vrijdag 3 april 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 W
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DEN HAAG  >  VROUWEN EN PARLEMENT  >  BEROEP KAMERLID V
 >  ALFABETISCH  > 

W

DR. A. (ANNA) DE WAAL

DR. M. (MARJA) WAGENAAR

A.M. (ANS) VAN DER WERF-TERPSTRA

MR. E.K. (ELIDA) WESSEL-TUINSTRA

J. (JOHANNA) WESTERMAN

A.A.M. (ANS) WILLEMSE-VAN DER PLOEG

DRS. J.CH. (TINEKE) WITTEVEEN-HEVINGA

JKVR. MR. CH.W.I. (BOB) WTTEWAALL VAN STOETWEGEN

M. (MARIJKE) WUTHRICH-VAN DER VLIST


DR. A. (ANNA) DE WAAL

KVP (Katholieke Volkspartij)
Lid Tweede Kamer van 15 juli 1952 tot 31 januari 1953

'Tijd vermoedelijk thans rijp om bewust leiding te nemen en dan niet alleen voor de Katholieke Vrouwen maar, ook al is het dan indirect, voor alle vrouwen van Nederland.'
(geciteerd in Aerts, De politiek van de katholieke vrouwenemancipatie)

Terreinen/onderwerpen
Was onderwijs-woordvoerdster van de KVP-Tweede-Kamerfractie

Persoonlijke gegevens
geboren:
Culemborg, 25 november 1906 overleden:
Arnhem, 21 maart 1981
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek vanaf 1935
opleiding:
MULO-b, huishoudschool, HBS-b, sociale geografie Rijksuniversiteit Utrecht, gepromoveerd in 1943
loopbaan:
lerares vanaf 1931 (in Nederlands-Indië van 1932 tot 1939), wetenschappelijk ambtenaar Utrecht, lid gemeenteraad van Utrecht 1949 tot 1953, staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1953 tot 1957, leeropdracht sociale geografie, lid Provinciale Staten van Utrecht 1958 tot 1962, raadadviseur-honorair ministerie van OK&W, docent bibliotheek-en documentatieschool tot 31 juli 1970
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd
woonplaats:
Utrecht  

Nadere bijzonderheden
*eerste vrouwelijke staatssecretaris
*bedankte tijdelijk als KVP-lid vanwege het KVP-standpunt inzake Nieuw-Guinea
*lid Ned. delegatie naar 6e algemene vergadering der Verenigde Naties te Parijs van november 1951 tot februari 1952, afgevaardigd door het Nederlandse Vrouwen Comité
*kroonlid Academische Raad

Banden met de vrouwenbeweging
*voorzitter Katholiek Vrouwendispuut 1951-1954 en 1957-1961
*voorzitter Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap 1959 tot 1966
*was mede-auteur en redacteur van de klassieker Van moeder op dochter  


DR. M. (MARJA) WAGENAAR

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 2 december 1997

'Ze bestaan nog... Mannelijke politici die iedere vorm van voorkeursbehandeling afwijzen. En dat ook nog hardop durven zeggen.'
(Marja Wagenaar over Hans Wiegel in Rooie Vrouwen Magazine, juli 1993)

Terreinen/onderwerpen
Haar belangstelling gaat uit naar binnenlandse zaken, economische zaken, justitie; met name automatisering, milleniumproblematiek en technologiebeleid

Persoonlijke gegevens
geboren:
Schoorl, 14 mei 1960
opleiding:
gymnasium-a Murmellius College te Alkmaar, politicologie Universiteit van Amsterdam, promotie rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Leiden, 21 mei 1997
loopbaan:
persoonlijk medewerker van een Tweede-Kamerlid van 1981 tot 1985, kandidaatsassistent vakgroep politicologie Universiteit, free-lance parlementair redacteur en verslaggever (VARA en AVRO), presentator van actualiteitenprogramma's KRO-radio, lid Provinciale Staten van Noord-Holland vanaf 1987 tot december 1988, universitair docent politiek bestuurlijk management, vakgroep bestuurskunde Rijksuniversiteit Leiden van 1993 tot eind 1997, nu nog 1 dag per week
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd
woonplaats:
Amsterdam  

Nadere bijzonderheden
*publiceerde `Herinneringen aan Joop den Uyl'
(1988) en `De Rijksvoorlichtingsdienst. Geheimhouden, toedekken en openbaren'
(dissertatie, 1997)
*volgt als Kamerlid Hamid Houda op

Banden met de vrouwenbeweging
*landelijk bestuur Rooie Vrouwen *publiceerde interviews met politici als Wim Kok en Hans Wiegel in het Rooie Vrouwen Magazine
*heel actief aan de UvA in vrouwenstudies  


