vrijdag 3 april 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 D
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DEN HAAG  >  VROUWEN EN PARLEMENT  >  BEROEP KAMERLID V
 >  ALFABETISCH  > 

D

DRS. C.I. (IEN) DALES

DRS. L.H.J.M. (NANCY) DANKERS

MR. S. (SUZANNE) DEKKER

MR. M.N.W. (NORMA) DETTMEIJER-LABBERTON

S.A.M. (SHARON) DIJKSMA

G.A. (GERDA) DIJKSMAN

A. (ALI) DOELMAN-PEL

A. (ANNEKE) VAN DOK-VAN WEELE

MR. E.C. (LIZZY) VAN DORP

DRS. M.D.F.G.M. (DESIRE) DUIJKERS


DRS. C.I. (IEN) DALES

PvdA (Partij van de Arbeid) Lid Tweede Kamer vanaf 16 september 1982 tot 15 mei 1987

'Het staat als een paal boven water dat vrouwen in volstrekt ontoelaatbare mate voor een belangrijk deel door aanwijsbare regelingen en voor een deel ook door vooroordelen, kansen onthouden worden die in de samenleving voorhanden zijn.'
(Tijd en Taak, 25 juni 1983)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met Sociale Zaken, minderheden en politie-aangelegenheden. Voorzitter vaste commissie voor het Emancipatiebeleid Tweede Kamer 1982 tot 1986. Verdedigde in 1993 met succes het wetsvoorstel Algemene wet gelijke behandeling in de Tweede Kamer.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Arnhem, 18 oktober 1931 overleden:
Utrecht, 10 januari 1994
familie-achtergrond:
Na het overlijden van haar vader (toen zij tien jaar was), moest haar moeder de kost verdienen. Haar broer en zij hielpen hun moeder in de huishouding op gelijke voet. levensbeschouwing:
Nederlands Hervormd
opleiding:
HBS-a en b, opleiding jeugdwerkleidster academie 'Kerk en Wereld', andragogie Universiteit van Amsterdam
loopbaan:
cursusleidster, hoofd vormingswerk en later directeur stichting 'Kerk en Wereld', free-lance onderzoekster organisatie en werksfeer, directeur Gemeentelijke Sociale Dienst te Rotterdam, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1981 tot 1982, burgemeester van Nijmegen vanaf 1987 tot november, minister van Binnenlandse Zaken vanaf 1989 tot 1994
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd woonplaats:
Utrecht bijnaam: 'Ma Flodder', koosnaam uit haar Nijmeegse burgermeesterstijd. 'Ma Minderheden'.  

Nadere bijzonderheden
*lid partijbestuur PvdA
*in 1991 werd in Uithoorn een fanclub voor Ien Dales opgericht
*de controlerende, volgende taak van het Kamerlidmaatschap, lag haar minder dan het besturen en beleid maken, volgens haarzelf
*zij stond volgens Ruud Lubbers 'als minister in de traditie van Kenau Simonsdochter Hasselaar en Kaat Mossel. Dat is geen slechte traditie.'(Trouw 14 januari 1994)  


DRS. L.H.J.M. (NANCY) DANKERS

CDA (Christen-Democratisch Appèl)
Lid Tweede Kamer vanaf 17 mei 1994

'Het woord 'allochtoon' maakt je anoniem. Dat is een ontkenning van de diversiteit.'
(CDA-krant, 22 oktober 1994)

Terreinen/onderwerpen
Woordvoerder van het CDA in het integratiedebat. Nu voor het Ouderenbeleid Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met name AOW en pensioenen Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Grote Stedenbeleid

Persoonlijke gegevens
geboren:
Helmond, 22 juni 1949 levensbeschouwing:
Katholiek
opleiding:
HBS-a, economie Katholieke Hogeschool Tilburg, pastorale toerustingscursus 's-Hertogenbosch
loopbaan:
EHAD Touringcarbedrijf (vanaf 1981 directeur), wethouder Sociale Vernieuwing van Helmond 1990 tot 1994
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd samenwonend woonplaats:
Helmond  

Nadere bijzonderheden
*lid fractiebestuur CDA 1994, 1995
*lid partijraad CDA
*lid Bouwbegeleidingscommissie Moskee Helmond 1995
*voorzitter Stichting Mensen voor Mensen te Helmond
*lid van de raad van toezicht van een ziekenhuis, een revalidatiecentrum, een instelling voor verstandelijk gehandicapten en het bijzonder jeugdwerk  


