maandag 1 juni 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 K
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DEN HAAG  >  VROUWEN EN PARLEMENT  >  BEROEP KAMERLID V
 >  ALFABETISCH  > 

K

MR. N.A. (ELLA) KALSBEEK-JASPERSE

DRS. M.M.H. (MARGREET) KAMP

DR. A.C. (AGNES) KANT

MR. A. (ANNELIEN) KAPPEYNE VAN DE COPPELLO

DRS. F. (FARAH) KARIMI

DR. J.W. (JOKE) KERSTEN

A.A.M. (ANNIE) KESSEL

E. (EEFJE) KLAASSENS-POSTEMA

DR. M.A.M. (MARGA) KLOMPÉ

J.M.TH. (JOPIE) KNOL

G.S.H.M. (TRUUS) KOK

MR. J.M. (MARIJN) DE KONING

MR. V.N.M. (VIRGINIE) KORTE-VAN HEMEL

DR. L.H. (LUCY) KORTRAM

J.G. (JELTIEN) KRAAIJEVELD-WOUTERS

J.H. (ANNEKE) KRIJNEN

J.B. (ANNIE) KROUWEL-VLAM

IR. A. (ADA) KUIPER-STRUYCK


MR. N.A. (ELLA) KALSBEEK-JASPERSE

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 14 september 1989

'Voor alle beleidsterreinen geldt dat je je af moet vragen wat bepaalde maatregelen voor vrouwen betekenen.'
(Rooie Vrouwen Magazine, mei 1992)

Terreinen/onderwerpen
Justitie, Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken Emancipatie, met name economische zelfstandigheid van vrouwen

Persoonlijke gegevens
geboren:
Middelburg, 5 januari 1955
levensbeschouwing:
Gereformeerd
opleiding:
HBS-a, rechten Erasmus Universiteit Rotterdam
loopbaan:
docente Nederlands recht middelbare detailhandelsvakschool, beleidsmedewerkster Harmonisatieraad Welzijnsbeleid, beleidsmedewerkster Tweede-Kamerfractie PvdA burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 3 kinderen woonplaats:
Zoetermeer  

Nadere bijzonderheden
*lid van de commissie voor de werkwijze der Kamer
*voorzitter gesprekskring Staat en Burger Wiardi Beckman Stichting vanaf 1989
*lid fractiebestuur PvdA vanaf oktober 1996
*is actief in de Gereformeerde Kerk  


DRS. M.M.H. (MARGREET) KAMP

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
Lid Tweede Kamer vanaf 11 november 1982 tot 2 juni 1986, vanaf 30 juli 1986 tot 13 september 1989, vanaf 5 april 1990 tot 19 mei 1998

'De overgang van verzorgingsstaat naar waarborgstaat vereist een cultuuromslag. Laat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun situatie en daar invloed op uitoefenen.'
(Zorg en Welzijn, 30 juni 1995)

Terreinen/onderwerpen
Was woordvoerder onderwijs, volksgezondheid, welzijnsbeleid en natuurbeleid VVD-Tweede-Kamerfractie. Maakte zich sterk voor het zorgverlof, diende in 1981 een motie in om sociale partners te stimuleren zorgverlof mogelijk te maken.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Borne, 22 juni 1942
familie-achtergrond:
haar vader was wever. Haar moeder was actief in vrouwenorganisaties maar overleed toen Margreet nog jong was.
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
MULO, HBS, Sociale Academie, pedagogiek en andragologie Rijksuniversiteit Groningen
loopbaan:
maatschappelijk werkster, part-time docente, beleidsmedewerkster Centrale Raad voor Gezinsverzorging, hoofd afdeling Zorgverlening bij de Nationale Kruisvereniging burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd woonplaats:
Vianen  

Nadere bijzonderheden
*voorzitter landelijke VVD-commissie Welzijn-Volksgezondheid en Maatschappelijke Ontwikkeling
*lid Parlementaire Enquêtecommissie inzake het functioneren van uitvoeringsorganen in de sociale zekerheid
*voorzitter vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
*is geïnspireerd door Hannie van Leeuwen

