vrijdag 3 april 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 R
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DEN HAAG  >  VROUWEN EN PARLEMENT  >  BEROEP KAMERLID V
 >  ALFABETISCH  > 

R

F. (FRANCISCA) RAVESTEIN

MR. P.J.D. (PATRICIA) REMAK-BOERENSTAM

DRS. N. (LEN) REMPT-HALMMANS DE JONGH

DRS N.G. (NICKY) VAN 'T RIET

DRS. L. (LENI) VAN RIJN-VELLEKOOP

G.D. (GUIKJE) ROETHOF

C.P. (CORRIE) DE ROOS-OUDEGEEST

M.J.J. (RIET) ROOSEN-VAN PELT

MR. Y.M.C.TH. (YVONNE) VAN ROOY

C.I.J.M. (CLÉMENCE) ROSS-VAN DORP

M.C.A.A. (MARIANNE) RUIGROK-VERREIJT

IR. N.C. (NELLIEN) DE RUITER

MR. J.C. (JACQUELINE) RUTGERS


F. (FRANCISCA) RAVESTEIN

D66 (Democraten 1966) vanaf 1977
Lid Tweede Kamer vanaf datum 19 mei 1998

'Ze brengt heel veel kennis over Rotterdam naar Den Haag. En ze kan die uitdragen. ... Francisca heeft het gewoon in haar vingers.'
(Locale D66-er Kees de Gruijter in Rotterdams Dagblad, 26 januari 1998)

Persoonlijke gegevens
geboren:
Leiden, 26 oktober 1952
opleiding:
HBS-a, Academie voor Fysiotherapie
loopbaan:
Zuiderziekenhuis Rotterdam 1978-1987, Reconvalescentenschool Rotterdam 1987-1992, Directeur stichting Cruise Rotterdam 1996-1998
woonplaats:
Rotterdam  

Nadere bijzonderheden
*fractievoorzitter in de deelgemeente Rotterdam Centrum-Noord
*dagelijke bestuurder aldaar
*beleidsmedewerker D66-fracie Tweede Kamer
*voorzitter D66-afdeling Rotterdam
*fractievoorzitter D66 in de gemeenteraad van Rotterdam en in het Algemeen Bestuur van de Stadsregio Rotterdam
*lid Raad van Commissarissen NV Beurs Rotterdam
*vice-voorzitter recreatieschap Rottemeren  


MR. P.J.D. (PATRICIA) REMAK-BOERENSTAM

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
Lid Tweede Kamer vanaf 19 mei 1998

'Ik was altijd van de lijn: niet gillen, maar de dialoog blijven zoeken. Maar dat was niet de lijn van iedereen.'
(NRC Handelsblad, mei 1998)

Terreinen/onderwerpen
Belastingen

Persoonlijke gegevens
geboren:
Amsterdam, 16 juli 1965
familie-achtergrond:
haar vader was dierenverzorger bij de biologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam; haar moeder was verpleegkundige;
levensbeschouwing:
Evangelische Broederschap
opleiding:
atheneum, opleiding belastinginspecteur, opleiding ontvanger te Utrecht, rechten: staats-, bestuurs- en internationaal recht Vrije Universiteit van 1983 tot 1988, fiscaal recht Rijksuniversiteit te Leiden van 1990 tot 1993
loopbaan:
commercieel juridisch medewerker, beleidsmedewerker sociale zaken, lid deelgemeenteraad Amsterdam-Zuid-Oost, wethouder (van welzijn en financiën) deelgemeente Amsterdam
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 3 dochters
woonplaats:
Amsterdam  

Nadere bijzonderheden
*haar ouders kwamen in 1958 vanuit Suriname naar Nederland
*voelde zich sterk aangetrokken tot de liberale onderwijsideeën van mensen als Haya van Someren, een van haar grote voorbeelden; een andere vrouw die zij bewondert is Margaret Thatcher
*fractievoorzitter VVD deelgemeenteraad Amsterdam-Zuid-Oost vanaf 1995 tot juni 1997
*bestuurslid Zeister Zending Genootschap  


