vrijdag 3 april 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 M
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DEN HAAG  >  VROUWEN EN PARLEMENT  >  BEROEP KAMERLID V
 >  ALFABETISCH  > 

M

MR. C.F. (FRIDA) BARONESSE MACKAY-KATZ

J.M.J.A. (ANNIE) MEIJER

E. (ELISABETH) MEIJER

MR. C.M.I. (CORRY) MOOLHUYSEN-FASE

DRS. C.E. (CORRIE) MORET-DE JONG

W. (BRECHT) VAN DEN MUIJZENBERG-WILLEMSE

P.A.L. (NEL) MULDER-VAN DAM

M.A. (INA) MULLER-VAN AST


MR. C.F. (FRIDA) BARONESSE MACKAY-KATZ

CHU (Christelijk-Historische Unie)
Lid Tweede Kamer vanaf vanaf 25 juli 1922 tot 15 september 1941

'Voorts dient de vrouw en zeker zij, die in de politiek gaat, den zedelijken moed te hebben om, als het werkelijk noodig is, alleen te staan.'
(Algemeen Handelsblad, 31 juli 1926)

Terreinen/onderwerpen
Justitie-woordvoerdster van de CHU-Tweede-Kamerfractie. Zij streed onder meer voor een afzonderlijke vrouwengevangenis. Volksgezondheid, volkshuisvesting en sociale zaken

Persoonlijke gegevens
geboren:
Amsterdam, 29 juli 1885 overleden:
Aerdenhout, 30 maart 1963
familie-achtergrond:
Vader was advocaat en procureur, van joodse afkomst, met socialistische sympathieën. Moeder Maria Geesink was afkomstig uit een links-liberaal milieu
levensbeschouwing:
Waals Hervormd
opleiding:
Barlaeus-Gymnasium, cursus Huishoudschool, Rechten (gepromoveerd) Gemeentelijke Universiteit Amsterdam, postdoctoraal colleges psychologie psychiater C.J. Jung te Zurich
loopbaan:
advocaat en procureur en lid gemeenteraad van Amsterdam vanaf 1921 tot 1937
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd in 1937
woonplaats:
Amsterdam, na huwelijk Ermelo  

Nadere bijzonderheden
*Frida Katz steunde in 1929 het amendement van Johanna Westerman om het woord 'mannelijk'
te schrappen uit de volgende zin in de Gemeentewet: 'Tot burgemeester is alleen benoembaar hij die mannelijk Nederlander is'
*lid afgevaardigde in het hoofdbestuur CHU voor de CH-vrouwengroepen omstreeks 1956
*Haar proefschrift 'Het onrechtmatig gebruik van electrische energie en de wettelijke middelen daartegen'
bestreed de heersende opvatting dat diefstal van electrische energie niet strafbaar was omdat het geen 'goed'
was.
*lid Hoge Raad van Arbeid vanaf 1919 tot 1938
*Johanna Westerman noemde haar 'een sieraad van de CHU-fractie'

Banden met de vrouwenbeweging
*ordecommissaris Internationaal Congres voor Vrouwenkiesrecht vanaf 1904
*lid afdelingsbestuur Bond voor Vrouwenkiesrecht te Amsterdam vanaf 1909
*lid hoofdbestuur Nederlandsche Christen-Vrouwenbond vanaf 1919
*lid Internationale Vrouwenraad vanaf 1920
*lid Internationale Vereniging van Vrouwelijke Advocaten vanaf 1924 tot 1928
*presidente Nationale Vrouwenraad vanaf 1933 tot 1936
*mede-oprichtster en voorzitter bestuur Centrale van CH-Vrouwengroepen vanaf 1935  


J.M.J.A. (ANNIE) MEIJER

RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)
Lid Tweede Kamer vanaf 6 mei 1924 tot 7 juni 1937

'Dat zij deze - stellig eenzame - post in de Tweede Kamer zo lang en zo trouw vervuld heeft doet Annie Meijer aanspraak maken op onze herinnering en ons gebed.'
(Agnes Nolte in de Opmars, 30 juli 1954)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer bezig met de positie van vrouwen, `gevaren voor de jeugd', gevangeniswezen en nijverheidsonderwijs

Persoonlijke gegevens
geboren:
Rotterdam, 28 juli 1875 overleden:
Rotterdam, 4 juli 1954
familie-achtergrond:
dochter van Carolus A. Meijer en Paulina M. van Berckel
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek en 'gematigd feministisch'
opleiding:
middelbaar onderwijs te Brussel en Bonn op pensionaten
loopbaan:
lid gemeenteraad van Rotterdam vanaf mei 1923 tot 1935 en lid Provinciale Staten van Zuid-Holland vanaf 3 juli 1923 tot 1 juli 1935
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd
woonplaats:
Rotterdam  

