vrijdag 3 april 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 V
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DEN HAAG  >  VROUWEN EN PARLEMENT  >  BEROEP KAMERLID V
 >  ALFABETISCH  > 

V

MR. E. (ELS) VEDER-SMIT

S. (FIA) VAN VEENENDAAL-VAN MEGGELEN

E. (ELSKE) TER VELD

DRS. P.J.L. (NELLIE) VERBUGT

G. (GERDA) VERBURG

M.M. (MACHTELD) VERSNEL-SCHMITZ

J.M. (JOSEPHINE) VERSPAGET

MR. DR. J.C.H.H. (NETTY) DE VINK

M.C.W. (MARRY) VISSER-VAN DOORN

A.M. (MARGO) VLIEGENTHART

DRS. S. (STEFANIE) VAN VLIET

IR. M.B. (MARIJKE) VOS

DRS. W.C.G. (HELLA) VOUTE-DROSTE

M.Y.J.H. (YVONNE) VRIENS-AUERBACH

DRS. A.E.J. (AGNES) DE VRIES-BRUINS

MR. B.M. (BIBI) DE VRIES

DRS. J.M. (MONIQUE) DE VRIES


MR. E. (ELS) VEDER-SMIT

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
Lid Tweede Kamer van 23 februari 1967 tot 2 januari 1978

'Ik vind het onduldbaar dat de mannenwereld zegt: jij vrouw, moet een offer brengen.'
(Veder-Smit in 1975, geciteerd in Outshoorn, De politieke strijd rondom de abortuswetgeving)

Terreinen/onderwerpen
Was volksgezondheidswoordvoerdster van de VVD in Tweede en Eerste Kamer; hield zich verder onder meer bezig met ontwikkelingssamenwerking, maatschappelijk werk en milieuhygiëne Diende in 1976 met fractiegenoot Geurtsen een initiatiefwetsvoorstel in inzake de abortus; dit voorstel werd later samengevoegd met dat van Lamberts en Roethof van de PvdA Voorzitter bijzondere Tweede Kamercommissie Goedkeuring Verdrag inzake de Rechten van de Vrouw 1970-1971

Persoonlijke gegevens
geboren:
Nieuw-Lekkerland (Zuid-Holland), 29 augustus 1921
familie-achtergrond:
een familie van ondernemers (scheepsbouw), vader was gemeenteraadslid
levensbeschouwing:
vrijzinnig Nederlands Hervormd opgevoed, Remonstrantse Broederschap
opleiding:
rechten Rijksuniversiteit Utrecht tot 1947 loopbaan:
lid Provinciale Staten van Utrecht 1954 tot 1962, gemeenteraadslid van Zeist 1957 tot 1962, wethouder van Zeist 1958 tot 1962, gemeenteraadslid van Leeuwarden 1962 tot 1966, staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (belast met volksgezondheid: uitgezonderd voedingsaangelegenheden en de wetgeving inzake zwangerschapsafbreking) van 3 januari 1978 tot 11 september 1981, lid Eerste Kamer van 25 augustus 1981 tot 9 juni 1991, voor: Groep III (25-08-1981 tot 13-09-1983)
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, geen kinderen
woonplaats:
Leeuwarden  

Nadere bijzonderheden
*lid hoofdbestuur VVD 1960 tot 1963
*lid redactieraad 'Liberaal Reveil'
*lid fractiebestuur VVD Tweede Kamer omstreeks 1973 tot 1977
*een groot aantal bestuurlijke nevenfuncties in de gezondheidszorg

Banden met de vrouwenbeweging
*vice-presidente 'Vrouwen in de VVD'
 


S. (FIA) VAN VEENENDAAL-VAN MEGGELEN

PvdA (Partij van de Arbeid) tot mei 1970 / DS'70 (Democratisch-Socialisten '70)
Lid Tweede Kamer vanaf 28 juli 1970 tot 27 juli 1971