DRS. N. (LEN) REMPT-HALMMANS DE JONGH

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) vanaf 1965
Lid Tweede Kamer met enige onderbrekingen vanaf 11 september 1979 tot 16 mei 1994

'Haar regel één van het politieke spel: nooit iemand persoonlijk tot op de grond toe afbreken.'
(Erik van Gruijthuijsen over Len Rempt in Het Parool, januari 1995)

Terreinen/onderwerpen
In de eerste periode vooral buitenlandse zaken, milieu- en consumentenbeleid; later vooral energiebeleid, eerste woordvoerderschap economische zaken, onderdelen van justitie en sociale zaken. Zowel de wet gelijke behandeling (homo's) als vrouwenemancipatie speelden de gehele periode een grote rol. Draaide mee in de RSV-enquêtecommissie. Voorzitter vaste Kamercommissie voor Emancipatiebeleid van september 1986 tot september 1989.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Utrecht, 11 augustus 1927
opleiding:
HBS-a, doctoraal bedrijfseconomie Nederlandsche Economische Hoogeschool Rotterdam, 2 jaar politicologie Rijksuniversiteit Leiden
loopbaan:
medewerkster voorzitter Produktschap voor Vis en Visprodukten, lid van de Raad van Commissarissen van AHOLD van 1979 tot 1992
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gescheiden, 3 kinderen
woonplaats:
Wassenaar bijnaam:
'het verschijnsel Rempt'
(uitspraak: Ed Nijpels)  

Nadere bijzonderheden
*werd nog als huwende (semi)ambtenaar ontslagen
*lid hoofdbestuur en dagelijks bestuur VVD
*lid van de koninkrijksdelegatie naar de VN vergadering 1974
*had en heeft vele andere bestuurlijke functies
*was begeleider nieuwgekozen kamerleden (VVD) van mei tot eind 1994 (het `klasje van Len')

Banden met de vrouwenbeweging
*lid van de Vereniging voor Vrouwenbelangen vanaf 1965 en voorzitter van de afdeling Den Haag
*voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) 1975 tot 1979
*namens de NVR lid en vice-voorzitter van de koninkrijksdelegatie naar de vrouwenconferentie van de VN in Mexico 1975
*lid van de koninkrijksdelegatie naar de vrouwenconferentie van de VN in Kopenhagen 1980 als kamerlid  


DRS N.G. (NICKY) VAN 'T RIET

D66 (Democraten 1966)
Lid Tweede Kamer vanaf 17 mei 1994 tot 19 mei 1998 en vanaf 25 augustus 1998

'Soms kan ik alleen maar schelden, op andere momenten denk ik: Wie ben ik dat ik dit mag doen?'
(Reformatorisch Dagblad, 4 augustus 1995)

Terreinen/onderwerpen
Verkeer en vervoer, Cultuur, Herindelingen Brabant Was woordvoerder Verkeer van de D66-fractie in de Tweede Kamer

Persoonlijke gegevens
geboren:
Hilversum, 23 juli 1948
familie-achtergrond:
opgegroeid in Laren, ouders fervente aanhangers van de VVD
opleiding:
studeerde 2 jaar Frans, daarna pedagogiek, specialisatie orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Utrecht
loopbaan:
onderzoeker Sociologisch Instituut in Utrecht, medewerker COSBO (ouderenbonden Nederland), gemeenteraadslid van Utrecht 1987 tot april 1994, wethouder (van cultuur, mediabeleid, monumenten, organisatie, emancipatie) van Utrecht mei 1990 tot december 1991
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd
woonplaats:
Utrecht  

Nadere bijzonderheden
*lid bestuur bestuurdersvereniging D66
*lid dagelijks bestuur IZA (Ziektenkostenverzekeraars) 1990 - 1991
*lid College van Arbeidszaken 1990 - 1991
*lid dagelijks bestuur D66 vanaf maart 1992
*lid bestuur Instituut voor Publiek en Politiek omstreeks oktober 1994
*redacteur voor het handboek Gemeenteraadsleden  


DRS. L. (LENI) VAN RIJN-VELLEKOOP

PvdA (Partij van de Arbeid) vanaf 1970
Lid Tweede Kamer van 19 mei 1987 tot 16 mei 1994