Banden met de vrouwenbeweging
*werkte samen met Len Rempt voor de Stichting Maatschappij en Onderneming aan een boek over de mannelijke cultuur in het Nederlandse bedrijfsleven getiteld 'Cherchez la femme'
*het werk van Simone de Beauvoir spreekt haar aan  


DR. A.C. (AGNES) KANT

SP (Socialistische Partij)
Lid Tweede Kamer vanaf 19 mei 1998

'Door keihard oppositie te voeren kun je toch dingen naar buiten brengen, invloed uitoefenen. Daar wil ik aan meewerken. Dat heeft absoluut zin.'
(Algemeen Dagblad, 21 april 1988)

Terreinen/onderwerpen
Gezondheidszorg en binnenlandse zaken

Persoonlijke gegevens
geboren:
Hessich-Oldendorf (Duitsland), 20 januari 1967
familie-achtergrond:
Haar ouders waren beiden directeur in het middelbaar onderwijs.
opleiding:
VWO, gezondheidswetenschappen Katholieke Universiteit Nijmegen loopbaan:
wetenschappelijk medewerker Nijmegen, lid gemeenteraad van Doesburg tot 1994, beleidsmedewerker SP-fractie Tweede Kamer burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 2 dochters woonplaats:
Doesburg  

Nadere bijzonderheden
*voorzitter SP afdeling Doesburg, lid partijbestuur
*fractiesecretaris SP Tweede Kamer
*de titel van haar proefschrift luidt: 'General practice-based call system for cervical cancer screening, attendance rate, partication of women with higher risk and qualityassurance'
 


MR. A. (ANNELIEN) KAPPEYNE VAN DE COPPELLO

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
Lid Tweede Kamer vanaf 11 mei 1971 tot 9 juni 1981

'Het idee dat de vrouw zelf beslist over wat er gebeurt met wat zich in haar lichaam ontwikkelt, dat vind ik overduidelijk een van de grote uitwerkingen van een liberale politiek.'
(Haagse Post, 23 september 1978)

Terreinen/onderwerpen
Justitie, binnenlandse zaken, cultuur. Belangrijke zaken voor haar: handhaven van het kiesstelsel van de evenredige vertegenwoordiging, legalisering abortus, en het geheel afschaffen van de doodstraf. Zag in 1981 af van een kandidatuur voor de Tweede Kamer omdat haar partij bezwaren had tegen het verlenen van het kiesrecht aan buitenlanders in Nederland bij de gemeenteraadsverkiezingen. Was een uitstekend en fel spreker, vooral in het Menten debat, in het debat over de Drie van Breda en in de verschillende abortusdebatten.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Loosdrecht, 24 oktober 1936 overleden:
's-Gravenhage, 23 februari 1990
familie-achtergrond:
Kleindochter van J. Kappeyne van de Coppello, lid van de Eerste Kamer. Grootmoeder was actief in de vrouwenkiesrechtstrijd, vanuit de liberale beweging.
opleiding:
Gymnasium-a, rechten Rijksuniversiteit Leiden
loopbaan:
secretaresse VVD-fractie Tweede Kamer,lid gemeenteraad van Leiden, adjunct-secretaris Kiesraad, lid Raad van Beheer NOS, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1982 tot 1986, lid Raad van State vanaf 1988
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd
woonplaats:
Leiden  

Nadere bijzonderheden
*vice-fractievoorzitter VVD
*lid Raad van de Kunst
*lid bestuur Stichting Centrum '45
*lid Raad van Advies Stichting Historische Racisme Studies
*werd in 1982 staatssecretaris voor Emancipatiezaken, bracht in 1985 het beleidsplan emancipatie uit, vervolgens de nota bestrijding seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes. In 1986 bracht zij de wet inzake het opheffen van het verbod van nachtarbeid door vrouwen in fabrieken of werkplaatsen tot stand.

