maandag 17 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Commissie PAVEM
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DOSSIERS  >  DOSSIERS OP ALFABET  >  DOSSIERS C
 >  COMMISSIE PAVEM 
DOSSIER 036

Commissie Participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen (PaVEM)Een in juli 2003 door het kabinet ingestelde onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van oud-Kamerlid Paul Rosenmöller gaat de deelname van allochtone vrouwen aan alle facetten van de Nederlandse samenleving stimuleren. Het gaat hierbij zowel om maatschappelijke participatie als om arbeidsdeelname.


Berichten en artikelen (in chronologische volgorde):

 • Yvonne Doorduyn: ''Ik werk met mijn handen, niet met mijn hoofddoek'' (De Volkskrant, 9 maart 2004). Allochtone vrouwen raken twee tot drie keer zo vaak in de WAO als autochtone vrouwen. En het is veel lastiger ze weer aan het werk te krijgen.
 • Reīntegratietrajecten voor allochtone vrouwen (persbericht PAVEM dd. 8 maart 2004 regering.nl). De commissie PaVEM heeft de nationale participatieagenda gepresenteerd. De agenda bevat afspraken met grote steden die ervoor moeten zorgen dat allochtone vrouwen meer worden betrokken bij de samenleving. De gemeenten Nijmegen en Den Haag hebben als eerste concrete afspraken gemaakt over werk.
 • maandag 8 maart 2004: PaVEM: uitnodiging internationale vrouwendag
 • Iņaki Oņorbe Genovesi: ''Commissie-Māxima'' ziet integratiedebat afglijden (De Volkskrant, 20 december 2003). Paul Rosenmöller mag de kritiek openbaren, maar Hans Dijkstal, prinses Máxima en de andere leden denken er net zo over: met het integratiedebat in Nederland gaat het de verkeerde kant op. Het is eenzijdig, polariserend en respectloos. Daarbij verwijzen ze onder meer naar het optreden van VVD-Kamerlid Hirsi Ali.
 • De Geus en Verdonk: extra steun voor participatie vrouwen uit etnische minderheden (Ministerie van SZW, persbericht 29 oktober 2003). Het kabinet neemt een groot aantal maatregelen om de emancipatie en integratie van meisjes en vrouwen uit etnische minderheden te bevorderen. Kern daarvan is dat het eigen initiatief van de doelgroep meer faciliteiten krijgt. Verder spreekt het kabinet ook werkgevers, scholen en gemeenten aan op hun verantwoordelijkheid. Dit staat in het plan van aanpak ''Emancipatie en integratie van vrouwen en meisjes uit etnische minderheden'' dat minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Voor de uitvoering van het plan van aanpak wordt ruim 5,5 miljoen euro uitgetrokken in de komende drie jaar.
 • Lidy Nicolasen: Máxima helpt migrantenvrouw (De Volkskrant, 2 september 2003). In niets lijkt Máxima op de Marokkaanse en Turkse vrouwen waarvoor de ''commissie-Máxima'' zich inzet. Die vrouwen leven geīsoleerd in de samenleving. Dat moet veranderen.
 • Job van de Sande: Republikein en prinses in bres voor allochtone vrouw (Algemeen Dagblad, 2 september 2003). De republikein en de prinses zitten gemoedelijk naast elkaar in een zaaltje op het Binnenhof. Paul Rosenmöller, oud-GroenLinks-leider, en prinses Máxima zitten samen in een commissie die de deelname van allochtone vrouwen aan de maatschappij wil bevorderen. Rosenmöller treedt op als voorzitter, Máxima is ervaringsdeskundige.
 • Máxima helpt allochtone vrouwen uit isolement (Nederlands Dagblad, 1 september 2003). Marokkaanse en Turkse vrouwen moet uit de slaapkamer en de keuken vandaan, de straat op en aan het werk. ,,Het is tijd voor een nieuwe feministische golf'', verklaarde minister Verdonk (Integratiebeleid) gisteren bij de presentatie van een commissie die de deelname van niet-Nederlandse vrouwen aan de samenleving moet helpen verbeteren.
 • Toespraak minister Verdonk bij startconferentie Commissie Rosenmöller (Den Haag, maandag 1 september). ''Er moeten meer allochtone vrouwen aan het werk'', aldus minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie in haar toespraak die ze 1 september hield bij de installatie van de Commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen. Minister Verdonk spreekt verder uit dat ze meent dat Nederland aan het begin staat van een nieuwe feministische golf. De commissie die de deelname van allochtone vrouwen aan de maatschappij wil bevorderen, wil gemeenten helpen bij het maken van beleid voor allochtone vrouwen. De leden gaan ervaringen en goede ideeën van afzonderlijke gemeenten verzamelen en doorgeven aan andere bestuurders. Ook kijkt de commissie wat er terechtkomt van alle kabinetsplannen voor allochtone vrouwen. De commissie bestaat onder andere uit prinses Maxima en voormalig GroenLinks-leider Paul Rosenmöller.
 • Op maandag 1 september 2003 start de Commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen (PaVEM) haar werkzaamheden met een conferentie voor wethouders van de dertig grote steden en leden van de doelgroepen. Voorafgaand aan deze besloten bijeenkomst geeft de commissie een persconferentie waarop commissievoorzitter Paul Rosenmöller de plannen van de commissie zal presenteren (Ministerie van SZW, bericht via ANP Pers Support, 26 augustus 2003).
 • Máxima helpt de allochtone vrouw (Algemeen Dagblad, 4 juli 2003). Prinses Máxima gaat nog meer taken vervullen op het gebied van integratie. De prinses wordt lid van een onafhankelijke commissie die de deelname van allochtone vrouwen aan maatschappelijke activiteiten gaat stimuleren.


Website van de PaVEM

 • Sinds eind 2003 beschikt de PaVEM over een eigen website.


Instelling van de PaVEM