A.M. (ANS) VAN DER WERF-TERPSTRA

KVP (Katholieke Volkspartij) / CDA (Christen-Democratisch Appèl)
Lid Tweede Kamer vanaf 1 december 1966 tot 22 februari 1967

`Ik heb ... wel eens onderschat wat andere vrouwen ervoor over moeten hebben om te kunnen doen, wat ik heb mogen doen - met nadruk op mijn politieke werk.'
(Politiek Nieuws, 1977)

Terreinen/onderwerpen
Cultuur, Recreatie en Europese Zaken (met name in de Eerste Kamer)

Persoonlijke gegevens
geboren:
Harlingen, 5 december 1916 familie-achtergrond: opgegroeid in Friesland in een zeer 'katholiek denkend gezin'; vader was exporteur van geslacht vee levensbeschouwing: Rooms-Katholiek
opleiding:
Kweekschool voor Onderwijzeressen (diverse actes), diverse schriftelijke cursussen
loopbaan:
directrice NV hotelexploitatie te Leuvenum, eigenares Hotel 'Het Rode Koper'
te Ermelo, lid Eerste Kamer vanaf 20 september 1977 tot 22 juni 1987, voor: Groep II (tot 13-09-1983)
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
haar echtgenoot overleed in de jaren '60
woonplaats:
Ermelo  

Nadere bijzonderheden
*kwam in de Tweede Kamer omdat Marga Klompé minister werd
*was de eerste getrouwde vrouw die voor de KVP Tweede-Kamerlid werd
*bestuursfuncties in KVP en CDA Gelderland
*was woordvoerdster voor cultuur en recreatie en Europese Zaken van de CDA-Eerste-Kamerfractie

Banden met de vrouwenbeweging
*voorzitter Katholiek Vrouwengilde
*bestuurslid Katholiek Vrouwengilde bisdom Utrecht, toelichting: lid afvaardiging naar de Internationale Katholieke Vrouwenbeweging  


MR. E.K. (ELIDA) WESSEL-TUINSTRA

D66 (Democraten 1966) vanaf 1967
Lid Tweede Kamer vanaf 8 juni 1977 tot 2 juni 1986

'Er was toch een schrikreactie ... Stel je voor dat er allemaal vrouwen in de fractie zouden zitten, vrouwen zijn natuurlijk goed, maar het moet niet te dol worden.'
(Vrij Nederland, april 1981)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich als Tweede-Kamerlid bezig met justitie, volksgezondheid, emancipatie en binnenlandse zaken Diende in 1980 samen met Roethof (PvdA) een initiatief-wetsvoorstel inzake abortus Diende in 1984 een initiatief-wetsvoorstel in over versoepeling van de bepalingen ten aanzien van euthanasie Was voorzitter vaste Tweede-Kamercommissie voor Emancipatiebeleid en ondervoorzitter vaste Tweede-Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken

Persoonlijke gegevens
geboren:
Ommen, 26 oktober 1931
levensbeschouwing:
Nederlands Hervormd
opleiding:
gymnasium, rechten: publiekrechtelijke richting Gemeente Universiteit van Amsterdam tot 1956, opleiding voor functies in maatschappelijk werk
loopbaan:
medewerkster aan cursussen voor volwassenen, docente staatsburgerschap en maatschappijleer, onderzoekster gemeentelijke schooladviesdienst, docente HBO-opleiding, lid Provinciale Staten van Zuid-Holland 1970 tot 1973, beleidsmedewerker ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, toelichting: ambtelijk secretaris project Open Universiteit 1975 tot 1977, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 11 juni 1991
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
getrouwd geweest, 3 kinderen
woonplaats:
Oegstgeest  

Nadere bijzonderheden
*sinds 15 maart 1994 Mr. E.K. Tuinstra
*stapte in 1973 uit de partij omdat de koers-Van Mierlo haar niet aanstond, keerde in 1976 terug
*lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad tot mei 1996
*lid Helsinki-comité vanaf 1989

Banden met de vrouwenbeweging
*actief lid Man-Vrouw-Maatschappij van oprichting tot opheffing
*actief lid Vereniging voor Vrouwenbelangen tot 1993  


J. (JOHANNA) WESTERMAN

Liberale Staatspartij `De Vrijheidsbond'