MR. S. (SUZANNE) DEKKER

D66 (Democraten 1966)
Lid Tweede Kamer vanaf 10 juni 1981 tot 16 september 1982

'Afgezien van kwantiteit, komen de besognes van een eenpersoonshuishouding overeen met die voor een gezin.'
(NRC, 12 juli 1979)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer bezig met sociale zaken, economische zaken en landbouw.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Amsterdam, 31 oktober 1949 opleiding:
rechten Rijksuniversiteit Groningen, leergang buitenlandse betrekkingen NGIZ (Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken)
loopbaan:
advocaat, beleidsmedewerkster Internationale Energie-aangelegenheden ministerie van Economische Zaken, lid Europese Parlement
burgerlijke staat:
ongehuwd
woonplaats:
's-Gravenhage  

Nadere bijzonderheden
*was stagiaire bij de commissie van de mensenrechten en bij de Raad van Europa te Straatsburg  


MR. M.N.W. (NORMA) DETTMEIJER-LABBERTON

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
Lid Tweede Kamer vanaf 2 oktober 1968 tot 10 mei 1971

'Het aantal vrouwen dat zich voor politiek interesseert is te klein. Nu geef ik toe dat een man er meer de kans voor krijgt. Hij kan makkelijker 's avonds weg dan een vrouw die met kleine kinderen zit.'
(De Telegraaf 1 oktober 1968)

Terreinen/onderwerpen
Maatschappelijk werk

Persoonlijke gegevens
geboren:
's-Gravenhage, 24 mei 1914 familie-achtergrond:
haar echtgenoot was wethouder van Den Haag. Schrijfster Mien Labberton is een nicht van haar. levensbeschouwing:
Remonstrants
opleiding:
gymnasium, rechten Leiden en Amsterdam
loopbaan:
lid Provinciale Staten van Zuid-Holland 1958 tot 1970
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 3 kinderen
woonplaats:
's-Gravenhage  

Nadere bijzonderheden
*was in 1946 lid van het Tribunaal voor de berechting van politieke delinquenten
*kwam in de Kamer als opvolgster van Haya van Someren *lid bestuur Stichting Zuid-Hollands Landschap

Banden met de vrouwenbeweging
*voorzitter landelijke organisatie van Vrouwen in de VVD, 1968 tot 1975
*presidente Provinciale Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening  


S.A.M. (SHARON) DIJKSMA

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 17 mei 1994

'Als voorzitter van de Jonge Socialisten nam ik altijd keihard ongenuanceerd stelling, anders kreeg ik geen aandacht. Als ik nu iets zeg, komt dat vrij snel voor het voetlicht. Dat is een groot verschil. Je zit met je neus op de macht.'
(De Gelderlander, 31 december 1994)

Terreinen/onderwerpen
Jongeren en werk, met name de Jeugd Werkgarantiewet Voortgezet onderwijs Ontwikkelingshulp en milieubeleid

Persoonlijke gegevens
geboren:
Groningen, 16 april 1971 opleiding:
VWO, rechten Rijksuniversiteit Groningen, Europese bestuurskunde Universiteit Twente Enschede (niet voltooid)
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd
woonplaats:
Enschede en Den Haag  

Nadere bijzonderheden
*lid delegatie Nederlandse regering naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties als jongerenvertegenwoordiger, 1991 en 1992
*voorzitter Jonge Socialisten vanaf 1992 tot 1994
*was het jongste Tweede-Kamerlid uit de geschiedenis bij intrede in 1994
*lid Nationaal Aanbevelingscomité voor de Stichting Samenwerkende Straatkranten Nederland in 1996
*maakte een voorbehoud op haar instemming met het paarse regeerakkoord in 1994, vanwege de voorgenomen grote bezuinigingen op de studiefinanciering.
*bestuurslid jongerenomroep BNN

Banden met de vrouwenbeweging
*vice-president Socialist International Women omstreeks 1997  


G.A. (GERDA) DIJKSMAN

PvdA (Partij van de Arbeid) Lid Tweede Kamer vanaf 17 mei 1994 tot 1 september 1997

'Ik kan dit werk alleen doen als ik in nauw contact sta met de mensen in de praktijk.'
(Lokaal Bestuur, september 1994)

Terreinen/onderwerpen
Politie-aangelegenheden en justitie Persoonlijke gegevens
geboren:
Alblasserdam, 6 mei 1957 opleiding:
MAVO, politie-school, sociale academie, deed als eerste vrouw de ME-opleiding
loopbaan:
politie-ambtenaar, onder andere bij de strandpolitie en de regionale recherche, gedetacheerd als beleidsmedewerker positieve actie NPB (Nederlandse Politie Bond), secretaris LPEC, landelijk bestuurder onderhandelaar Beroepsorganisatie Banken/Verzekeringen, chef politiedistrict
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd, 2 kinderen woonplaats:
's-Gravenhage  

