zondag 24 januari 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 T
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DEN HAAG  >  VROUWEN EN PARLEMENT  >  BEROEP KAMERLID V
 >  ALFABETISCH  > 

T

H. (HATY) TEGELAAR-BOONACKER

U. (UKE) TELLEGEN-VELDSTRA

MR. N.S.C. (CORRY) TENDELOO

E.G. (ERICA) TERPSTRA


H. (HATY) TEGELAAR-BOONACKER

CDA (Christen-Democratisch Appèl)
Lid Tweede Kamer vanaf 3 juni 1986 tot 3 mei 1994

'Ik wil mij vooral richten op milieuzaken. ... Juist voor het CDA moet het rentmeesterschap inhoud worden gegeven om de komende generaties niet te confronteren met ons afval.'
(CDActueel, 29 maart 1986)

Terreinen/onderwerpen
Was woordvoerder verkeer en waterstaat (scheepvaart), milieu en binnenlandse zaken (kiesrecht) van de CDA-Tweede-Kamerfractie

Persoonlijke gegevens
geboren:
Weesp, 3 september 1930 overleden:
Heelsum, 3 mei 1994
levensbeschouwing:
Nederlands Hervormd vanaf 1950 opleiding:
openbare HBS Alkmaar, cursus wiskundige statistiek Technische Hogeschool te Delft
loopbaan:
medewerker wiskundige statistiek TNO vanaf 1949 tot 1962, gemeenteraadslid (aanvankelijk voor de CHU) van Rijswijk (Zuid-Holland) van 1966 tot 1986, wethouder (van maatschappelijke aangelegenheden) aldaar van 1980 tot 1986
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 22 april 1961, 3 kinderen woonplaats:
Heelsum  

Nadere bijzonderheden
*kwam vlak na de oorlog in de CHJG, de toenmalige jongerenorganisatie van de CHU
*vice-voorzitter van de CHU
*speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het CDA

Banden met de vrouwenbeweging
*begin jaren zestig vroeg de Freule aan Tegelaar of zij in de CH-vrouwen wilde komen. Zij weigerde. Later werd ze wél actief in die groep. In 1972 was ze voorzitter van de Centrale van CH-vrouwen.
*presidente van de Nederlandse sectie van de Europese Vrouwen Unie
*medeoprichtster van het landelijk CDA-Vrouwenberaad  


U. (UKE) TELLEGEN-VELDSTRA

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer van 6 november 1956 tot 4 juni 1963

'Buiten het gezin moet de getrouwde vrouw natuurlijk mogelijkheden hebben.'
(Parool, 18 december 1971)

Terreinen/onderwerpen
Onderwijs

Persoonlijke gegevens
geboren:
Akkrum (Friesland), 22 december 1910 overleden:
De Bilt, 11 januari 1991
familie-achtergrond:
opgegroeid in een arbeiderswijk van Maarssen; moeder had nog geen 2 jaar lagere school, las De Proletarische Vrouw; dit ging zij langzaamaan ook lezen.
levensbeschouwing:
protestants (vrijzinnig)
opleiding:
Rijkskweekschool Utrecht
loopbaan:
onderwijzeres tot 1935, directeur kweekschool voor kleuteronderwijs te Utrecht 1945 tot 1948, gemeenteraadslid van Maarssen 1945 tot 1955, medewerker Nutsseminarium voor opleiding van kleuteronderwijzeressen te Amsterdam, 1955, lid Provinciale Staten van Utrecht, lid Gedeputeerde Staten van Utrecht van juni 1962 tot 1974
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 1935, 5 kinderen
woonplaats:
Maarssen  

Nadere bijzonderheden
*lid partijraad PvdA
*lid Onderwijsraad
*`een socialiste van de oude stempel'

Banden met de vrouwenbeweging
*actief in de Vrouwenbond van de PvdA  


MR. N.S.C. (CORRY) TENDELOO

VDB (Vrijzinnig Democratische Bond) en PvdA (Partij van de Arbeid) vanaf februari 1946
Lid Tweede Kamer van 20 november 1945 tot 18 oktober 1956

'We wonen in een tweeduizendjarige mannenmaatschappij; alles wordt door de man bepaald. Met de vrouwen wordt nauwelijks rekening gehouden.'
(Tendeloo in de Tweede Kamer, 2 mei 1956)