Banden met de vrouwenbeweging
*lid van de Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap
*lid van de Vrouwen in de VVD. Len Rempt schreef een In Memoriam over haar in De Liberale Vrouw (april 1990)
*woonde in een Leids monument, dat zij naliet als studentenhuis voor vrouwen van verschillende leeftijden  


DRS. F. (FARAH) KARIMI

GroenLinks
Lid Tweede Kamer vanaf 19 mei 1998

'Als ik in het buitenland vertel dat ik drie jaar geleden het Nederlanderschap heb verworven en nu reeds in het parlement zit, geloven mensen mij niet.'
(Elsevier, 11 juli 1998)

Terreinen/onderwerpen
Buitenland. Zij noemt duurzame ontwikkeling op wereldniveau en internationale solidariteit als twee belangrijke punten om aan te werken.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Iran, 1960
opleiding:
internationale betrekkingen Rijksuniversiteit Groningen
loopbaan:
coördinator Aisa
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 1 zoon
woonplaats:
De Bilt  

Nadere bijzonderheden
*zij is het eerste Kamerlid dat een asielprocedure doorlopen heeft (in Duitsland)
*zij voerde in Iran oppositie tegen de Sjah en Khomeini, vluchtte in 1983 van Iran naar Duitsland en kwam in 1989 in Nederland
*is lid van het partijbestuur GroenLinks
*noemt Groningen als de enige Europese stad waar ze heimwee naar heeft

Banden met de vrouwenbeweging
*coördinator Aisa, project voor emancipatie en ondersteuning van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen  


DR. J.W. (JOKE) KERSTEN

PvdA (Partij van de Arbeid) Lid Tweede Kamer vanaf 4 september 1990 tot 16 mei 1994

'Het mooie van het Kamerlidmaatschap is dat alle deuren voor je opengaan. Je kunt beschikken over de top van alle kennis en kunde die in Nederland voorhanden is.'
(Haagsche Courant, 10 november 1992)

Terreinen/onderwerpen
Was woordvoerder ontwikkelingssamenwerking van de PvdA-Tweede-Kamerfractie. Midden- en kleinbedrijf en landbouwbeleid.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Boxmeer, 11 april 1944
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
MMS, HBS-a, sociale en regionale geografie Katholieke Universiteit Nijmegen, beleidswetenschappen gepromoveerd Katholieke Universiteit Nijmegen 1990
loopbaan:
docent aardrijkskunde, conrectrix, burgemeester van Grubbenvorst vanaf 1995
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd
woonplaats:
Ewijk  

Nadere bijzonderheden
*gewestelijk afgevaardigde PvdA gewest Gelderland
*penningmeester KNAG (Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap)
*lid werkgroep Kerk en Staat Rooms-Katholieke Kerk te Utrecht
*adviserend lid Commissie Ontwikkelingssamenwerking
*kwam in de Kamer als opvolgster van Eveline Herfkens, die naar de Wereldbank vertrok

Banden met de vrouwenbeweging
*mede-oprichtster VAC (Vrouwenadviescommissie voor de woningbouw)
*penningmeester respectievelijk voorzitter afdeling Nijmegen van de VVAO (Vereniging van vrouwen met academisch opleiding)
*penningmeester vrouwennetwerk Terzake (op onderwijs-gebied)  


A.A.M. (ANNIE) KESSEL

KVP (Katholieke Volkspartij)/ Groep-Aarden / PPR (Politieke Partij Radikalen)
Lid Tweede Kamer vanaf 5 juni 1963 tot 10 mei 1971

'Niemand mag iets tekort komen. Mejufrouw Kessel spreekt in huiselijke taal, maar ze zegt het raak. Ook in de Kamer.'
(De Opmars juni 1963)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met volkshuisvesting en onderwijs. Stemde in oktober 1966 als een van de vier KVP-ers tegen de motie-Schmelzer, die leidde tot de val van het kabinet-Cals/Vondeling.
Persoonlijke gegevens
geboren:
Ginneken en Bavel, 6 augustus 1918
familie-achtergrond:
middenstandsgezin, vader was gemeenteraadslid levensbeschouwing: Rooms-Katholiek
opleiding:
MULO, huishoudschool, studie filosofie, huwelijks- en gezinscursus, internationale cursus KAGIB
loopbaan:
leidster Katholieke Arbeiders Vrouwenbeweging bisdom Breda vanaf 1946
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd
woonplaats:
Breda  