Nadere bijzonderheden
*wilde het werk van Kamerlid combineren met 1 dag per week politiewerk, om voeling te houden met de praktijk. Dit ging niet door, omdat de fractie problemen vreesde bij zo'n dubbelrol.
*voorzitter Aids-projecten Bureau *organiseerde als voorbereiding op het Kamerdebat over kinderporno een bijeenkomst met voor- en tegenstanders

Banden met de vrouwenbeweging
*nam in 1982 het initiatief voor het emancipatiewerk binnen de politie
*zette een onderzoek naar seksuele intimidatie binnen de politie in gang. Het rapport hiervan verscheen in 1993.  


A. (ALI) DOELMAN-PEL

CDA (Christen-Democratisch Appèl)
Lid Tweede Kamer vanaf 3 juni 1986 tot 19 mei 1998

'Het arbeidssysteem moet in de toekomst zo flexibel zijn, dat zowel man als vrouw kan werken en zorgtaken kan verrichten.'
(Vrouwenbelangen, mei/juni 1991)

Terreinen/onderwerpen
Sociale zaken, minderhedenbeleid, emancipatie, kinderopvang en jeugdhulpverlening. De Wet op de Jeugdhulpverlening kwam mede dankzij haar tot stand. De positie van dak- en thuislozen was een ander aandachtsveld van haar. Zij zette zich in voor het wegnemen van onrechtvaardigheden in de Algemene Nabestaandenwet. Was voorzitter van de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de werkgroep Bijstand. Lid van het presidium van de Tweede Kamer.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Dordrecht, 9 september 1932 familie-achtergrond:
een sociaal en kerkelijk actief gezin.
levensbeschouwing:
Gereformeerd
opleiding:
MULO-a, HBS-b, CICSA, cursussen politiek en kinderbescherming
loopbaan:
groepsleidster kindertehuis, maatschappelijk werkster, lid gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer, lid Provinciale Staten van Groningen, wethouder van Hoogezand-Sappemeer
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 3 kinderen
woonplaats:
Hoogezand  

Nadere bijzonderheden
*begon als secretaris van de ARP-kiesvereniging Hoogezand, kwam in het provinciaal bestuur en was voorzitter toen de ARP (Anti-Revolutionaire Partij) opging in het CDA.
*fractiesecretaris/penningmeester, later vice-fractievoorzitter van de CDA-Tweede Kamerfractie. In 1996 wilde een Kamermeerderheid haar als Kamervoorzitter, maar de CDA-fractie en zijzelf lieten Piet Bukman voorgaan.
*lid bestuur psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord
*lid Provinciale Bibliotheek Centrale te Groningen

Banden met de vrouwenbeweging
*was in 1997 juryvoorzitter van de Dr. Aletta Jacobsprijs van Hoogezand-Sappemeer
*schreef in de rubriek Parlementaria van het blad van de Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap  


A. (ANNEKE) VAN DOK-VAN WEELE

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 26 mei 1998

'Ik heb me altijd sterk gemaakt voor kinderopvang, maar vind dat heel normaal dat je ervoor betaalt als je dat kunt.'
(Opzij, oktober 1997)

Terreinen/onderwerpen
Bracht als staatssecretaris Buitenlandse Handel in 1996 de nota 'Werken aan concurrentiekracht. Het toeristisch beleid tot 2000'
uit. Interesseert zich voor onderwijs, binnenlandse zaken, politie en veiligheid, vluchtelingenwerk en ruimtelijke ordening.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Zaandam, 24 oktober 1947 opleiding:
MMS, studie bestuurskunde loopbaan:
journaliste dagblad 'De Typhoon'
en 'Noordhollands Dagblad', lid gemeenteraad van Zwaag, wethouder van Hoorn, burgemeester van Diemen, burgemeester van Velsen, staatssecretaris van Economische Zaken vanaf 22 augustus 1994
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd
woonplaats:
Velsen  

Nadere bijzonderheden
*voorzitter commissie welzijn Vluchtelingenwerk Nederland
*lid Curatorium Rijks Brandweer Academie vanaf 1988
*voorzitter gewest IJmond
*voorzitter theatergroep 'Huis aan de Amstel'
te Amsterdam
*lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis van de Universiteit van Amsterdam

Banden met de vrouwenbeweging
*lid Stichting Ondersteuning Emancipatiewerk Noord-Holland 1986 tot 1990  


