
 • Zorgmannen (De Volkskrant, Haagse mores, 19 november 2003). ''De emancipatie van blanke vrouwen is af. De portefeuille emancipatie kan de volgende kabinetsperiode worden opgeheven''. Het waren stevige woorden waarmee minister Aart Jan De Geus van Sociale Zaken bij de viering van 25 jaar emancipatiebeleid afgelopen weekeinde alle feministen de gordijnen injoeg. Maar bedoelde de minister ook wat hij zei?
 • Marcel van Veelen: De minister zegt het zelf (Huismannen.nl, 19 november 2003). Zelf was ik afgelopen zaterdag aanwezig bij de openingstoespraak van minister De Geus bij de viering van 25 jaar emancipatiebeleid door de overheid. Tijdens deze toespraak liet hij zich ontvallen dat wat hem betreft de emancipatie vanuit overheidsperspectief wel af was. Immers voor de overheid zijn man en vrouw gelijk. Naar zijn mening kon de portefeuille emancipatiebeleid in de volgende kabinetsperiode wel komen te vervallen. Groot gejoel was zijn deel. Dinsdag bleek deze uitspraak nog een staartje voor hem te hebben. Op initiatief van PvdA-kamerlid Jet Bussemaker moest de minister zijn uitspraken maar eens toelichten in de Tweede Kamer.
 • Petra Huijser en Marloes de Koning: ''Mannen verdienen nog steeds meer dan vrouwen'' (Haagsche Courant, 18 november 2003). In 1978 kende Nederland voor het eerst een staatssecretaris voor Emancipatiezaken: Kraayeveld-Wouters. Na 25 jaar is de emancipatie van de blanke vrouw voltooid, zegt de huidige bewindsman, minister De Geus. Tijd voor een feestje of moeten vrouwen de mouwen opstropen voor een nieuwe ronde?
 • B&W over ''De emancipatie in Nederland is voltooid'' (VARA-tv, uitzending 18 november). De uitzending is een week lang te bekijken op de archiefpagina van dit programma (zodra het bestand online wordt gezet, en dat was dinsdagavond 18 om 23:10 nog niet het geval).
 • Voltooide emancipatie (NRC-Handelsblad, Commentaar, 18 november 2003).
 • De Geus: Allochtonen centraal in nieuwe fase emancipatiebeleid (CDA.nl, 18 november 2003). Naast zelfbewuste allochtone vrouwen die niet onderdoen voor autochtone vrouwen, zijn er te veel allochtone vrouwen met een grote afstand van de Nederlandse samenleving.
  • Met downloadlinks naar speech De Geus 15 november 2003: PDF en Word.
 • hspace=0 Halina Reyn: ''Een ontzettend domme opmerking'' (in NPS-radioprogramma Kunststof, 17 november 2003, interview door Jellie Brouwer).
 • De Geus: post emancipatie is overbodig (NRC-Handelsblad, 17 november 2003).  Een aparte portefeuille voor vrouwenemancipatie is overbodig en hoeft in een nieuw kabinet niet terug te keren. Dit heeft minister De Geus (Sociale zaken en Emancipatie) gezegd op een congres in Rotterdam.
 • De Geus wil portefeuille emancipatie opheffen (NRC-Handelsblad, 17 november 2003). Minister De Geus van Sociale Zaken vindt dat de portefeuille emancipatiebeleid bij de volgende kabinetsformatie kan sneuvelen. Het opkomen voor achtergebleven groepen moet worden verankerd in alle beleidsterreinen.
 • ''Emancipatie blanke vrouwen is af'' (Algemeen Dagblad, 17 november 2003). De emancipatie van blanke vrouwen is af. Dat is de stellige overtuiging van minister Aart Jan de Geus (Sociale Zaken), die nu verantwoordelijk is voor het emancipatiebeleid. Hij vindt het niet nodig dat een volgend kabinet weer een bewindspersoon op de portefeuille zet.
 • De Geus wil portefeuille emancipatie opheffen (De Volkskrant, 15 november 2003). Minister De Geus van Sociale Zaken vindt dat de portefeuille emancipatiebeleid bij de volgende kabinetsformatie kan sneuvelen. Het opkomen voor achtergebleven groepen moet worden verankerd in alle beleidsterreinen.
 • ''De portefeuille emancipatiebeleid kan door het volgende kabinet worden opgeheven, vindt Minister De Geus van Sociale Zaken en emancipatie''. Aldus opende het NOS-Journaal vanavond de berichtgeving over de bijeenkomst over 25 jaar emancipatiebeleid (zie t/m vrijdag 21 november nog de archiefpagina met video-opnames: journaals van zaterdag 18:-00 en 20:00). 
 • Minister de Geus: Allochtonen centraal in nieuwe fase in emancipatiebeleid (persbericht dd. 17 november 2003, ministerie van SZW) Naast zelfbewuste allochtone vrouwen die niet onderdoen voor autochtone vrouwen, zijn er te veel allochtone vrouwen met een grote afstand van de Nederlandse samenleving. De Geus: We zullen ons extra in moeten spannen om ook deze mensen bij de samenleving te betrekken. Dat kunnen we doen door eisen te stellen, bijvoorbeeld wat betreft basiskennis van de Nederlandse taal. Maar we willen dat vooral doen door hen te stimuleren zelf initiatieven te nemen om het isolement te doorbreken. En: Versterking van de emancipatie van mannen is een voorwaarde om de participatie van allochtone vrouwen in de Nederlandse maatschappij te bevorderen.
 • De Geus wil af van portefeuille emancipatie (De Telegraaf, 15 november 2003). Minister De Geus van Sociale Zaken vindt dat de portefeuille emancipatiebeleid bij de volgende kabinetsformatie kan sneuvelen. Het opkomen voor achtergebleven groepen moet worden verankerd in alle beleidsterreinen. Emancipatie raakt steeds meer alle onderdelen van het kabinetsbeleid, zoals arbeidsmarkt, onderwijs, integratie en vreemdelingenbeleid. Het is mijn ambitie deze integrale aanpak de komende jaren zo vorm te geven dat een speciale portefeuille overbodig wordt, aldus De Geus.
 • Toespraak van minister De Geus op de manifestatie ter gelegenheid van 25 jaar emancipatiebeleid, 15 november 2003.


 • FNV: emancipatie op de agenda houden. De FNV zond ons afschrift van de brief die zij op 11 november 2003 zond aan de Vaste TK-commissie voor SZW, in verband met het Algemeen Overleg over het emancipatiebeleid, dat toen nog geagendeerd stond voor 20 november (maar inmiddels is verplaatst naar 29 januari 2004).