woensdag 27 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 B
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DEN HAAG  >  VROUWEN EN PARLEMENT  >  BEROEP KAMERLID V
 >  ALFABETISCH  > 

B

A.J. (ADA) BAAS-JANSEN

MR. B. (BETSY) BAKKER-NORT

N.G. (NEL) BARENDREGT

DRS. M.A.M. (MARLEEN) BARTH

DRS. M.B.C. (RIA) BECKERS-DE BRUIJN

D.J. (JACQUELINE) BEIJLEN-GEERTS

DRS. J.C.E. (JUDITH) BELINFANTE

DRS. A.TH.B. (ANK) BIJLEVELD-SCHOUTEN

DRS. S.C. (SUZANNE) BISCHOFF VAN HEEMSKERCK

MR. A.M. (ANKE) VAN BLERCK-WOERDMAN

MR. E.G.E.M. (LIESBETH) BLOEMEN

M. (MARGREETH) DE BOER

DRS. M.H.A. (MIEKE) BOERS-WIJNBERG

DR. H.M. (RIE) DE BOOIS

E.M.W. (BETS) BORM-LUIJKX

DR. E. (ELS) BORST-EILERS

G. (GERDA) BRAUTIGAM

MR. J.J.TH. (JEANETTE) TEN BROECKE HOEKSTRA

S.CH.C. (SOPHIE) BRONSVELD-VITRINGA

MR. I. (INA) BROUWER

MR. M.M. (MIEKE) VAN DER BURG

DR. M. (JET) BUSSEMAKER


A.J. (ADA) BAAS-JANSEN

CDA (Christen-Democratisch Appèl) Lid Tweede Kamer vanaf 17 mei 1988 tot 13 september 1989

'Je moet je als vrouw in de politiek constant waarmaken, dat kost heel veel energie. Aan samenwerking kom je daarom nauwelijks toe.'
(NVR Inforeeks, 23 september 1988)

Terreinen/onderwerpen
Politie, Volkhuisvesting en Ruimtelijke Ordening Emancipatie, Minderheden Verkeer en Waterstaat

Persoonlijke gegevens

geboren:
Nijmegen, 5 juli 1942
opleiding:
Politiediploma A-a, opleiding Sociale Academie vanaf 1969 loopbaan:
politieagente te Nijmegen 1965 tot 1969, medewerkster zwakzinnigenzorg
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 5 kinderen
woonplaats:
Nunspeet  

Nadere bijzonderheden
*was aanvankelijk lid van de ARP (Anti-Revolutionaire Partij)
*lid bestuur Primaire Beroepsgerichte Volwassenen Educatie te Harderwijk omstreeks 1988 B

Banden met de vrouwenbeweging
*lid Nederlandse Christen Vrouwen Bond
*lid algemeen bestuur Nederlandse Vrouwenraad
*secretaris CDA-Vrouwenberaad, lid vanaf 1979, mede-oprichtster van Nunspeetse afdeling CDA-Vrouwenberaad
*lid werkgroep strategie/politiek Gelders Steunpunt vrouwenwerk in 1989
*voorzitter bestuur Vrouw en Werkwinkel te Apeldoorn  


MR. B. (BETSY) BAKKER-NORT

VDB (Vrijzinnig Democratische Bond) Lid Tweede Kamer vanaf 25 juli 1922 tot 5 januari 1942

'Hoe zouden de heeren der schepping het vinden als wij ons bij alle ambten die aan hen worden opgedragen, de vraag zouden voorleggen: is de man daarvoor wel geschikt?'
(in de Tweede Kamer, 1930)