'Als Kamerlid leid je een chaotisch, maar ook spannend bestaan.'
(Rooie Vrouwen Magazine, juni 1994)

Terreinen/onderwerpen
was woordvoerder milieubeheer en economische zaken (o.a. energiebeleid) van de PvdA-Tweede-Kamerfractie; hield zich ook bezig met financiën voorzitter vaste Kamercommissie voor Milieubeheer van juni 1991 tot mei 1994

Persoonlijke gegevens
geboren:
Rotterdam, 17 november 1936
opleiding:
HBS-B, Kweekschool (met hoofdakte), economie Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam vanaf 1966, met rechten als keuzevak, cursussen: wiskunde L.O. (avondstudie), handelskennis LO (avondstudie)
loopbaan:
lerares, huisvrouw, gemeenteraadslid van Krimpen aan de IJssel 1974 tot 1980, lid Rijnmondraad, Gecommiteerde voor milieuzaken Openbaar Lichaam Rijnmond 1980 tot 1986, extern adviseur voor de chemische industrie bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1986 tot 1987, adviserend lid voor economische zaken bij de Emancipatieraad 1986 tot 1987
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd
woonplaats:
Krimpen aan de IJssel  

Nadere bijzonderheden
*bestuursfuncties in de PvdA
*lid bestuur Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers vanaf juli 1994
*lid Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek
*voorzitter Commissie voor de Milieu-effectrapportage Mainport Rotterdam omstreeks 1997  


G.D. (GUIKJE) ROETHOF

D66 (Democraten 1966)
Lid Tweede Kamer vanaf 17 mei 1994 tot 19 mei 1998

'In alle fracties zetten de vrouwen zich wat meer in voor het totale belang van een partij, de mannen hebben een grotere behoefte aan individuele profilering.'
(Groene Amsterdammer, 19 november 1997)

Terreinen/onderwerpen
Was woordvoerster ontwikkelingssamenwerking van de D66-fractie in de Tweede Kamer; hield zich ook bezig met verkeer (telecommunicatie) en buitenlandse zaken

Persoonlijke gegevens
geboren:
's-Gravenhage, 3 december 1956
familie-achtergrond:
haar vader, de latere PvdA-parlementariër Hein Roethof, ging weg toen Guikje nog geen jaar was.
opleiding:
gymnasium-a te Den Haag, Theaterschool te Amsterdam
loopbaan:
actrice en zangeres vanaf 1976 tot 1984, kunstredactrice en algemeen verslaggever weekblad 'Haagse Post'
1984-1986, redacteur radio- en televisie-programma's 1986-1988, parlementair redacteur VARA-radio, parlementair redacteur 'De Groene Amsterdammer'
en 'HP/De Tijd', medewerker VARA-radio en VPRO-radio
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd
woonplaats:
Amsterdam  

Nadere bijzonderheden
*viel bij haar eerste optreden in de Tweede Kamer meteen op door een 'tederder'
verhouding van Nederland ten opzichte van Suriname te bepleiten.
*publiceerde de roman Drenkelingen (1994) over de teloorgang van een CDA-minister in de Haagse politiek.  


C.P. (CORRIE) DE ROOS-OUDEGEEST

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 6 november 1956 tot 4 juni 1963

'Ze is meer de ruggegraat dan de voorvechtster van de vrouwenbeweging geweest.'
(Voorwaarts, april 1988)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer bezig met consumentenzaken

Persoonlijke gegevens
geboren:
Utrecht, 7 september 1899 overleden:
Baarn, 24 februari 1998
familie-achtergrond:
dochter van Jan Oudegeest, NVV-oprichter, SDAP-voorzitter, Tweede- en Eerste Kamerlid; echtgenote van Ab de Roos, Eerste-Kamerlid, wethouder van Amsterdam en lid van de Raad van State
opleiding:
3-jarige HBS, kweekschool, MO-acte Frans, acte Engelse correspondentie, studie te Dyon loopbaan:
Rijksambtenaar vanaf 1918 tot 1920, secretaresse Internationaal Verbond van Vakverenigingen (IVV) vanaf 1920 tot 1923, tijdelijk medewerkster Internationaal Arbeidsbureau te Genève, tolk bij het IVV 1924 tot 1928, secretaresse van wethouder Wibaut van Amsterdam 1928-1929
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd
woonplaats:
Amsterdam  