'Mijn man is een enorme steun geweest. Ik geloof dat dat een eerste vereiste is als een gehuwde vrouw buitenshuis wil werken: wil de man de vrouw alle kansen bieden.'
(28 januari 1972, naam krant onbekend)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met onderwijs, maatschappelijk werk, volksgezondheid en volkshuisvesting

Persoonlijke gegevens
geboren:
Strijp (Noord-Brabant), 7 april 1918
familie-achtergrond:
beide ouders zaten in een organisatie voor maatschappelijk werk levensbeschouwing: socialisme en humanisme
opleiding:
Openbare ULO te Zeist 1930 tot 1934, opleiding beroepskeuze-adviseur 1955 tot 1957
loopbaan:
kinderverzorgster vanaf 1936 tot 1939, beroepskeuze-adviseur GAB te Eindhoven van 1957 tot 1970 (in de rang van hoofdcommies), gemeenteraadslid van Eindhoven 1965 tot 1970, lid Provinciale Staten van Noord-Brabant 1965 tot 1970
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 3 kinderen
woonplaats:
Rijswijk, Beek en Donk  

Nadere bijzonderheden
*werd op haar 18e lid van de SDAP
*had tijdens de oorlog joodse kinderen in huis
*staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (belast met maatschappelijke dienstverlening, bijstand en buitengewone pensioenen) van 28 juli 1971 tot 21 juli 1972; de enige vrouw in het kabinet-Biesheuvel

Banden met de vrouwenbeweging
*landelijk hoofdbestuurder van de Vrouwenbond van het NVV  


E. (ELSKE) TER VELD

PvdA (Partij van de Arbeid) vanaf 1966
Lid Tweede Kamer van 15 september 1981 tot 6 november 1989

'Ik besefte dat er meer aan de knikker was dan alleen klasse-ongelijkheid.'
(Het Vrije Volk, 26 juli 1988)

Terreinen/onderwerpen
Sociale zekerheid, welzijn en emancipatie Zij werkte als Kamerlid mee aan de Stelselherziening Sociale Zekerheid en de Wet op de Bejaardenoorden Lid presidium Tweede Kamer van september 1989 tot november 1989

Persoonlijke gegevens
geboren:
Groningen, 1 augustus 1944
familie-achtergrond:
een politiek actief milieu; in haar woorden 'de rode kousenkerk'
opleiding:
HBS, Sociale Academie (cultureel werk), diverse vakbondscursussen
loopbaan:
vormingsleidster werkende jeugd te Assen, hoofdleidster club- en buurthuiswerk te Groningen, hoofd secretariaat voor vrouwelijke werknemers FNV 1972 tot 1981, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met sociale zekerheid en emancipatiebeleid) van november 1989 tot juni 1993, ambteloos vanaf juni 1993 tot november 1994, adviseur directie Schade en Leven verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden vanaf november 1994, lid Eerste Kamer vanaf 13 juni 1995
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
samenwonend
woonplaats:
Kortenhoef  

Nadere bijzonderheden
*loodste het wetsvoorstel wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen door de Tweede Kamer
*trad af omdat haar eigen PvdA-fractie het vertrouwen in haar opzegde tijdens de WAO-crisis in de zomer van 1991
*voorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Eerste Kamer vanaf juni 1995
*bekleedt een groot aantal bestuursfuncties

Banden met de vrouwenbeweging
*lid Nederlands Comité `Jaar van de Vrouw'
omstreeks 1974
*lid Adviescommissie Emancipatie vanaf 1975
*voorzitter commissie vrouwenarbeid Europees Verbond van Vakverenigingen
*lid commissie vrouwenarbeid Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen  


DRS. P.J.L. (NELLIE) VERBUGT

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) vanaf 1982
Lid Tweede Kamer vanaf 19 januari 1993

'Ook krijg ik nog steeds post voor de heer Verbugt, soms zelfs van organisaties in Limburg waarmee ik al vijftien jaar contact heb. Mijn medewerker stuurt dan een ludiek briefje terug.'
(Limburgs Dagblad, 12 april 1994)

