vrijdag 10 april 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 F
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DEN HAAG  >  VROUWEN EN PARLEMENT  >  BEROEP KAMERLID V
 >  ALFABETISCH  > 

F

A. (JEANNE) FORTANIER-DE WIT


A. (JEANNE) FORTANIER-DE WIT

Partij van de Vrijheid / VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) Lid Tweede Kamer vanaf 4 juni 1946 tot 20 februari 1958

'Zijn er specifiek vrouwelijke belangen, dan ... komt het voor dat vrouwelijke collega-Kamerleden stelling nemen tegen de eigen fractie in.'
(Haagse Post, 7 april 1956)

Terreinen/onderwerpen
Woordvoerdster voor onderwijs, Overzeese Gebiedsdelen, ambtenarenzaken, omroepzaken en sociale wetgeving. Zij was een groot voorstandster van gedifferentieerd onderwijs en voerde vaak het woord. Zij was de enige vrouw die deelnam aan de Ronde Tafelconferentie met de West over de nieuwe Grondwet en het Koninkrijksstatuut. Lid van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet, 1967 tot 1971.

 Persoonlijke gegevens
geboren:
's-Gravenhage, 19 april 1907
overleden:
Velsen-Zuid, 23 december 1993
opleiding:
HBS, Rijkskweekschool, MO-Frans. Staatkundige economie gelijk op met haar verloofde, zonder tentamens en examens te doen.
loopbaan:
onderwijzeres, lid gemeenteraad van Rotterdam, 1939 tot 1941, lid Provinciale Staten van Noord-Holland, 1966 tot 1969
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 1 zoon
woonplaats:
Amsterdam, Overveen  

Nadere bijzonderheden
*lid hoofdbestuur Bond van Jong-Liberalen en kwam via de vrouwenafdeling van de Liberale Staatspartij bij de partij.
*lid van diverse besturen: Centrale Vereniging van Openbare Leeszalen, Prins Bernhardfonds, Sticusa (Stichting Culturele Samenwerking Suriname en de Nederlandse Antillen)
*kroonlid van de Radioraad, Omroepraad, Algemeen werkloosheidsfonds, Ziekenfondsraad

Banden met de vrouwenbeweging
*las als meisje van zestien de emancipatieroman 'Hilda van Suylenburg'
(1897) en de levensgeschiedenis van Aletta Jacobs en was verontwaardigd over de gehoorzaamheid die de vrouw aan de man verschuldigd was.
*secretaresse Vereniging van Industriescholen voor meisjes
*vertegenwoordigster van het Nederlandse Vrouwen ComitÚ naar de vierde algemene vergadering van de VN in 1949