Terreinen/onderwerpen
Justitiële onderwerpen, binnenlandse zaken, financiën, PTT-aangelegenheden, onderwijs, volksgezondheid en sociale zekerheid. Een aangenomen initiatiefvoorstel van haar hand over het zogenaamde zusterpensioen werd in 1923 door de Eerste Kamer verworpen. Ze was één van de Kamerleden die bij voortduring de belangen van vrouwen behartigden. Haar maidenspeech ging over de 'schandalige'
huwelijkswetgeving. Zij bepleitte de benoembaarheid voor vrouwen tot ambten als notaris en rechter.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Groningen, 8 mei 1874
overleden:
Utrecht, 23 mei 1946
familie-achtergrond:
haar vader overleed toen zij 4 jaar oud was, zij groeide op in een vrouwengezin levensbeschouwing:
nam afstand van het Nederlands Israëlitisch geloof, noemde zichzelf feministe vanaf haar geboorte opleiding:
rechten (gepromoveerd) Rijksuniversiteit Groningen. Haar proefschrift ging over de rechtspositie van gehuwde vrouwen.
loopbaan:
advocaat en procureur te Groningen vanaf 1915, beëdigd vertaalster Noors, Zweeds en Deens
burgerlijke staat:
gehuwd
woonplaats:
Groningen (tot 1922), 's-Gravenhage  

Nadere bijzonderheden
*lid bestuur VDB vanaf 1918 tot 1922
*behoorde tot de groep 'Barneveldse joden'
die in 1944 alsnog via Westerbork naar Theresienstadt werden gedeporteerd.

Banden met de vrouwenbeweging
*lid van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht vanaf 1895
*in de Eerste Wereldoorlog Presidente van het Arbeidsbureau voor Vrouwen in de Mobilisatietijd
*vice-president Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap 1930-1938
*lid van het Consultatief Comité voor vrouwen van de Volkenbond inzake de nationaliteit der gehuwde vrouw  


N.G. (NEL) BARENDREGT

PvdA (Partij van de Arbeid) Lid Tweede Kamer vanaf 14 november 1967 tot 7 juni 1977

'Je kunt een emancipatiebeleid uitstippelen, en dat is broodnodig. Maar die fundamentele zaken, zoals hoe denken mannen over vrouwen. Toch onbewust, als een minder soort. Dat verander je niet met een beleid.'
(De Nieuwe Linie, 2 maart 1977)

Terreinen/onderwerpen 
Sociale zaken, werkende vrouwen, werkende jongeren en gastarbeiders. Zij kreeg van minister Boersma de toezegging dat er meer controle op de wet gelijke beloning voor mannen en vrouwen zou komen. Ze zorgde er voor dat 'gezinshereniging'
niet alleen voor mannen maar ook voor vrouwen gold. Haar amendement om de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (1976) ook voor gehuwde vrouwen te laten gelden, zij het onder bepaalde voorwaarden, werd aangenomen. Financiën, de invoering van de BTW.

Terreinen/onderwerpen
geboren:
Rotterdam, 25 augustus 1936 familie-achtergrond:
vader was graanhandelaar, moeder nam de schoenmakerij met leerhandel van grootvader over
opleiding:
HBS-b, academie van beeldende kunsten, kandidaats- econometrie Rotterdam
loopbaan:
decorafdeling Nieuw Rotterdams Toneel, lerares tekenen, medewerker Bouwcentrum tot 1967, vanaf 1977 medewerker respectievelijk kabinetschef Europees Commissaris, voorzitter bestuur stichting START, voorzitter Bedrijfsschap Horeca
burgerlijke staat:
gehuwd, 1 dochter, later gescheiden
woonplaats:
Rotterdam, Maassluis  

Nadere bijzonderheden
*was in 1967 het jongste parlementslid uit de geschiedenis
*voorzitster Commissie Jeugdwerkloosheid Raad voor de Jeugdvorming
*had een aantal commissariaten en was lid bestuur Sociale Verzekeringsbank
*Hoogheemraad Hoogheemraadschap Delfland vanaf 1985

Banden met de vrouwenbeweging
*extern adviseur Emancipatieraad
*was vanaf het begin in 1968 lid van Man Vrouw Maatschappij (MVM)
*nam vanuit haar Europese functie het initiatief tot de oprichting van een Emancipatie Raad
*is voorzitter van het bestuur van de Joke Smit Stichting  


DRS. M.A.M. (MARLEEN) BARTH

PvdA (Partij van de Arbeid) Lid Tweede Kamer vanaf 19 mei 1998

'Het uitdragen van het gedachtengoed van de partij heb ik vanaf het eerste moment ontzettend leuk gevonden.'