Terreinen/onderwerpen
Ruimtelijke ordening en infrastructuur Lid van de vaste Kamercommissie voor verkeer en waterstaat en van die voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

Persoonlijke gegevens
geboren:
Helden (Limburg), 21 februari 1957
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
atheneum-b te Deurne, sociale geografie en planologie Katholieke Universiteit Nijmegen
loopbaan:
onderzoeker grensregio Rijn-Maas-Noord, contactfunctionaris grensregio Rijn-Maas-Noord, lid gemeenteraad van Helden, staffunctionaris kabinet burgemeester van Venlo van 1986 tot eind 1990, plaatsvervangend hoofd afdeling economische zaken gemeente Venlo 1991 tot 18 januari 1993
woonplaats:
Helden  

Nadere bijzonderheden
*lid partijcommissie ruimtelijke ordening vanaf 1990
*lid algemeen bestuur VVD kamercentrale Limburg vanaf 1991
*lid partijraad VVD 1991 tot 1993  


G. (GERDA) VERBURG

CDA (Christen-Democratisch Appèl) vanaf 1 maart 1993
Lid Tweede Kamer vanaf 19 mei 1998

'Doorzetter met hart voor vrouwen'
(ingezonden-brief-schrijver Heleen Ietswaart in Trouw, 4 oktober 1997, over Gerda Verburg)

Terreinen/onderwerpen
Wil zich inzetten voor een samenhangend jeugdbeleid en de herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid

Persoonlijke gegevens
geboren:
Zwammerdam, 19 augustus 1957 familie-achtergrond:
haar ouders werkten samen op de boerderij, een melkveehouderij, en in het gezin met tien kinderen
levensbeschouwing:
Gereformeerd
opleiding:
MAVO, HAVO, Christelijke Sociale Academie 'De IJsselpoort'
te Kampen,
opleiding:
personeelswerk en arbeidsverhoudingen
loopbaan:
algemeen secretaris CPJ (Christelijke Plattelands Jongeren) Zuid-Holland en Noord-Brabant 1980 - 1982, belast met jongerenwerk Hout- en Bouwbond CNV van augustus 1982 tot augustus 1986, voorzitter CNV-jongeren van augustus 1986 tot 1990, bestuurslid CNV van januari 1990 tot april 1997, zelfstandig ondernemer communicatie en projecten van april 1997 tot 19 mei 1998
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
samenwonend
woonplaats:
Driebergen  

Nadere bijzonderheden
*lid SER (Sociaal-Economische Raad) vanaf 1990 tot 1997
*plaatsvervangend bestuurslid Wereldvakverbond van de arbeid tot 1 april 1997
*voorzitter CDA-commissie Participatie en Integratie Vrouwen vanaf 1 april 1996 tot 1 januari 1998
*lid fractiebestuur CDA Tweede Kamer vanaf 26 mei 1998  


M.M. (MACHTELD) VERSNEL-SCHMITZ

D66 (Democraten 1966)
Lid Tweede Kamer van 14 september 1989 tot 19 mei 1998

'Op het moment dat ik begon in de Tweede Kamer voelde ik me een hemelbestormer. ... Ik hoop plaats te maken voor een nieuwe hemelbestormer.'
(Utrechts Nieuwsblad, 23 juni 1997)

Terreinen/onderwerpen
Was woordvoerder volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, verkeer en cultuur (monumentenbeleid) van de D66-Tweede-Kamerfractie; hield zich ook bezig met onderwijs en welzijn Voorzitter vaste Kamercommissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van oktober 1994 tot 19 mei 1998 Ondervoorzitter, daarna voorzitter van de tijdelijke commissie onderzoek Stichting Woningbeheer Limburg Tweede Kamer der Staten-Generaal