Nadere bijzonderheden
*lid bestuur KVP-afdeling Breda
*landelijk vertegenwoordigster NKV in het Internationaal Christelijk Vakverbond
*lid Internationale woningbouwraad
*lid dagelijks bestuur Nederlandse Huishoudraad

Banden met de vrouwenbeweging
*lid Internationale Vrouwenraad
*vice-president van het Nederlandse Vrouwen Comité
*lid Vrouwenraad NKV
*vice-president Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening
*lid Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging (KAV)
*lid bestuur Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugdbeweging
*voorzitster landelijk overlegorgaan Diocesane Katholieke Arbeiders Vrouwenbeweging  


E. (EEFJE) KLAASSENS-POSTEMA

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 11 mei 1971 tot 31 mei 1974

'Een ding is zeker, in dit huis is helemaal niets zeker.'
(Het Vrije Volk 23 december 1971)

Persoonlijke gegevens
geboren:
Eindhoven, 26 februari 1936
familie-achtergrond:
vader was arbeider bij Philips en actief vakbondslid.
levensbeschouwing:
humanist
opleiding:
MULO-b, Kweekschool
loopbaan:
onderwijzeres, lid gemeenteraad van Eindhoven, wethouder (van huisvesting en stadsvernieuwing) van 1974 tot 1982, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, geen kinderen woonplaats:
Eindhoven  

Nadere bijzonderheden
*had verscheidene bestuursfuncties in Eindhoven: voorzitter welstandcommissie, voorzitter Federatie Woningcorporaties, lid bestuur Hogeschool, lid bestuur RIAGG, bestuurslid Stichting voor Volwasseneneducatie
*voorzitter Gamma Landelijke vereniging voor Sociaal-Cultureel Werk
*lid Provinciaal steunpunt Werkloosheid
*lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 1990  


DR. M.A.M. (MARGA) KLOMPÉ

KVP (Katholieke Volkspartij).
Lid Tweede Kamer vanaf vanaf 12 augustus 1948 tot 12 oktober 1956, vanaf 20 maart 1959 tot 19 mei 1959, vanaf 2 juli 1963 tot 21 november 1966 en vanaf 23 februari 1967 tot 4 april 1967.

'Marga Klompé leefde en werkte vanuit een diep geworteld geloof, steeds gericht op de ander, ongeacht geloof, ontwikkeling, ras, geaardheid of nationaliteit. Die ander waarin zij altijd haar naaste herkende.'
Til Gardeniers-Berendsen (CDA krant, 3 november 1986)

Terreinen/onderwerpen
Internationale politiek. Zij was lid van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa vanaf 1949 en lid van het Parlement van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vanaf 1952 tot 1956. Voorzitter Commissie van Voorbereiding wetsvoorstel Goedkeuring Overeenkomst Nederland-Indonesië vanaf maart 1955 Als minister bracht zij in 1963 de Algemene Bijstandswet tot stand. In 1967 volgde de Omroepwet, in 1968 de Woonwagenwet.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Arnhem, 16 augustus 1912 overleden:
's-Gravenhage, 28 oktober 1986
familie-achtergrond:
haar vier zussen bleven eveneens ongehuwd. Vader had een papierfabriek, Marga woonde tot 1946 bij haar moeder.
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
HBS-b, scheikunde, gepromoveerd in de wis- en natuurkunde Rijksuniversiteit Utrecht.
loopbaan:
lerares natuur- en scheikunde RK-meisjeslyceum, minister van Maatschappelijk Werk 1956-1963, en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 1966- 1971, Minister van Staat vanaf 17 juli 1971
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd
woonplaats:
Den Haag
bijnaam:
Truus van Aken, dr. Meerbergen waren schuilnamen uit het verzet  