Nadere bijzonderheden
*lid Staatscommissie aanvullend onderwijs voor de rijpere jeugd
*lid algemeen college van toezicht, bijstand en advies voor het Rijkstucht- en opvoedingswezen vanaf 22 januari 1930
*lid Staatscommissie inzake het dansvraagstuk vanaf 1930
*lid College van Regenten van de bijzondere strafgevangenis voor jonge vrouwen te Rotterdam vanaf 28 april 1938

Banden met de vrouwenbeweging
*lid dagelijks bestuur Federatie van RK Vrouwenbonden
*secretaresse Union International des Ligues Catholiques Feminines
*secretaresse Damescomité van het Ned. Genootschap tot Zedelijke Verbetering van Gevangenen
*vice-presidente van de RK Vakschool voor Meisjes te Rotterdam  


E. (ELISABETH) MEIJER

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) vanaf 1993
Lid Tweede Kamer vanaf vanaf 25 augustus 1998

 

Terreinen/onderwerpen
Haar belangstelling gaat uit naar volksgezondheid, welzijn en sport

Persoonlijke gegevens
geboren:
Rotterdam, 14 januari 1948
opleiding:
MMS, verpleegkunde-a (niet voltooid), kadercursussen VVD
loopbaan:
manager zelfstandig kunst-organisatiebureau, lid gemeenteraad van Deventer
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd
woonplaats:
Deventer  

Nadere bijzonderheden
*fractievoorzitter VVD gemeenteraad van Deventer
*secretaris bestuurdersvereniging Overijssel
*bestuurslid van een verpleegtehuis
*lid Stichting inzake drugsbeleid  


MR. C.M.I. (CORRY) MOOLHUYSEN-FASE

D66 (Democraten 1966)
Lid Tweede Kamer vanaf 8 juni 1982 tot 16 september 1982

'In D66 krijg je wel de ruimte.'
(Algemeen Dagblad, 10 juni 1982)

Terreinen/onderwerpen
Haar belangstelling ging uit naar buitenlandse zaken en Europa

Persoonlijke gegevens
geboren:
Donkerbroek (Friesland), 9 augustus 1941
opleiding:
gymnasium-a, rechten Rijksuniversiteit Groningen, cursus conversatie Frans, leergang buitenlandse betrekkingen N.G.I.Z. (Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken)
loopbaan:
voorzitter Regionale Stichting Gezinszorg Langstraat e.o., lid Centrale Raad Gezinsverzorging, voorzitter Stichting Nederlandse Gezinsraad tot 1989
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd te Groningen, 10 juli 1965, 1 zoon en 1 dochter
woonplaats:
Made (Noord-Brabant)  

Nadere bijzonderheden
*lid hoofdbestuur D66 namens Noord-Brabant
*lid hoofdbestuur Europese Beweging namens hoofdbestuur D66
*voorzitter Nederlands Nationaal Comité voor het Internationaal Jaar voor het Gezin 1994 vanaf maart 1993  


DRS. C.E. (CORRIE) MORET-DE JONG

CDA (Christen-Democratisch Appèl)
Lid Tweede Kamer vanaf 30 juli 1986 tot 13 september 1989

'Een devies van Mevrouw Moret is: wat je begint moet je op een goede manier afmaken.'
(Baakbericht, april 1983)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met emancipatiebeleid, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking

Persoonlijke gegevens
geboren:
Delft, 20 augustus 1937
familie-achtergrond:
komt uit een ondernemersgezin
levensbeschouwing:
Nederlands Hervormd
opleiding:
openbare HBS, economie (kandidaats) Economische Hogeschool te Rotterdam vanaf 1956 tot 1960, doctoraal economie Universiteit van Amsterdam in 1980, course de la langue et de la civilisation francaise aan de Sorbonne te Parijs, managementtrainingen
loopbaan:
medewerker accountantskantoor Moret & Limpberg, lid gemeenteraad van Wassenaar tot 30 juli 1986
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 3 dochters
woonplaats:
Wassenaar  

Nadere bijzonderheden
*in 1966 is zij naar Brussel verhuisd en vervolgens naar Suriname; in totaal negen jaar in het buitenland
*diverse bestuursfuncties in het CDA
*bestuurslid management studiecentrum 'de Baak'
te Noordwijk m.i.v. 17 maart 1983

Banden met de vrouwenbeweging
*lid Europese Unie van Christen-democratische Vrouwen (EUCD)
*lid bestuur Tentoonstellingsfonds 1948, toelichting: van de Nederlandse Vrouwen Raad  


W. (BRECHT) VAN DEN MUIJZENBERG-WILLEMSE

CPN (Communistische Partij van Nederland) tot royement in 1958
Lid Tweede Kamer vanaf 4 juni 1946 tot 26 juli 1948