Persoonlijke gegevens
geboren:
Bilthoven, 8 september 1940
opleiding:
gymnasium-b, studie Institut Catholique te Parijs van 1958 tot 1959, studie University of Cambridge, toelichting: lower certificate vanaf 1958 tot 1959, geschiedenis (kandidaats) Rijksuniversiteit Utrecht, diverse cursussen
loopbaan:
lid gemeenteraad van Utrecht vanaf 1970 tot 1974, gemeenteraadslid van Utrecht 1982 tot 1986, lid Provinciale Staten van Utrecht 1978 tot 29 juni 1979, beleidsmedewerker ministerie van Binnenlandse Zaken vanaf 1986 tot 1989
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 3 kinderen
woonplaats:
Utrecht  

Nadere bijzonderheden
*is afdelings- en regiobestuurder van D66 geweest  


J.M. (JOSEPHINE) VERSPAGET

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 3 juni 1986 tot 19 mei 1998

'We moeten ons verhaal van gelijke kansen waarmaken. Dat geldt vooral ook voor migrantenvrouwen.'
(Rooie Vrouwen Magazine, mei 1992)

Terreinen/onderwerpen
Was woordvoerder ontwikkelingssamenwerking van de PvdA-Tweede-Kamerfractie; hield zich ook bezig met volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Haar eerste optreden ging over de lijkwet. Tot haar tevredenheid bleek de Eerste Kamer haar bezwaren tegen die wet te onderschrijven.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Helmond, 25 januari 1946
familie-achtergrond:
een orthodox katholiek milieu in Noord-Brabant
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek tot 1970; vindt dat de socialisten het best in de praktijk brengen wat het geloof preekt aan naastenliefde en barmhartigheid.
opleiding:
gymnasium-a, sociologie (kandidaats) Rijksuniversiteit Utrecht, managementopleiding
loopbaan:
medewerkster Nederlandse Stichting voor Kunstzinnige Vorming (NSKV), gemeenteraadslid van Zeist 1978 tot 1985, wethouder van Zeist, medewerker 'Open School', medewerker Stichting Kunstmanagement te Utrecht tot 3 juni 1986
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 2 dochters
woonplaats:
Breda  

Nadere bijzonderheden
*heeft nog steeds grote belangstelling voor beeldende kunst, met name die uit de derde wereld
*was lid partijcommissie culturele minderheden
*was lid partijcommissie ontwikkelingssamenwerking
*was secretaris/penningmeester Evert Vermeerstichting
*lid Comité van Experts over Roma-aangelegenheden voor de Raad van Europa omstreeks februari 1996
*voorzitter Stichting Fair Trade omstreeks februari 1996

Banden met de vrouwenbeweging
*was contactvrouw Rooie Vrouwen te Zeist  


MR. DR. J.C.H.H. (NETTY) DE VINK

KVP (Katholieke Volkspartij)
Lid Tweede Kamer vanaf 20 november 1945 tot 3 juni 1946, vanaf 18 september 1947 tot 27 juli 1948 en vanaf 30 juni 1953 tot 22 februari 1967

'Ik zou elke vrouw dit willen zeggen. Besef, dat u deel uitmaakt van een grote gemeenschap. Breng dus uw stem uit en weet, waaróm u dat doet.'
(Beatrijs, 19 mei 1956)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met volkenrechtelijke vraagstukken en internationaal recht en met maatschappelijk werk Ondervoorzitter vaste commissie van Maatschappelijk Werk

Persoonlijke gegevens
geboren:
Utrecht, 2 september 1909 overleden:
Utrecht, 8 augustus 1995
familie-achtergrond:
haar vader was architect en lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
gymnasium R.K. lyceum te Utrecht, rechten Rijksuniversiteit Utrecht, promotie rechtswetenschap Rijksuniversiteit Utrecht, 1936
loopbaan:
gemeenteraadslid van Utrecht van 1946 tot 1948 en van 1951 tot 1954
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd
woonplaats:
Utrecht  