Nadere bijzonderheden
*eerste vrouwelijke minister
*ze kende Drees uit het verzet
*lid Nederlandse delegatie Algemene Vergadering Verenigde Naties vanaf 1947 tot 1952 (gedelegeerd door het Vrouwencomité)
*in 1963 lijstaanvoerder KVP in Noord Oost Nederland
*ze stond in de traditie van het 'Katholiek Juffouwschap', een begrip dat Mieke Aerts ontleent aan de organisatie 'De Sleutelbos'
van Jacqueline Hillen in de jaren dertig, volgens welke ongehuwde vrouwen een specifieke maatschappelijke taak hadden.

Banden met de vrouwenbeweging
*lid Vrijwilligers Vrouwen Hulpdienst omstreeks 1940
*in 1945 mede-oprichtster en daarna hoofdbestuurslid van het RK Vrouwendispuut
*lid hoofdbestuur Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers vanaf 1943 tot 1953
*lid afdelingsbestuur Europese Vrouwen Unie te Nederland  


J.M.TH. (JOPIE) KNOL

KVP (Katholieke Volkspartij)
Lid Tweede Kamer vanaf 26 mei 1959 tot 4 juni 1963

'Ik ben nog nooit ergens geweest, waar het Nederlands zo wordt verguisd en verknoeid als in het Nederlandse parlement.'
(Het Binnenhof, 11 juni 1960)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral met onderwijs-aangelegenheden bezig.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Enschede, 7 februari 1926
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
kweekschool, MO-acte Nederlandse taal en Letterkunde
loopbaan:
onderwijzeres, lerares, lid gemeenteraad van Enschede vanaf 1958 tot 1963
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
huwde na haar Kamerlidmaatschap met Van der Heyden
woonplaats:
Enschede, Arnhem  

Nadere bijzonderheden
*voorzitter van de KVP-jongerenorganisatie, later van de KVP-afdeling Enschede en van de partijraad
*mede-oprichter en lid hoofdbestuur PPR (Politieke Partij Radikalen). Was in 1971 Tweede-Kamerkandidaat voor de PPR

Banden met de vrouwenbeweging
*lid bestuur Ned.Kath. Vrouwendispuut vanaf 1955 tot 1959
*lid bestuur Vrouwenpartij omstreeks 1989  


G.S.H.M. (TRUUS) KOK

KVP (Katholieke Volkspartij)
Lid Tweede Kamer vanaf 26 mei 1959 tot 10 mei 1971

'Wij jonge vrouwen beseffen, dat wij niet in de Kamer zittten om de specifiek vrouwelijke zaken te behartigen of aan bepaalde streekbelangen te denken. Wij willen er op de eerste plaats het landsbelang dienen.'
(Het Binnenhof 20 mei 1960)

Terreinen/onderwerpen
Was woordvoerster maatschappelijk werk van de KVP -Tweede-Kamerfractie en leverde een bijdrage aan de totstandkoming van de Bijstandswet van minister Klompé

Persoonlijke gegevens
geboren:
Hulst, 2 februari 1922
familie-achtergrond:
Haar vader was directeur van het postkantoor te Hoensbroek.
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
Gymnasium-a, School voor Maatschappelijk Werk
loopbaan:
maatschappelijk werkster, stafdocent School voor Maatschappelijk Werk, directeur Diocesaan Sociaal Charitatief Centrum, voorzitter Raad van Arbeid te Venlo
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd
woonplaats:
Hoensbroek, Sevenum  

Nadere bijzonderheden
*fractiesecretaris KVP
*vice-voorzitter van de KVP 1968
*lid Groep van Achttien, overleg over samenwerking tussen de drie grotere christelijke partijen
*lid Raadgevende Vergadering Raad van Europa en de West-Europese Unie tot 1971
*lid Ambtenarengerecht te Roermond omstreeks 1975

