vrijdag 3 april 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 C
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DEN HAAG  >  VROUWEN EN PARLEMENT  >  BEROEP KAMERLID V
 >  ALFABETISCH  > 

C

G.M.P. (DIEN) CORNELISSEN

E.G. (GRACE) COTTERELL


G.M.P. (DIEN) CORNELISSEN

KVP (Katholieke Volkspartij) / CDA (Christen-Democratisch AppŤl) Lid Tweede Kamer vanaf 21 september 1971 tot 6 december 1972 en van 28 mei 1973 tot 2 juni 1986

'Door mijn werk in de Kamer ben ik meer feministe en chauviniste geworden.'
(Nieuwsblad van het Zuiden, 14 mei 1977)

Terreinen/onderwerpen
Volksgezondheid, maatschappelijk werk en justitie (kinderbescherming en gevangeniswezen) Voorzitter bijzondere commissie rapport inzake de financiŽle positie van gescheiden vrouwen 1972 tot 1979 Pleitte bij de behandeling van de Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers ook voor erkenning van vervolgde homo's en kinderen van oorlogsslachtoffers.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Oploo (Noord-Brabant), 8 mei 1924
familie-achtergrond:
11 broers en zussen levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
MULO bij de nonnen tot 1939, Sociale Academie, Voortgezette Sociaal Pedagogische Opleiding loopbaan:
medewerkster Districtsbureau Verzorging Oorlogsslachtoffers, medewerkster Stichting Maatschappelijk Werk ten Plattelande 1948 tot 1956, lid gemeenteraad van Boxmeer 1958 tot 1972, lid Provinciale Staten van Noord-Brabant 1962 tot 1978 burgerlijke staat:
ongehuwd
woonplaats:
Boxmeer  

Nadere bijzonderheden
*bij de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer werd zij tweemaal gepasseerd omdat een mannelijke kostwinner voorrang kreeg
*was voor haar Tweede-Kamerperiode lid van de Eerste Kamer van 16 september 1969 tot 15 september 1971
*is lid van veel besturen van katholieke signatuur op het gebied van maatschappelijk werk, gezondheid en onderwijs
*lid commissie FinanciŽle Positie Vrouwelijke Religieuzen
*week alleen bij het debat over de drie van Breda van het fractiestandpunt af

Banden met de vrouwenbeweging
*lid van de commissie Vrouw en Partij in de KVP. De Kringcommissie Noord-Brabant voerde in 1972 een voorkeursactie voor haar.  


E.G. (GRACE) COTTERELL

D66 (Democraten 1966) Lid Tweede Kamer vanaf vanaf 10 juni 1981 tot 16 september 1982

'Wij missen een duidelijk zicht op de situatie. Het kan wel lukken. Maar ook net zo goed niet.'
(Haarlems Dagblad, 20 oktober 1981)

Terreinen/onderwerpen
Onderwijs en welzijn Volkshuisvesting, met name de Leegstandswet

Persoonlijke gegevens
geboren:
Rotterdam, 14 oktober 1937 levensbeschouwing:
humanistisch
opleiding:
Sociale Academie
loopbaan:
personeelsmaatschappelijk werkster 1962 tot 1966, medewerkster kinderbeschermingstehuis 1968 tot 1970, lid gemeenteraad van Amstelveen 1970 tot 1981, vanaf 1983 algemeen directeur Henriette Roland Holsthuis, een woon- en leefgemeenschap voor ouderen. burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gescheiden, 2 kinderen woonplaats:
Amstelveen  

Nadere bijzonderheden
* secretaris organisatie D66 1982 tot 1984