Nadere bijzonderheden
*kwam, nadat het KVP-bestuur haar op een onverkiesbare plaats had gezet, door een actie van Marga Klompé en Wally van Lanschot in 1947 terug in de Kamer
*lid Nederlandse delegatie naar de Verenigde Naties in 1953 en in 1954
*lid commissie van advies voor Volkenrechtelijke vraagstukken vanaf december 1954
*tante van J.P. van Iersel, Tweede-Kamerlid

Banden met de vrouwenbeweging
*was in 1946 een van de oprichters van het Katholiek Vrouwendispuut, dat de actieve deelname van vrouwen aan de politiek trachtte te bevorderen  


M.C.W. (MARRY) VISSER-VAN DOORN

CDA (Christen-Democratisch Appèl)
Lid Tweede Kamer vanaf 15 april 1997

'Het herverdelen van zorgtaken tussen beide ouders vindt veel minder plaats, en dat is wat het CDA juist wil bevorderen.'
(Visser-van Doorn in Vrouwenbelangen, april/mei/juni 1998)

Terreinen/onderwerpen
Emancipatiebeleid en zorg en arbeid Bevolkingspolitiek, Vrouwe en ontwikkeling Welzijnsbeleid, Cultuur, Stedelijke Vernieuwing

Persoonlijke gegevens
geboren:
Velsen, 19 maart 1940
opleiding:
HBS, administratieve opleiding, Kaderschool, Kader Bestuursleden Landelijke Organisaties, Kaderschool CDA
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 3 kinderen
woonplaats:
Leerbroek  

Nadere bijzonderheden
*lid partijbestuur CDA omstreeks 1996
*lid Commissie Dagindeling van de Samenleving ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
*lid Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO)
*is de moeder van couturier Mart Visser
*enthousiast promotor van de Max Havelaarkoffie

Banden met de vrouwenbeweging
*voorzitter Vrouwenberaad CDA tot 15 april 1997
*voorzitter Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 1987 tot 1993
*lid Politiek Vrouwen Overleg 1996-1997  


A.M. (MARGO) VLIEGENTHART

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer van 17 november 1987 tot 3 augustus 1998

'Het scheppen van voorwaarden om vrouwen deel te kunnen laten nemen aan het arbeidsproces is niet meer alleen in het belang van die vrouwen, maar is ook een algemeen ... belang aan het worden.'
(Vrouwenbelangen, november 1989)

Terreinen/onderwerpen
Woordvoerder sociale zaken en welzijnsbeleid, houdt zich ook bezig met emancipatiebeleid. Ondervoorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Heeft menigmaal over de zog. 1990-maatregel het woord gevoerd. Plaatsvervangend lid presidium Tweede Kamer

Persoonlijke gegevens
geboren:
Utrecht, 18 juli 1958
opleiding:
gymnasium-B, psychologie Rijksuniversiteit Utrecht (niet voltooid)
loopbaan:
projectmedewerker PvdA-fractie, beleidsmedewerker welzijn en cultuur PvdA-fractie, staatssecretaris van Welzijn en Sport vanaf 1998
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd
woonplaats:
Voorburg  

Nadere bijzonderheden
*lid bestuur en voorzitter Jonge Socialisten
*lid partijbestuur PvdA
*lid fractiebestuur PvdA
*lid bestuur Stichting Jeugdzorg
*een groot voorstander van een coalitie zonder het CDA
*speelde een hoofdrol bij de politieke val van Elske ter Veld
*staatssecretaris in kabinet Kok-II

Banden met de vrouwenbeweging
*bestuurslid Rooie Vrouwen 1987-1992
*lid bestuur Stichting `De Haven', opvanghuis voor alleenstaande (zwangere) vrouwen
*bestuurslid Medusa, stichting Landelijk ondersteuningscentrum hulpverlening sexueel geweld te Utrecht  


DRS. S. (STEFANIE) VAN VLIET

D66 (Democraten 66)
Lid Tweede Kamer vanaf 30 augustus 1994 tot 19 mei 1998 en vanaf 25 augustus 1998