'In Ravensbrück heb ik gemerkt wat voor resultaten het kan hebben als je op de positieve krachten van de mens werkt en zoekt naar wat mensen bindt, niet naar wat hen scheidt.'
(Het Parool, 31 juli 1982)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met onderwijs, sociale zaken en volksgezondheid

Persoonlijke gegevens
geboren:
Haarlem, 17 juni 1897 overleden:
Bergen (Noord-Holland), 27 september 1984
familie-achtergrond:
een humanistisch en socialistisch georiënteerd milieu; moeder Clasina Catharina de Leur was betrokken bij de kolonie Walden in Bussum
opleiding:
opleiding Normaalschool te Hilversum, diverse scholen te Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Tsjechoslowakije, Montessoridiploma in 1926
loopbaan:
onderwijzeres, lid commissie van toezicht Gewestelijk Arbeids Bureau te Amsterdam, docent gemeentelijke Montessori-school te Amsterdam in de Kinkerbuurt vanaf 1925 tot 1940, docent opleiding Montessorileerkrachten te Utrecht vanaf 1940 tot 1941, leidster studiecentrum `De Werkschuit'
1952 tot 1962
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
twee keer gehuwd, twee keer gescheiden; geen kinderen
woonplaats:
voornamelijk Amsterdam; Schoorl vanaf juni 1965 bijnaam:
in het verzet de schuilnaam Mevrouw Van den Berg  

Nadere bijzonderheden
*lid redactie `Montessori Opvoeding'
vanaf 1939 tot 1956, met onderbrekingen
*nauw betrokken bij het Nederlandse en internationale Ravensbrückcomité
*nauw bevriend met het echtpaar Romein-Verschoor
*artikelen in `Vernieuwing van opvoeding en onderwijs'
en in `Montessori Opvoeding'

Banden met de vrouwenbeweging
*in de jaren twintig redactielid van `De Voorbode', CPN-orgaan voor propaganda onder vrouwen
*schreef af en toe in het blad van de Nederlandse Vrouwenbeweging, maar was nooit bestuurslid of vertegenwoordigster van deze organisatie  


P.A.L. (NEL) MULDER-VAN DAM

CDA (Christen-Democratisch Appèl)
Lid Tweede Kamer vanaf 14 februari 1989 tot 13 september 1989 en vanaf 16 november 1989 tot 19 mei 1998

'In de eerste plaats vind ik het belangrijk dat wij euthanasie in het Wetboek van Strafrecht hebben kunnen houden.'
(Zorg en Welzijn, september 1995)

Terreinen/onderwerpen
Woordvoerder milieubeheer, volksgezondheid en culturele zaken van de CDA-Tweede-Kamerfractie

Persoonlijke gegevens
geboren:
Delft, 20 september 1936
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
HBS, middenstandsopleiding, kadercursus Vrouw en Beleid
loopbaan:
bedrijfleidster winkel voor dames- en herenmode, huisvrouw, gemeenteraadslid van Harderwijk, gemeenteraadslid van Emmen, lid Provinciale Staten van Drenthe vanaf 1978 tot 1989
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd
woonplaats:
Emmen  

Nadere bijzonderheden
*gedurende 6 jaar vice-fractievoorzitter CDA Provinciale Staten
*lid partijraad CDA  


M.A. (INA) MULLER-VAN AST

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 8 juni 1977 tot 13 september 1989

'Wanneer ik gewoon zakelijk, hard, als een man argumenteer krijg ik het stempel van kenau, haaibaai. Vrouwen zeggen dan tegen me: Ina, moet dat nu zo? En mannen luisteren niet meer.'
(Vrij Nederland, 18 april 1981)

Terreinen/onderwerpen
Was woordvoerder volksgezondheid van de PvdA-Tweede-Kamerfractie; hield zich verder onder meer bezig met Volkshuisvesting

Persoonlijke gegevens
geboren:
's-Gravenhage, 12 september 1927
familie-achtergrond:
vader was actief in de SDAP
opleiding:
MULO
loopbaan:
medewerkster Centrale Onderlinge Gemeenschappelijk Administratiekantoor te 's-Gravenhage, lid gemeenteraad van Oss van 1966 tot 1978, lid Provinciale Staten van Noord-Brabant van februari 1973 tot 1978
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 1 kind
woonplaats:
Oss  

Nadere bijzonderheden
*was al jong lid van de vakbond Mercurius en van de PvdA
*was voorzitter Woonwagenberaad Noord-Brabant
*was bestuurslid Nationaal Ziekenhuis Instituut
*stelde zich in 1989 om gezondheidsredenen niet herkiesbaar voor de Tweede Kamer.