Banden met de vrouwenbeweging
*lid van het Limburgs Vrouwendispuut  


MR. J.M. (MARIJN) DE KONING

D66 (Democraten 1966)
Lid Tweede Kamer vanaf 17 mei 1994 tot 19 mei 1998

'Voor mij is Kamerwerk het leukste wat ik tot nu toe heb gedaan.'
(De Groene Amsterdammer, 19 november 1997)

Terreinen/onderwerpen
Was woordvoerster economische zaken (onder andere mededinging), defensie en Antilliaanse zaken van de D66-Tweede-Kamerfractie.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Brussel, 25 maart 1943
opleiding:
HBS, rechten, sociologie (basisdoctoraal)
loopbaan:
verslaggever dagblad 'Het Parool', verslaggever NOS (Nederlandse Omroep Stichting), lid gemeenteraad van Abcoude 1981 tot 1985, communicatie-adviseur, presentator politiek programma AVRO, directeur-eigenaar bedrijf voor communicatie-adviezen woonplaats:
Baambrugge (Utrecht)  

Nadere bijzonderheden
*lid Raad van Advies Max Geldernstichting vanaf 1989
*lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad vanaf mei 1996
*lid bestuur wetswinkel
*lid commissie van bijstand Veerstichting Leiden
*in 1981 zou zij ook al kandidaat zijn voor D66, maar men kon haar lidmaatschap niet vinden omdat ze onder de naam Mr. J. Marijn-de Koning stond geregistreerd  


MR. V.N.M. (VIRGINIE) KORTE-VAN HEMEL

KVP (Katholieke Volkspartij) / CDA (Christen-Democratisch Appèl). Lid Tweede Kamer vanaf 15 september 1977 tot 9 juni 1981, vanaf 9 september 1981 tot 16 september 1982 en vanaf 3 juni 1986 tot 14 juli 1986

'Je kunt de Grondwet niet aan mannen overlaten.'
(Vrij Nederland, 18 april 1981)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitie en aangelegenheden inzake het defensie-personeel. Persoonlijke gegevens
geboren:
Bergen op Zoom, 8 mei 1929
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
Gymnasium-a en -b, rechten Rijksuniversiteit Utrecht
loopbaan:
assistente oogarts, advocaat en procureur te Bussum 1955 tot 1977, lid gemeenteraad en wethouder van Bussum, staatssecretaris van Justitie, lid Eerste Kamer, lid Raad van State in buitengewone dienst
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:

gehuwd, 4 kinderen
woonplaats:
Bussum  

Nadere bijzonderheden
*lid partijbestuur KVP
*voorzitter werkgroep homofilie CDA 1981
*voorzitter Catharijne-Convent omstreeks 1992
*bestuurslid van verschillende instellingen, onder andere Instituut voor doven te Sint-Michielsgestel en onderwijsorganisaties
*lid Nederlands Nationaal Comité voor het Internationaal Jaar voor het Gezin 1994
*lid programmaraad NOS (Nederlandse Omroepstichting) en lid bestuur Stichting Radio Nederland Wereldomroep
*plaatsvervangend lid Noord-Atlantische Assemblée

Banden met de vrouwenbeweging
*lid bestuur commissie 'vrouw en partij'
KVP. De katholieke vrouwen voerden actie voerden voor haar kandidaatsstelling.
*lid bestuur C.D.A.-vrouwenberaad  


DR. L.H. (LUCY) KORTRAM

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 19 mei 1998

'Etnische kamerleden? Er zijn honderdvijftig etnische kamerleden. Ik wil niet alleen gezien worden als een Surinaamse in het parlement, maar ook als een vrouw uit Gelderland.'
(Elsevier, 11 juli 1998)

Terreinen/onderwerpen
Onderwijs, Welzijn en Volkshuisvesting

Persoonlijke gegevens
geboren:
Paramaribo, 16 juni 1948
familie-achtergrond:
J. Pengel, premier van Suriname, was een neef van haar moeder.
levensbeschouwing:
Evangelische Broedergemeenschap
opleiding:
sociologie Rijksuniversiteit Groningen, promoveerde in 1990 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
loopbaan:
wetenschappelijk medewerker, eigenaar multiculturele adviespraktijk (MAPS)
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:

gehuwd, 2 kinderen
woonplaats:
Oosterbeek  

Nadere bijzonderheden
*deed bestuurlijke ervaring op in Stichting Rooms-Katholieke School in Oosterbeek
*was bestuurslid van de vakgroep sociale pedagogiek en andragogiek KUN en van verschillende commissies
*was lid van de Raad van de subfaculteit PAW Nijmegen
*de titel van haar proefschrift luidt: 'De cultuur van het oordelen, oordeelsvorming in interetnische relaties.'