'Veel mensen doen alsof de emancipatie ongeveer is voltooid. Daar ben ik het niet mee eens.'
(Van Vliet in Democraat, sept. 1994)

Terreinen/onderwerpen
Woordvoerster volksgezondheid, welzijn en jeugdbeleid Vorige periode: beroepsonderwijs, emancipatie, jeugdbeleid en geneesmiddelenbeleid

Persoonlijke gegevens
geboren:
Amsterdam, 28 februari 1967
opleiding:
ongedeeld VWO/Latijn openbare middelbare school te Amstelveen, Europese studies: hoofdvak geschiedenis Universiteit van Amsterdam, zomercursus Frans Universiteit van Dijon
loopbaan:
gemeenteraadslid van Aalsmeer vanaf 1990 tot 1994, schoolmanager van een taleninstituut, daarna secretariaatsmedewerker ING Aviation Lease
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd
woonplaats:
Aalsmeer  

Nadere bijzonderheden
*secretaris Jonge Democraten regio Amsterdam vanaf 1987 tot 1988
*voorzitter Jonge Democraten regio Amsterdam vanaf 1988 tot 1989
*fractievoorzitter D66 gemeenteraad van Aalsmeer
*voorzitter Presidium Mandaat, organisatie voor jonge gemandateerde politici vanaf 1995

Banden met de vrouwenbeweging
*Stichting `Het Vrouwentrefcentrum'
te Aalsmeer, bestuurslid 1996/1997
*Comité van Aanbeveling Vrouwen in Onderwijs Management  


IR. M.B. (MARIJKE) VOS

GroenLinks
Lid Tweede Kamer vanaf 17 mei 1994

'Het paarse kabinet is veel te bangig. ... Er is nog geen begin gemaakt met de afschaffing van het kostwinnersprincipe.'
(Vos in De Nieuwe Sekstant, jrg. 76 juli/aug 1996/97)

Terreinen/onderwerpen
Milieudeskundige Diende in 1994 een initiatiefvoorstel inzake beperking van het gebruik van tropisch hardhout. Lid van de vaste Kamercommissies voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, voor Verkeer en Waterstaat, voor Buitenlandse Zaken en voor Klimaat beleid en energie (plaatsvervangend lid voor Milieu en Defensie)

Persoonlijke gegevens
geboren:
Leidschendam, 4 mei 1957
opleiding:
gymnasium-b, biologie Landbouw-Hogeschool te Wageningen, lesbevoegdheid biologie
loopbaan:
educatief/actie-medewerker Vereniging Milieudefensie van 15 maart 1984 tot 1 januari 1990, docent milieukunde Centrum voor Milieukunde Rijksuniversiteit Leiden van 1 januari 1990 tot 15 juni 1992, voorzitter GroenLinks, 30 november 1990 tot 17 mei 1994
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd, in een woongroep, 1 zoon
woonplaats:
Amsterdam  

Nadere bijzonderheden
*Was actief in de studentenbeweging en de anti-kernenergiebeweging
*lid bestuur Stichting Milieucontact Oost-Europa vanaf 1989
*lid tijdelijke onderzoekscommissie klimaatverandering en broeikaseffect Tweede Kamer vanaf 20 december 1995

Banden met de vrouwenbeweging
*was actief in de (vrouwen)vredesbeweging  


DRS. W.C.G. (HELLA) VOûTE-DROSTE

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) vanaf 1972
Lid Tweede Kamer vanaf 17 mei 1994

'Mijn stijl is niet op anderen af te geven. Ik probeer de kracht van de VVD aan te duiden.'
(Haarlems Dagblad, 19 april 1994)

Terreinen/onderwerpen
Ondernemerschap en nieuwe technologische ontwikkelingen Lid van de vaste Kamercommissies voor Economische Zaken en voor Financiën, alsmede van de algemene commissie voor Europese Zaken Ondervoorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken vanaf september 1997