Lid Tweede Kamer van 12 juli 1921 tot 8 mei 1933

'Wij ... hopen hiermee te kunnen bereiken, dat steeds hij of zij, die het best geschikt is voor het vervullen van een ambt of beroep, daarvoor ook in aanmerking kan komen, zonder dat er onderscheid worde gemaakt van sekse.'
(Handelingen der Tweede Kamer, 1 november 1921)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met onderwijszaken Een amendement van haar hand maakte de benoeming van vrouwen tot burgemeester of gemeentesecretaris mogelijk (te beluisteren in het audio-programma)

Persoonlijke gegevens
geboren:
Amsterdam, 15 december 1866 overleden:
Amsterdam, 2 juni 1943
levensbeschouwing:
Evangelisch Luthers
opleiding:
HBS (3-j.) voor meisjes te Amsterdam van augustus 1881 tot september 1884, acte onderwijzeres, acte-lager onderwijs Engels, Frans en Hoogduits, hoofdacte
loopbaan:
onderwijzeres van 1886 tot 1903, hoofd lagere school (Sweelinckschool) te Amsterdam tot september 1918, directrice Bijzondere meisjesschool (Sweelinckschool, de latere Johanna Westermanschool) te Den Haag van 1918 tot 1930, (op non-actief sinds 1921)
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd
woonplaats:
's-Gravenhage vanaf 1918  

Nadere bijzonderheden
*was de tweede vrouw in de Tweede Kamer
*werkt tijdens WO I samen met Frida Katz in de Ned. Bond voor Vrouwenkiesrecht (NBVK)
*lid hoofdbestuur Lib. Staatspartij `de Vrijheidsbond'
van 1921 tot 1926
*lid Staatscommissie inzake het Lager Onderwijs 1926 tot 1930

Banden met de vrouwenbeweging
*bestuurslid Afd. Amsterdam NBVK vanaf 1909, voorzitter 1911 tot 1918, daarna hoofdbestuurslid van de NBVK
*publiceerde `Twee berijmde samenspraken 1813-1913', naar aanleiding van de tentoonstelling `De vrouw 1813-1913'
*bestuurslid Vrouwengroep in de Lib. Staatspartij `de Vrijheidsbond'
1921 tot 1937, toelichting: laatstelijk voorzitster
*bestuurslid Nationale Vrouwenraad in de jaren dertig
*voorzitter Nationale Vereeniging voor Vrouwenarbeid 1930-1935  


A.A.M. (ANS) WILLEMSE-VAN DER PLOEG

CDA (Christen-Democratisch Appèl)
Lid Tweede Kamer van 12 oktober 1993 tot 16 mei 1994

 

Terreinen/onderwerpen
ontwikkelingssamenwerking, volksgezondsheid, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, binnenlands bestuur

Persoonlijke gegevens
geboren:
Anna Paulowna, 21 november 1936
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
MMS, MO-geschiedenis, opleiding radiologisch laborante, cursussen p.r. en management
loopbaan:
gemeenteraadslid van Heiloo omstreeks 1979 tot 1993, wethouder (van sociale zaken en onderwijs) van Heiloo vanaf 1979, wethouder (van welzijn, ruimtelijke ordening, volksgezondheid, volkshuisvesting) van Heiloo tot 1993
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 2 kinderen
woonplaats:
Heiloo  

Nadere bijzonderheden
*lid partijraad CDA
*lid bestuur Kamerkring Den Helder CDA
*lid partijbestuur CDA omstreeks 1996
*lid algemeen bestuur VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)

Banden met de vrouwenbeweging
*lid CDA Vrouwenberaad  


DRS. J.CH. (TINEKE) WITTEVEEN-HEVINGA

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer van 14 september 1989 tot 16 mei 1994, van 14 september 1994 tot 19 mei 1998 en vanaf 25 augustus 1998

'Nederland is absoluut niet kind-vriendelijk. ... We hebben geen stelsel waarin kinderen een volwaardige plek hebben en waarin beide ouders deelnemen aan het arbeidsproces.'
(Nieuwsblad van het Noorden, 10 januari 1991)

Terreinen/onderwerpen
Woordvoerder financiën, economische zaken en Waddenzee

Persoonlijke gegevens
geboren:
Noordbroek (Groningen), 11 juli 1947
familie-achtergrond:
een doorsnee boerengezin
opleiding:
HBS-b op het Dr. Aletta Jacobslyceum te Hoogezand-Sappemeer, medische sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen
loopbaan:
hoofd bureau welzijnszaken provincie Drenthe, hoofd bureau planning en beleidsvoorbereiding provincie Drenthe, adjunct-secretaris bestuurscommissie Noorden des Lands, manager Technopolis Twente
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, geen kinderen
woonplaats:
Hoogeveen  

Nadere bijzonderheden
*lid partijbestuur PvdA omstreeks 1988
*lid bestuur NCG (Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken) Rijksuniversiteit Groningen vanaf 1993