Nadere bijzonderheden
*reisde in de jaren twintig met haar vader door heel Europa, omdat hij graag gebruik maakte van haar talenknobbel
*afdelingsbestuurder PvdA vanaf 1945 tot 1948
*gewestelijk bestuurder PvdA vanaf 1946 tot 1951
*lid partijraad PvdA vanaf 1951 tot 1959
*voor haar onderwerp, consumentenbelangen, was nog niet veel belangstelling, maar haar opvolgster Gerda Brautigam zei: `Door jou ben ik in een gespreid bedje gekomen.'

Banden met de vrouwenbeweging
*secretaris Sociaal-Democratische Vrouwenclub Amsterdam 1927-1928
*voorzitter vrouwengroep afdeling Amsterdam vanaf 1946 tot 1948
*lid Centraal Comité van Vrouwenbonden, 1948  


M.J.J. (RIET) ROOSEN-VAN PELT

CDA (Christen-Democratisch Appèl)
Lid Tweede Kamer vanaf 24 juni 1986 tot 16 mei 1994

'Een van de dingen die ik in de Kamer wil bereiken is emancipatie in brede zin. ... Niet alleen vrouwenemancipatie, maar emancipatie van onze samenleving, mannen en vrouwen.'
(CDA Actueel, 3 mei 1986)

Terreinen/onderwerpen
Was woordvoerder milieubeheer, landbouw en verkeer en waterstaat van de CDA-Tweede-Kamerfractie

Persoonlijke gegevens
geboren:
Tilburg, 1 maart 1934
familie-achtergrond:
een gezin van negen kinderen; zij moest thuis in de huishouding werken
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
middelbare agrarische beroepsopleiding, diverse maatschappelijke, economische en politieke cursussen
loopbaan:
lid gemeenteraad van Schaijk van 1974 tot 1986 (voor lijst-Arts, later voor het CDA), deed de financiële administratie van het tuinbouwbedrijf Roosen tot 1986
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 4 kinderen
woonplaats:
Schaijk  

Nadere bijzonderheden
*mede-oprichter afdeling CDA Schaijk
*fractievoorzitter CDA Gemeenteraad van Schaijk
*bestuurslid Katholieke Ned. Boeren- en Tuindersbond en van de Noord-Brabantse Christelijke (RK) Boerenbond
*actief in `Vrouw en partij', het latere CDA-Vrouwenberaad
*geen Kamerlid kreeg zoveel bezoek als mevrouw Roosen

Banden met de vrouwenbeweging
*voorzitter Centrale van Plattelandsvrouwen
*werd in 1974 voorzitter van de Katholieke Vrouwenorganisatie van de Bisdommen Den Bosch en Breda
*voorzitter Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland tot 1 november 1986
*adviserend lid Katholieke Vrouwen Organisatie van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond  


MR. Y.M.C.TH. (YVONNE) VAN ROOY

CDA (Christen-Democratisch Appèl) vanaf 1978
Lid Tweede Kamer van 14 september 1989 tot 27 september 1990 en van 17 mei 1994 tot 1 september 1997

'Voorzichtig zijn, prudent: dat heeft mijn vader me steeds voorgehouden en ik neem dat advies ter harte.'
(Van Rooy in het weekblad De Tijd, geciteerd in de Volkskrant, 13 december 1995)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de periode 1994-1997 in de Tweede Kamer onder meer bezig met sociale zaken, verkeer en waterstaat en Antilliaanse zaken Voorzitter vaste Commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken Tweede Kamer van december 1996 tot september 1997