Banden met de vrouwenbeweging
*stond aan de wieg van de Surinaamse vrouwenbeweging in Nederland
*verzorgde vanaf 1975 lezingen over vrouwenemancipatie, onder andere voor de Emancipade in Utrecht ter gelegenheid van het Jaar van de Vrouw
*lid Multi-Etnisch Vrouwennetwerk PvdA  


J.G. (JELTIEN) KRAAIJEVELD-WOUTERS

ARP (Anti-Revolutionaire Partij) / CDA (Christen-Democratisch Appèl) Lid Tweede Kamer vanaf 7 maart 1973 tot 28 december 1977 en vanaf 10 juni 1981 tot 2 november 1988

'Dat er zo weinig vrouwen in de politiek gaan is nog altijd te wijten aan de gezinssituatie.'
(Trouw, 25 juni 1973)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich als ARP-Tweede-Kamerlid vooral bezig met onderwijs en land- en tuinbouw. Hield zich als CDA-Tweede-Kamerlid onder meer bezig met sociale zaken en emancipatie. Haar motie uit 1977 drong aan op snelle behandeling van de emancipatienota.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Soest, 4 november 1932
familie-achtergrond:
haar vader was predikant.
levensbeschouwing:
Gereformeerd
opleiding:
MULO, kweekschool
loopbaan:
onderwijzeres, Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk (belast met emancipatiebeleid, sociaal-cultureel werk, bijstandszaken en verzetsdeelnemers en -vervolgden), burgemeester van Hilversum
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd
woonplaats:
Heerhugowaard  

Nadere bijzonderheden
*lid partijbestuur ARP 1968 tot 1973
*voorzitter Federatie Opvang
*voorzitter adviescommissie Samenwerkingsscholen 1990
*voorzitter Kerken in Aktie 1995
*lid Mediaraad 1996
*voorzitter bestuur COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) 1998
*tijdens haar staatssecretariaat werd de Nota emancipatiebeleid behandeld.
*bracht in 1981 de Uitkeringswet Indische geïnterneerden totstand.

Banden met de vrouwenbeweging
*voorzitter Gereformeerde Vrouwenbond
*vice presidente van van het Nederlandse Vrouwen Comite
*voorzitter Oecumenisch Vrouwencontact
*lid dagelijks bestuur AR Vrouwen Comité
*in 1975 vertegenwoordigde zij Nederland in Mexico bij het VN- Jaar van de Vrouw  


J.H. (ANNEKE) KRIJNEN

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
Lid Tweede Kamer vanaf december 1977 tot 9 juni 1981

'Ik voelde me eerst het welfare-meisje van de fractie, maar nu zou ik Volksgezondheid kiezen.'
(Vrij Nederland, 19 april 1981)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met buitenlandse zaken, emancipatie, miliehygiëne, culturele zaken en volksgezondheid.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Apeldoorn, 29 mei 1943
levensbeschouwing:
Humanistisch
opleiding:
HBS-b, kweekschool, computeropleiding
loopbaan:
docente programmering, raadadviseur ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, parlementair journalist, (vice-)voorzitter NCO (Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking), beleidsmedewerker ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, manager informatieve programma's AVRO
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gescheiden
woonplaats:
Hilversum  

Nadere bijzonderheden
*voorzitter VVD afdeling Hilversum
*lid bestuur HIVOS (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking)
*lid hoofdbestuur Humanistisch Verbond