Banden met de vrouwenbeweging
*mede-oprichter, bestuurslid en voorzitter van het bestuur van de Anke Weidema-school, een FNV-vrouwenvakschool
*voorzitter van de Rooie Vrouwen in Drenthe
*in landelijk bestuur Rooie Vrouwen
*Dolle Mina Groningen
*mede oprichtster VOS-cursussen gemeente Vries
*lid Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
*lid Stichting Vrouwennetwerk  


JKVR. MR. CH.W.I. (BOB) WTTEWAALL VAN STOETWEGEN

CHU (Christelijk-Historische Unie) vanaf november 1945
Lid Tweede Kamer vanaf 20 november 1945 tot 10 mei 1971

'Wij vertegenwoordigen natuurlijk het hele Nederlandse volk in de Kamer, maar wanneer het gaat om specifiek vrouwelijke rechten, dan worden die uiteraard het warmst door ons, vrouwelijke kamerleden, verdedigd.'
(Haagse Post, 10 maart 1956)

Terreinen/onderwerpen
Justitie, gevangeniswezen 'Lieve Freule Wttewaall, wij bewonderen allemaal, dat gij met vasthoudendheid, voor een vrouwenbajes pleit', aldus het Sinterklaasgedicht van de minister van Justitie in 1961 voor de Freule Lid van een groot aantal Kamercommissies

Persoonlijke gegevens
geboren:
Amsterdam, 1 januari 1901 overleden:
's-Gravenhage, 15 oktober 1986
familie-achtergrond:
een christelijk orthodox milieu. Vader was lid van de ARP, moeder stemde CHU.
levensbeschouwing:
gereformeerd (opgevoed), Nederlands Hervormd: midden-orthodox
opleiding:
Chr. meisjesschool, gymnasium, kostschool Pensionat Villa St. Martin te Vevey (Zwitserland) 1919 tot 1920, Summerterm Quakercollege 'Woodbrooke'
te Selly Oak, bij Birmingham, rechten Rijksuniversiteit Leiden 1922 tot 1928
loopbaan:
medewerkster Federatie van Christelijke verenigingen voor vrouwen en meisjes te Utrecht, financieel secretaresse Nederlandse Christen Vrouwenbond 1932 tot 1945, agente van enkele verzekeringsmaatschappijen tot november 1945
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd
woonplaats:
's-Gravenhage vanaf 1922 bijnaam:
'De Freule', 'De Rode Freule'
of 'De Oranje Freule'
 

Nadere bijzonderheden
*werd benoemd in de vacature Mr. Frida Mackay-Katz
*behoorde in december 1949 tot de minderheid van de CHU-fractie die voor de Soevereiniteitsoverdracht van Indonesië stemde
*lid sectie gevangenis-wezen van de Centrale Raad voor gevangeniswezen, psychopatenzorg en reclassering
*lid van de Nederlandse delegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1954

Banden met de vrouwenbeweging
*lid VVSL (Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden), trouw lid van de Haagse Soroptimistclub
*mede-oprichtster Nederlandse Vrouwen Comité  


M. (MARIJKE) WUTHRICH-VAN DER VLIST

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 12 september 1978 tot 9 juni 1981

'Als je denkt dat je van vandaag op morgen wat kunt veranderen moet je niet in de politiek gaan. Daarom hebben veel feministen ook zo'n moeite met de politiek.'
(Nieuwe Revue, 11 januari 1980)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich als Tweede-Kamerlid vooral bezig met emancipatie-aangelegenheden

Persoonlijke gegevens
geboren:
Utrecht, 24 mei 1929
opleiding:
gymnasium-a tot 1949, opleiding voor beroepkeuze-adviseur tot 1965
loopbaan:
werkte 3 jaar in de verpleging, 2 jaar als administratrice, beroepskeuze-adviseur van 1965 tot 1970, lid gemeenteraad van Amsterdam van juni tot september 1978
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 4 kinderen
woonplaats:
Amsterdam  

Nadere bijzonderheden
*lid partijraad PvdA van 1973 tot 1978
*voorzitter Centraal Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenbonden vanaf 1988
*lid hoofdbestuur ANBO (Algemene Nederlandse Bond van Ouderen) vanaf 1990

Banden met de vrouwenbeweging
*plaatsvervangend contactvrouw bij de Rooie Vrouwen (vice-voorzitter) van 1973 tot 1979
*internationaal secretaris Rooie Vrouwen in de PvdA van 1973 tot 1978
*bestuurslid Man-Vrouw-Maatschappij (MVM) van 1971 tot 1973