Persoonlijke gegevens
geboren:
Eindhoven, 4 juni 1951
familie-achtergrond:
haar grootvader zat voor de KVP in de gemeenteraad van Rotterdam, haar vader was minister van Sociale Zaken in het kabinet-De Quay en gouverneur van Limburg
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
gymnasium-a, rechten Rijksuniversiteit Utrecht tot 1977, cursus Europees Recht Universiteit te Straatsburg vanaf 1977 tot 1978, cursus Rechtsvergelijking Universiteit te Straatsburg vanaf 1977 tot 1978, een half jaar kunstgeschiedenis te Rome (Italië), een half jaar Engels te Londen (Engeland)
loopbaan:
adjunct-secretaris Europese Integratie NCW (Nederlands Christelijk Werkgeversverbond) te 's-Gravenhage van 1978 tot 1984, lid Europees Parlement van juli 1984 tot oktober 1986, staatssecretaris van Economische Zaken van 30 oktober 1986 tot 6 november 1989, staatssecretaris van Economische Zaken vanaf 28 september 1990 tot 22 augustus 1994, voorzitter College van Bestuur Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg vanaf 1 september 1997
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd
woonplaats:
's-Gravenhage  

Nadere bijzonderheden
*lid fractiebestuur CDA Tweede Kamer van 17 oktober 1994 tot 13 december 1995
*hield zich in het Europees Parlement onder meer bezig met handelspolitiek en emancipatie
*een groot aantal bestuurlijke nevenfuncties

Banden met de vrouwenbeweging
*voorzitter Jury Zakenvrouw van het jaar omstreeks maart 1995  


C.I.J.M. (CLÉMENCE) ROSS-VAN DORP

CDA (Christen-Democratisch Appèl)
Lid Tweede Kamer vanaf 19 mei 1998

'Onze partij laat duidelijk zien dat de mens meer is dan alleen producent of consument, dat er meer is dan markt en overheid alleen.'
(Christen Democratisch Appel, februari 1998)

Persoonlijke gegevens
geboren:
plaats? 27 augustus 1957
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
MAVO, HAVO, VWO, opleiding doktersassistente, lerarenopleiding Nederlands en Engels, studie Sinologie
loopbaan:
beleidsmedewerker van een lid van het Europees Parlement voor CDA/EVP
woonplaats:
Breedenbroek (Gld.)  

Nadere bijzonderheden
*voorzitter CDA afdeling Gendringen
*coördinator campagneteam CDA regio Achterhoek
*voorzitter CDA Gelderland
*plaatsvervangend lid partijraad CDA, toelichting: namens provincie Gelderland
*lid dagelijks bestuur landelijke werkgroep CDA Politieke partij nieuwe stijl  


M.C.A.A. (MARIANNE) RUIGROK-VERREIJT

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer van 14 september 1989 tot 16 april 1994

'Ik ben door de Rooie Vrouwen gemotiveerd geraakt om actief te worden in de politiek.'
(Rooie Vrouwen Magazine, mei 1992)

Terreinen/onderwerpen
Was woordvoerder milieubeheer, volksgezondheid en emancipatie van de PvdA-Tweede-Kamerfractie

Persoonlijke gegevens
geboren:
Vught, 1 juni 1945
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
MULO-A en -B, opleiding chemisch analiste loopbaan:
chemisch analiste, lid gemeenteraad van Weert van 1982 tot 1989
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd te Vught, 18 mei 1968, 3 kinderen
woonplaats:
Weert  

Nadere bijzonderheden
*lid adviescommissie milieu PvdA
*lid bestuur PvdA federatie Midden-Limburg
*fractievoorzitter PvdA gemeenteraad van Weert tot 1989
*burgemeester van Oudewater vanaf 16 oktober 1995

Banden met de vrouwenbeweging
*VOS (Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving)-cursus begeleidster
*lid bestuur Stichting Provinciaal Emancipatiewerk Limburg (SPEL) te Roermond  


IR. N.C. (NELLIEN) DE RUITER

CHU (Christelijk-Historische Unie) tot 1 januari 1978, heeft bedankt als lid
Lid Tweede Kamer van 11 april 1972 tot 6 december 1972

'Na de Emancipade in Utrecht besefte ik pas dat vrouwen niet 5 jaar, maar een miljoen jaren zijn onderdrukt.'
(Trouw, 14 februari 1978)