Banden met de vrouwenbeweging
*lid hoofdbestuur Vrouwen in de VVD
*lid Emancipatieraad vanaf 1981 tot 1985
*lid bestuur Nederlandse Vrouwen Raad  


J.B. (ANNIE) KROUWEL-VLAM

PvdA (Partij van de Arbeid) Lid Tweede Kamer vanaf 18 januari 1977 tot 16 juli 1979 en van 19 mei tot augustus 1998

'Heerlijk om een kijkje in deze politieke keuken te kunnen nemen.'
(1977)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met onderwijs en volksgezondheid Vrouwenemancipatie

Persoonlijke gegevens
geboren:
Hengelo (Overijssel), 29 juni 1928 familie-achtergrond:
dochter van de socialist J.B. Vlam, oud-Tweede-Kamerlid
levensbeschouwing:
geen godsdienst
opleiding:
MULO (geen diploma), Handelsavondschool (drie-jarige tot 1946), Handelsavondschool (vijf-jarige tot 1947), diverse scholings- en vormingscursussen, waaronder vergader- en gesprekstechniek, kadercursussen PvdA, thema-cursussen
loopbaan:
lid Provinciale Staten van Overijssel van januari 1968 tot 1977, lid Europees Parlement van 24 oktober 1977 tot 16 juli 1979 en van 17 juli 1979 tot juli 1984
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:

gehuwd, kinderen
woonplaats:
Hengelo  

Nadere bijzonderheden
*vice-voorzitter PvdA gewest Overijssel van 1966 tot 1972
*fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten van Overijssel tot 1976
*consumentenbelangen en gezondheidszorg waren haar specialismen in het Europese Parlement
*plaatsvervangend lid Raadskamer Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers vanaf januari 1996

Banden met de vrouwenbeweging
*secretaris Gewestelijk Vrouwencontact PvdA van 1962 tot 1964
*voorzitter Gewestelijk Vrouwencontact PvdA van 1964 tot 1972
*vice-voorzitter Landelijk Vrouwencontact PvdA van 1966 tot 1972
*medewerkster maatschappijlesboekjes voor basisschool, uitgave Rooie Vrouwen in de PvdA
*redactielid `Wegwijzer', kaderblad Rooie Vrouwen in de PvdA  


IR. A. (ADA) KUIPER-STRUYCK

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) vanaf 1948 Lid Tweede Kamer vanaf 26 mei 1959 tot 14 september 1965

'Behalve bij mijn man en grote kinderen ben ik ook te rade gegaan bij mevrouw Fortanier-de Wit, die kort en krachtig vroeg: Ben je sterk?'
(Elseviers Weekblad, 7 maart 1959)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer met name bezig met volkshuisvesting en wetenschappelijk onderwijs

Persoonlijke gegevens
geboren:
Delft, 20 september 1908 overleden:
Epe, 12 november 1985
familie-achtergrond:
opgevoed in liberale levensopvatting
levensbeschouwing:
feministisch, sympathie voor het Humanistisch Verbond
opleiding:
gymnasium-b, bouwkunde Technische Hogeschool te Delft van 1928 tot 1937
loopbaan:
architecte, geen eigen baan, assisteerde voornamelijk haar man; later legde ze zich meer toe op het adviserende terrein; gemeenteraadslid van Rotterdam van 1953 tot 1970
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd te Delft, 28 september 1937, 4 kinderen
woonplaats:
Rotterdam  

Nadere bijzonderheden
*voorzitter Nederlandse Gezinsraad, vroeger de Woningcommissie van de Nederlandse Huishoudraad
*lid Raad voor de Volkshuisvesting
*Moest vanwege een dreigend hartinfarct, mede door de combinatie gezin, Kamer- en gemeenteraadslidmaatschap met vergaderingen en spreekbeurten, aftreden als Tweede-Kamerlid.

Banden met de vrouwenbeweging
*vice-voorzitter vrouwenadviescommissie bij de dienst voor de volkshuisvesting te Rotterdam
*president afdeling Rotterdam van de Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap 1948-1952
*secretaresse landelijk hoofdbestuur Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding (VVAO) 1948-1953