Persoonlijke gegevens
geboren:
's-Gravenhage, 5 juli 1943
levensbeschouwing:
Nederlands Hervormd
opleiding:
HBS (met Latijn) Lyceé International te Fontainebleau tot 1961, Frans Rijksuniversiteit Leiden, managementtraining, topkader cursussen
loopbaan:
lerares Frans, juridisch tolk-vertaler Frans, lid Provinciale Staten van Noord-Holland
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 3 kinderen
woonplaats:
Aerdenhout  

Nadere bijzonderheden
*ontleent veel inspiratie aan oud-VVD-voorzitter Haya van Someren-Downer
*voorzitter van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel in het departement Haarlem
*lid van de Raad van Toezicht van het Kennemer Gasthuis
*lid van de Raad van Advies van de faculteit Technologie Management van de TU Eindhoven
*bestuurslid Electronic Highway Platform Nederland (EPN)
*lid van de Raad van Advies van de VPRA

Banden met de vrouwenbeweging
*oud-bestuurslid van de Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
*betrokken bij de Vrouwen in de VVD
*betrokken bij vrouwelijke ondernemers
*NOV vrouwennetwerk  


M.Y.J.H. (YVONNE) VRIENS-AUERBACH

CDA (Christen-Democratisch Appèl) vanaf 1977
Lid Tweede Kamer van 3 juni 1986 tot 13 september 1989 en van 16 november 1989 tot 16 mei 1994

'Zij beschouwt het als haar taak om toe te zien of de wet goed is vanuit het menselijke vlak.'
(Enkelaar, Wie is wie, 1988)

Terreinen/onderwerpen
Was woordvoerder volksgezondheid en gehandicaptenbeleid van de CDA-Tweede-Kamerfractie

Persoonlijke gegevens
geboren:
Tilburg, 15 april 1943
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
openbare HBS-a te Tilburg tot 1960, economie Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg
loopbaan:
lid gemeenteraad van Rosmalen van 1978 tot 1986, wethouder van Rosmalen vanaf 1978
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 2 zoons
woonplaats:
Rosmalen  

Nadere bijzonderheden
*zou nooit lid zijn geworden als de KVP niet was opgegaan in het CDA
*was lid presidium Nationale Raad voor de Volksgezondheid
*lid bestuur Stichting Herman Broerenschool te 's-Hertogenbosch

Banden met de vrouwenbeweging
*zette in Rosmalen een Vrouwenoverleg op poten  


DRS. A.E.J. (AGNES) DE VRIES-BRUINS

SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij) vanaf 1905 / PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer van 25 juli 1922 tot 8 mei 1933 en van 20 september 1934 tot 3 juni 1946

`Ik gelóóf in de emancipatie van de vrouw.'
(Vrije Volk, 12 april 1954)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met volksgezondheid, vrouwenbelangen en Groningse aangelegenheden

Persoonlijke gegevens
geboren:
Aartswoud (Noord-Holland), 19 april 1874 overleden:
's-Gravenhage, 30 september 1957
familie-achtergrond:
een oud liberaal domineesgezin
levensbeschouwing:
Ned. Hervormd, feministe
opleiding:
HBS te Leeuwarden (eerste vrouwelijke leerling), acte MO biologie tot 1900, medicijnen Rijksuniversiteit Groningen tot 1908
loopbaan:
lerares plant- en dierkunde HBS voor meisjes van 1900 tot 1906, assistente psychiatrische kliniek te Groningen van 1908 tot 1911, zenuwarts te Groningen van 1911 tot 1923, gemeenteraadslid van Groningen 1919 tot 1922, lid Provinciale Staten van Groningen 1919 tot 1923, lid Provinciale Staten van Zuid-Holland 1927 tot 1941, gemeenteraadslid Den Haag 1927 tot 1939
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, kinderloos
woonplaats:
Groningen, 's-Gravenhage  