Terreinen/onderwerpen
Ruimtelijke ordening

Persoonlijke gegevens
geboren:
Oudemirdum (Friesland), 29 juli 1926 familie-achtergrond:
vader was hoofd van de plaatselijke landbouwschool en heeft vanaf 1946 20 jaar voor de CHU in de Kamer gezeten
levensbeschouwing:
christelijk en feministisch
opleiding:
MULO-B, HBS-B, bouwkunde Technische Hogeschool Delft; maakte haar studie na haar scheiding af
loopbaan:
ambtenaar Rijksplanologische Dienst 1961 tot 1964, hoofd afdeling Planologie Dienst der Zuiderzeewerken 1964 tot 1969, wetenschappelijk hoofdmedewerker Afdeling Stedebouw Technische Hogeschool Delft, gemeenteraadslid van Voorschoten, wethouder van Voorschoten tot 1974, lid Provinciale Staten van Zuid-Holland 1971 tot eind 1977, stedebouwkundig adviseur
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd geweest, 3 kinderen
woonplaats:
Voorschoten  

Nadere bijzonderheden
*in 1972 11e op de CHU-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer
*lid Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening
* voorzitter FIOM (Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder)
*lid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Banden met de vrouwenbeweging
*voorzitter Nationaal Comité `Internationaal Jaar voor de Vrouw 1975'
*voorzitter van de Emancipatie Steunpunten te Noord-Brabant
*lid Europese Vrouwenunie
*lid `Man-Vrouw-Maatschappij'
 


MR. J.C. (JACQUELINE) RUTGERS

ARP (Anti-Revolutionaire Partij)
Lid Tweede Kamer vanaf 5 juni 1963 tot 22 februari 1967

`Toen ze mij vroegen me namens de vrouwen beschikbaar te stellen, heb ik gezegd: neem er dan tegelijk twee. Maar daar kwam niets van in. We hebben geen twee zetels te missen, was het antwoord.'
(Rutgers in Trouw, 10 mei 1963)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met buitenlandse zaken en volksgezondheid

Persoonlijke gegevens
geboren:
Hilversum, 13 november 1908 overleden:
Amsterdam, 27 mei 1998
familie-achtergrond:
een politieke familie. Zij was de dochter van V.H. Rutgers, Tweede-Kamerlid en minister, nicht (oomzegger) van A.A.L. Rutgers, vice-president Raad van State, schoonzuster van J.A.J.H.S. Bruins Slot, Tweede-Kamerlid en tante (van zijde van echtgenote) van J.N. Scholten, Eerste- en Tweede-Kamerlid
levensbeschouwing:
Gereformeerd
opleiding:
Meisjesschool, secretaresse-opleiding bij Instituut Schoevers, rechten Vrije Universiteit te Amsterdam tot 1934, na WO II colleges over arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Wisconsin met een beurs van de Amerikaanse Federation of University Women
loopbaan:
administratrice CICSA (Centraal Instituut voor Christelijke Sociale Arbeid) te Amsterdam vanaf 1935 tot 1938, medewerkster NV Philips'
Gloeilampenfabrieken te Eindhoven 1938 tot 1940, assistent-personeelschef machine-fabriek Stork Hengelo van 1941 tot 1945, hoofd juridische afdeling en plaatsvervangend directiesecretaresse van het college van rijksbemiddelaars vanaf 1945 tot 1956, lid directie Sociale Verzekeringsbank vanaf 1956 tot 1963
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd; woonde ten tijde van het Kamerlidmaatschap samen met twee vriendinnen in Amsterdam-Zuid  

Nadere bijzonderheden
*eerste vrouwelijk ARP-Kamerlid
*haar Kamerjaren zijn niet haar gelukkigste jaren geweest
*lid commissie van bijstand van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
*lid Europees Parlement van oktober 1963 tot mei 1967
*secretaresse ICCO (Interkerkelijke Coördinatiecommissie voor Ontwikkelingshulp) vanaf 1967 (tijdelijk)
*adviseur ICCO van juli 1968 tot juli 1976
*werd als Kamerlid opgevolgd door Hannie van Leeuwen