Terreinen/onderwerpen
Justitie en Amsterdam Diende in mei 1955 een motie in, die mede ondertekend werd door A. Fortanier-de Wit (VVD), waarin de regering werd gevraagd het Verdrag te ondertekenen van de Internationale Arbeidsconferentie over gelijke beloning van mannen en vrouwen voor arbeid van gelijke waarde. De motie over 'Equal Pay'
werd aangenomen, maar ratificatie vond niet plaats. Diende in september 1955 een motie in waarin de Regering gevraagd werd een einde te maken aan het ontslag van huwende en gehuwde ambtenaressen. Dankzij de steun van alle vrouwen in de Tweede Kamer werd de motie-Tendeloo met 46 tegen 44 stemmen aangenomen. Zette zich in voor het opheffen van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw en voor afschaffing van de bepaling dat de man `het hoofd der echtvereniging'
was. Deze bepaling bleef tot 1970 van kracht.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Tebing Tinggi (Ned. Indië), 3 sep 1897 overleden:
Wassenaar, 18 okt 1956
familie-achtergrond:
haar vader was assistent-resident te Beneden-Langkat (Sumatra) en te Langkat (Sumatra) en overleed toen zij vijf jaar was.
opleiding:
Meisjes-HBS, gymnasium, M.O.-a Engels, rechtenstudie Rijksuniversiteit Utrecht
loopbaan:
lerares Engels, vertaalster, advocate, lid gemeenteraad van Amsterdam
burgerlijke staat:
ongehuwd  

Nadere bijzonderheden
*als advocaat hield zij zich bezig met de rechtspositie van vrouwen
*vice-voorzitter VDB afdeling Amsterdam
*kwam in de Tweede Kamer als opvolgster van Betsy Bakker-Nort

Banden met de vrouwenbeweging
*lid Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging
*secretaresse Nederlandse Vrouwenclub `Lyceumclub'
1927-1938
*presidente Jongeren Werk Comité van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap (VVGS), 1934-1935
*bestuurslid Nederlandse Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding (VVAO), mei 1933-mei 1939
*hoofdbestuurslid VVGS, 1936-1942
*Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw; voor 1940 lid namens de VVAO, vanaf 1946 namens de VVGS  


E.G. (ERICA) TERPSTRA

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
Lid Tweede Kamer van 8 juni 1977 tot 22 augustus 1994 en vanaf 19 mei 1998

`'n dit hooggeëmancipeerde Nederland leven we als vrouwen toch nog bij de gratie van de ruimte die mannen ons willen geven. ... In wezen blijven ze ons eigenlijk ondankbaar vinden.'
(Terpstra in Vrouwen en het Binnenhof, 1985)

Terreinen/onderwerpen
Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Sport Ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid Ontwikkelingssamenwerking, Nederlandse Antillen en Aruba

Persoonlijke gegevens
geboren:
's-Gravenhage, 26 mei 1943
familie-achtergrond:
komt uit een liberale familie, haar vader was leraar aan de politieschool in Den Haag.
opleiding:
gymnasium-b, Sinologie Rijksuniversiteit Leiden
loopbaan:
lerares Nederlands aan Chinezen, journaliste: sport en algemeen, free-lance medewerkster radio- en t.v.-programma's
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gescheiden, 2 kinderen, 2 kleinkinderen
woonplaats:
's-Gravenhage  

Nadere bijzonderheden
*behaalde op de Olympische Spelen in Tokio (1964) twee medailles en publiceerde 'Zwemmen om van te watertanden'
*wordt algemeen beschouwd als een van de meest 'benaderbare'
Kamerleden
*kreeg in 1994 ruim 300.000 voorkeursstemmen, in 1998 120.000
*staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 augustus 1994 tot mei 1998
*vervulde een zeer groot aantal bestuurlijke nevenfuncties zoals Raad van Bestuur Hogeschool Amsterdam (1992) en Raad van Toezicht Dijkzigt Ziekenhuis (1993)

Banden met de vrouwenbeweging
*lid provinciaal bestuur VVD-vrouwen te Zuid-Holland
*was betrokken bij het Kamerbreed Vrouwen Overleg