Nadere bijzonderheden
*trad toe tot de SDAP na de Spoorwegstaking van 1903
*lid bestuur SDAP 1936 tot 1939
*werd in november 1945 als derde op de voordracht voor het Tweede-Kamervoorzitterschap gezet
*publiceerde o.a. over Suze Groeneweg en over het recht van vrouwen op betaalde arbeid

Banden met de vrouwenbeweging
*mede-oprichtster van de Vrouwelijke Studentenvereniging Magna Pete
*voorzitter Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs
*lid Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw
*erelid vereniging ter herdenking van de oprichting van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht  


MR. B.M. (BIBI) DE VRIES

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) vanaf 1988
Lid Tweede Kamer vanaf 17 mei 1994

'De VVD is er ... in geslaagd iemand met kennis van zaken naar voren te schuiven.'
(PvdA-staatssecretaris Willem Vermeend over Bibi de Vries)

Terreinen/onderwerpen
Zij is VVD-woordvoerder nationaal en internationaal belastingrecht. Op 19 maart 1995 nam de Kamer haar amendement aan om de verplichting voor de regering om voor sociaal-economische wetgeving advies aan de SER (Sociaal-Economische Raad) te vragen, te schrappen.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Egmond aan Zee, 15 maart 1963
familie-achtergrond:
vader is registeraccountant
opleiding:
VWO; rechtsgeleerdheid, specialisatie Fiscaal Recht, Rijksuniversiteit Leiden; diploma belastingconsulent, behaald bij de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten
loopbaan:
belastingadviseur, docent belastingrecht voor SPD, lid gemeenteraad van Almere vanaf 1990 tot 1994
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 1 dochter
woonplaats:
Almere  

Nadere bijzonderheden
*beschouwt Tina Turner als haar voorbeeldvrouw: `een gaaf mens met power en doorzettingsvermogen'
*hoopt een voorbeeld te worden voor jonge vrouwen

Banden met de vrouwenbeweging
*
sinds januari 1995 beschermvrouwe Stichting Vrouwelijke Entrepreneurs  


DRS. J.M. (MONIQUE) DE VRIES

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) vanaf 1973
Lid Tweede Kamer van 17 mei 1994 tot augustus 1998

`Ik heb een bijdrage aan de Nederlandse standpunten [voor de VN-vrouwenconferentie in Beijing] kunnen leveren op het onderwerp Vrouwen in Besluitvorming.'
(Op gelijke voet, Peking Review).

Terreinen/onderwerpen
Hoger onderwijs Lid van de vaste Kamercommissies voor justitie en voor Onderwijs, cultuur en wetenschappen, alsook van de commissie voor de werkwijze van de Kamer

Persoonlijke gegevens
geboren:
's-Gravenhage, 16 augustus 1947
opleiding:
gymnasium-a, Italiaanse Taal- en Letterkunde Rijksuniversiteit Leiden 1965 tot 1973, zomercursussen in Italië
loopbaan:
student-assistent en wetenschappelijk medewerker vakgroep Italiaans RU Leiden 1970 tot 1975, free-lance beëdigd tolk-vertaler 1973 tot 1990, docent Koninklijk Conservatorium te 's-Gravenhage 1977 tot 1994, staatssecretaris voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in kabinet-Kok II
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
onbekend, 3 zoons
woonplaats:
Den Haag  

Nadere bijzonderheden
*bestuursfuncties VVD Den Haag
*adviseur hoofdbestuur en partijraad VVD
*lid Koninkrijksdelegatie naar de Algemene Vergadering van de VN 1994
*lid Curatorium Prof. Mr. B.M. Teldersstichting omstreeks april 1996

Banden met de vrouwenbeweging
*voorzitter Organisatie Vrouwen in de VVD 1988 tot 1994
*was lid initiatiefgroep `Meer vrouwen in de schoolleiding'
*lid van de Nederlandse delegatie naar de VN Vrouwenconferentie in Beijing