(De Gelderlander, 24 juni 1998)

Terreinen/onderwerpen
Haar deskundigheid en belangstelling betreffen onderwijs, binnenlandse zaken en justitie.

Persoonlijke gegevens 
geboren:
Den Helder, 21 maart 1964
familie-achtergrond:
haar vader was adjunct-directeur van een sociale dienst. Moeder districtscathecheet. levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
politicologie Universiteit van Amsterdam
loopbaan:

parlementair verslaggever dagblad 'Trouw'
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd, 1 zoon
woonplaats:
Haarlem  

Nadere bijzonderheden 
*lid werkgroep partijpolitieke processen Wiardi BeckmanStichting
*lid Kring voor Wetenschap der Politiek
*publiceerde diverse artikelen bijvoorbeeld in 'Binnenlands Bestuur', 'Socialisme en Democratie', 'Schoolbestuur'
en 'Academia'
*paste als voormalig journalist perfect in het PvdA profiel, dat vroeg om begaafdheid in woord en geschrift, communicatieve vaardigheden, en een brede deskundigheid.  


DRS. M.B.C. (RIA) BECKERS-DE BRUIJN

PPR (Politieke Partij Radikalen) / GroenLinks vanaf 1989 Lid Tweede Kamer vanaf 8 juni 1977 tot 20 april 1993

'Wat ik heel moeilijk heb gevonden, is dat men zich van een vrouw veel meer meester maakt dan van een man. Het uiterlijk telt veel zwaarder dan bij een man.'
(PPR aktiekrant, november 1984)

Terreinen/onderwerpen 
Sociale zaken, met name vele (niet-aangenomen) moties op het gebied van arbeid en inkomen. Onder andere met betrekking tot deeltijdarbeid (1983), het ontzien van de minima bij bezuinigingen (1982) en het verhogen van de bijstand voor eenoudergezinnen (1983). Zette linkse onderwerpen als het basisinkomen, ontwapening, de ecotax en de internationale vredesmacht onder de hoede van de Verenigde Naties op de politieke agenda. Landbouw

Persoonlijke gegevens
geboren:
Driebergen, 2 november 1938
familie-achtergrond:
oudste dochter in een Rooms-Katholiek onderwijzersgezin van 7 kinderen.
opleiding:
gymnasium-a en b op een meisjesschool, klassieke letteren Rijksuniversiteit te Utrecht met een scriptie over De Vrouw in de Griekse Tragedie
loopbaan:
lerares klassieke talen, aanvankelijk als eerste vrouw op een jongensschool, voorzitter PPR
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 3 kinderen, waarvan één geadopteerd
woonplaats:
Oegstgeest, Wadenoijen
bijnaam:
de akela van GroenLinks  

Nadere bijzonderheden
*eerste vrouwelijke lijsttrekker in 1977: 'Partijleden die verstand hadden van reclame meenden dat de tijd niet rijp was voor een vrouw als lijsttrekker.'(De Telegraaf, 18 april 1981)
*in 1977 als eerste vrouw in de Tweede Kamer voorzitter van haar fractie
*ook echtgenoot Karel Beckers was actief in de PPR. Hij ging parttime werken toen Ria in de Tweede Kamer kwam.  


D.J. (JACQUELINE) BEIJLEN-GEERTS

PvdA (Partij van de Arbeid) Lid Tweede Kamer vanaf 14 september 1989 tot 16 mei 1994

'Zolang vrouwen zich in een achterstandssituatie bevinden is specifiek beleid noodzakelijk. Dit geldt echter voor meerdere groepen, zoals ouderen. Binnen die groep is ook weer speciale aandacht nodig voor oudere vrouwen.'
(Rooie Vrouwen Magazine, mei 1992)

Terreinen/onderwerpen 
Ouderenbeleid Volksgezondheid Sociale Zekerheid, voorzitter bijzonder commissie fraudebestrijding

Persoonlijke gegevens
geboren:
Beilen (Drenthe), 7 januari 1953
opleiding:

HBS-A, Sociale Academie, MO-A Nederlands tot 1980, Sociale verzekeringen I en II vanaf 1984 tot 1986.
loopbaan:
buurtwerker, plaatsvervangend hoofd afdeling Verhuur en Bewonerszaken, lerares Nederlands en maatschappijleer vanaf 1978 tot 1984, bijstands maatschappelijk werkster, beleidsmedewerker welzijn gemeente Hardenberg
burgerlijke staat:
gehuwd
woonplaats:
Radewijk (Overijssel)  

Nadere bijzonderheden
*voorzitter PvdA afdeling Hardenberg
*lid Emancipatieraad vanaf mei 1994

Banden met de vrouwenbeweging


*lid van de Rooie Vrouwen in 1992 en van mening dat binnen de PvdA die organisatie erg belangrijk is, met name op het punt van de evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen  


DRS. J.C.E. (JUDITH) BELINFANTE

PvdA (Partij van de Arbeid) Lid Tweede Kamer vanaf 19 mei 1998

'Ik vind dat we de menselijke maat weer terug moeten brengen in de politiek.'
(NRC Handelsblad, 17 juni 1998)

Terreinen/onderwerpen
Woordvoerder cultuur Minderheden en grote stedenbeleid Jeugdcriminaliteit

Persoonlijke gegevens
geboren:
Voorburg, 19 juni 1943 familie-achtergrond:
academisch milieu
opleiding:
gymnasium-a, Geschiedenis Universiteit van Amsterdam loopbaan:
conservator en directeur Joods Historisch Museum samenlevingsvorm:
samenwonend, 1 zoon woonplaats:
Amsterdam  

Nadere bijzonderheden
*lid fractiebestuur PvdA vanaf 14 mei 1998
*deed veel bestuurservaring op in een groot aantal organisaties op cultureel en historisch gebied, bij voorbeeld als voorzitter van het College van Curatoren Bijzondere Leerstoel Joodse Studiën aan de Universiteit van Amsterdam vanaf 1988, en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
*voorzitter Nationaal Comité Herdenking en Viering 4 en 5 mei vanaf 1987 tot 1991

Banden met de vrouwenbeweging
*was in haar studententijd lid van het vrouwendispuut Arktos  


DRS. A.TH.B. (ANK) BIJLEVELD-SCHOUTEN

CDA (Christen-Democratisch Appèl) Lid Tweede Kamer vanaf 16 november 1989

'Haar presentatie is van een eenvoud en helderheid, die in het overwegend grijze parlement voor zeldzame schoonheid zorgen.'
(Hans Goslinga in Trouw, 2 oktober 1997)

Terreinen/onderwerpen
Sociale zekerheid. Met name bestrijding bijstandsfraude en de CTSV-affaire. Diende in 1998 een initiatiefvoorstel in om werknemers meer mogelijkheden te geven arbeid en zorg te combineren, nadat zij eerder - tegen haar persoonlijke opvatting in, maar met de meerderheid van de fractie - tegenstemde op het voorstel over het wettelijk recht op deeltijdwerk van GroenLinks.

Persoonlijke gegevens
geboren:
IJsselmuiden, 17 maart 1962 familie-achtergrond:
haar vader (beroepsmilitair) richtte in Wijchen een CDA-afdeling op, haar moeder was actief in het CDA-Vrouwenberaad levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
gymnasium-a, bestuurskunde TH Twente 1980 tot 1986
loopbaan:
beleidsmedewerker Bureau beleidsplanning gemeente Hengelo (Overijssel) 1986 tot 1989, lid gemeenteraad van Enschede 1986 tot 1989
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 2 dochters
woonplaats:
Enschede  

Nadere bijzonderheden
*lid commissie-Steenkamp, die het CDA-beginselprogramma voor de jaren negentig herschreef. Zij lette erop dat hierin het recht op economische zelfstandigheid van vrouwen erkend werd.
*kwam in de Kamer als jongste van de CDA-fractie en is vicefractievoorzitter vanaf 26 mei 1998
*actief in de Katholieke Kerk
*verricht veel bestuurswerk in de regio Twente, bij voorbeeld in het Regionaal Opleidingscentrum Oost-Nederland