MR. E.C. (LIZZY) VAN DORP

LP (Liberale Staatspartij 'de Vrijheidsbond')
Lid Tweede Kamer vanaf 25 juli 1922 tot 14 september 1925

'De taak der gehuwde vrouw moet blijven hetgeen hij tot nu toe is geweest: haar werk in het gezin.'
(Preadvies, 1910)

Terreinen/onderwerpen
Economische zaken. Stemde meestal tegen maatregelen die betaalde arbeid van vrouwen beperkten, behalve in 1923. Toen stemde zij met als argument de 'buitengewone tijden'
vóór de afvloeiingsregeling die gehuwde vrouwen, die geen kostwinner waren, voorrang gaf bij ontslag.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Arnhem, 5 september 1872 overleden:
Banjoe Baroe (Nederlands-Indië), 6 september 1945 levensbeschouwing:
Remonstrants, gematigd feministisch
opleiding:
MMS, gymnasium, letteren (kandidaats) Leiden, rechten Rijksuniversiteit Leiden, gepromoveerd in 1903.
loopbaan:
advocaat en procureur, secretaresse fabrieksdirectie, redacteur tijdschrift 'De Economist', privaatdocent. Haar benoeming in 1922 tot hoogleraar in Wageningen werd tegengehouden door de minister van Landbouw, die geen 'strijdlustige juffrouw'
als professor wenste.
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd
woonplaats:
Bloemendaal  

Nadere bijzonderheden
*publiceerde in 1910 een preadvies voor de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek over 'De maatschappelijke beteekenis van den arbeid der gehuwde vrouw, en de houding door de overheid aan te nemen tegenover dat vraagstuk'. Zij vond arbeid van gehuwde vrouwen 'in de hoogere en middelklasse een psychologisch en ethisch vraagstuk, dat ieder individu voor zich zelf moet oplossen', maar arbeid van 'gehuwde proletariërsvrouwen'
was volgens haar een economisch en sociaal vraagstuk waar de overheid zich wel mee moest bemoeien. (Preadvies, 1910)
*lid bestuur Liberale Staatspartij en later van de Vrijheidsbond
*medewerker Pro-Juventute, justitiële kinderbescherming
*gedelegeerde op de grote economische conferentie van de Volkenbond te Genève 1927
*was geïnterneerd in het vrouwenkamp Ambarawa op Java, overleed 3 weken na de capitulatie van Japan.

Banden met de vrouwenbeweging
*mede-oprichter en eerste voorzitter van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, een afsplitsing van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht in 1907
*voorzitter van het Internationaal Comité van de Internationale Vrouwenraad
*lid van de Vrouwengroep van de Liberale Staatspartij 'de Vrijheidsbond'
 


DRS. M.D.F.G.M. (DESIRE) DUIJKERS

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 19 mei 1998

'Ik heb er echt zin in. Ook in het politieke spel, de debatten. Ik ben niet iemand die achter de gordijnen gaat staan.'
(Trouw, 7 juli 1998)

Terreinen/onderwerpen
Justitie, justitiële jeugdinrichtingen Binnenlandse Zaken, gemeentelijke herindelingen Rijksuitgaven, in het bijzonder de Rijksdienst

Persoonlijke gegevens
geboren:
Neerbeek (Limburg), 28 juni 1953
familie-achtergrond:
haar vader was schade-afhandelaar van de DSM, haar moeder was medewerkster in het familiebedrijf, een poelier/fijne delicatessenzaak levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
HBS-a, sociale pedagogiek en andragogiek Katholieke Universiteit Nijmegen
loopbaan:
bindster en verkoopster drukkerij, assistent voor onderzoek en documentatie, secretaresse Provinciale Planologische Dienst, beleidsondersteunend medewerker dienst Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting provincie Gelderland, landelijk bestuurder Rijkssector ABVAKABO
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd/weduwe
woonplaats:
's-Gravenhage  

Nadere bijzonderheden
*lid Raad van Advies bestuur Stichting Gered Gereedschap
*lid programmacommissie PvdA Gemeenteraadsverkiezingen
*lid steunfractie PvdA gemeenteraad Den Haag
*noemt Willy Brandt, Ien Dales en Maarten van Traa als politieke inspiratoren.

Banden met de vrouwenbeweging
*beleidsmedewerker (Vrouwen-)emancipatie provincie Gelderland
*landelijk projectbestuurder ABVAKABO, project Positieve actie binnen de bond 1988 tot 1991
*lid Stichting Vrouwennetwerk Nederland