vrijdag 10 april 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 I
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DEN HAAG  >  VROUWEN EN PARLEMENT  >  BEROEP KAMERLID V
 >  ALFABETISCH  > 

I

H.W.B. (MARIE) VAN ITALLIE-VAN EMBDEN


H.W.B. (MARIE) VAN ITALLIE-VAN EMBDEN

VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond) / SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij) / PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 18 september 1928 tot 8 mei 1933

'Spreken is zoo moeilijk niet als je wat te zeggen hebt en over jezelf heen alleen denkt aan 't doel.'
(Herinneringen van W. van Itallie-van Embden in het Gedenkboek van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, 1919)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met justitie, waterstaat, onderwijs, volksgezondheid en binnenlandse zaken. Sprak in 1928 in de Kamer over het geschiedenisonderwijs, dat volgens haar pacifistische-idealistische idee teveel aandacht aan de oorlog besteedde.

Persoonlijke gegevens
geboren:
's-Gravenhage, 22 oktober 1870
overleden:

Trogen (Zwitserland), 6 september 1959
familie-achtergrond:
joods. Haar vader was ijzerhandelaar-winkelier te 's-Gravenhage. Zuster van D. van Embden, Eerste-Kamerlid. levensbeschouwing:
pacifiste, feministe
opleiding:
HBS voor meisjes, 's-Gravenhage, muziekexamen (piano), vrije academische opleiding. loopbaan: onderwijzeres, gemeenteraadslid van Leiden 1921 tot 1927, lid Provinciale Staten van Zuid-Holland
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 2 kinderen. Haar echtgenoot was professor.
woonplaats:

Leiden  

Nadere bijzonderheden
*lid partijbestuur VDB
*Nederlands lid ComitÚ voor Vrede en Arbritrage tot 1940

Banden met de vrouwenbeweging
*haar belangstelling voor de rechtspositie van de vrouw werd mede gewekt door mevrouw Simons-van Itallie, die bestuurslid was van Tehuis Annette, een tehuis voor ongehuwde moeders.
*lid hoofdbestuur Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht vanaf 1900
*voorzitter Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming vanaf 1910
*lid bestuur Nationale Vrouwenraad vanaf 1913, later vice-president en afgevaardigde naar internationale vrouwenraad tot 1940
*lid dagelijks bestuur Internationaal Vrouwenvredescongres 1915
*lid hoofdbestuur Nederlandse Vereniging van Staatsburgeressen, na een fusie de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap. Zegde in 1941 haar lidmaatschap op wegens de verordening die het joden verbood lid te zijn van verenigingen.