Banden met de vrouwenbeweging
*lid redactie 'Politieke Vorming voor Vrouwen'
van de Stichting Burgerschapskunde 1992 en 1993
*was in 1994 de laatste voorzitter van het Kamerbreed Vrouwenoverleg  


DRS. S.C. (SUZANNE) BISCHOFF VAN HEEMSKERCK

D66 (Democraten 1966) Lid Tweede Kamer vanaf 24 januari 1979 tot 9 juni 1981

'In de korte tijd dat ik meeloop heb ik al kunnen constateren dat mijn seksegenoten vaak concreter uit de hoek komen, in de discussie puntiger zijn en meer spijkers met koppen slaan dan hun mannelijke collega's.'
(Elseviers Magazine, 27 oktober 1979)

Terreinen/onderwerpen
Buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking Sociale zekerheid en maatschappelijk werk Emancipatiezaken, zette zich in voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen met behulp van de EG-richtlijnen

Persoonlijke gegevens
geboren:
's-Gravenhage, 31 juli 1950 levensbeschouwing:
Nederlands Hervormd
opleiding:
gymnasium-a, internationaal recht Rijksuniversiteit Utrecht loopbaan:
ambtenaar directie economische samenwerking directoraat-generaal Europese Samenwerking ministerie Buitenlandse Zaken, ambtenaar bureau handelspolitieke zaken en grondstoffen op hetzelfde ministerie 1974-1978, wetenschappelijk hoofdmedewerker economische faculteit Erasmus Universiteit tot december 1982, functie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in de Verenigde Staten vanaf 1986 burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, geen kinderen woonplaats:
's-Gravenhage, Wassenaar  

Nadere bijzonderheden
*lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 10 juni 1981 tot 9 september 1986
*lid dagelijks bestuur NOVIB omstreeks 1981
*publiceerde in de Internationale Spectator, over ontwikkelingssamenwerking
*reisde na haar studie over de hele wereld, was in 1968 in Parijs, hielp bij leprozen in India en in Indonesië met onderwijs in hygiëne  


MR. A.M. (ANKE) VAN BLERCK-WOERDMAN

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) Lid Tweede Kamer vanaf 13 juni 1995

'Je moet veel tijd nemen om aan het politieke handwerk te wennen en te werken.'
(Vrijheid & Democratie, januari 1997)

Terreinen/onderwerpen Gezondheidszorg Ouderen- en gehandicaptenbeleid, met name de overgangswet op de verzorgingstehuizen. Bijstandswetgeving, vooral de armoededebatten

Persoonlijke gegevens
geboren:
Bussum, 20 april 1944 levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
gymnasium, rechten Rijksuniversiteit Utrecht, familie- en jeugdrecht Katholieke Universiteit Brabant
loopbaan:
lid gemeenteraad van Tilburg vanaf 1981, wethouder (van sociale zaken en volksgezondheid) van Tilburg
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 2 kinderen
woonplaats:
Tilburg  

Nadere bijzonderheden
*heeft veel bestuurservaring, onder andere in het Samenwerkingsverband Midden-Brabant, als voorzitter van het beleidsplatform Verslaafdenzorg en de Projectgroep Buro Nieuwkomers, en als bestuurslid van de Stichting Banenpool, de GGD, de RBA, de bestuurscommissie Openbaar Onderwijs en een museum.
*kwam in de Kamer als opvolger van Dick Dees
*is eerste woordvoerder volksgezondheid voor de VVD  


MR. E.G.E.M. (LIESBETH) BLOEMEN

CDA (Christen-Democratisch Appèl) Lid Tweede Kamer vanaf 22 februari 1994 tot 16 mei 1994

'Ik ben blij ex-Kamerlid te zijn. Het is een heel goed netwerk.'
(16 september 1998)

Persoonlijke gegevens
geboren:
Oldenzaal, 16 februari 1954 familie-achtergrond:
komt uit een gezin van 9 kinderen levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
HBS-a, rechten Katholieke Universiteit Nijmegen, graduate program Master of Law Pennsylvania, internationaal recht Rijksuniversiteit Leiden
loopbaan:
beleidsmedewerker bestuurlijke organisatie Provincie, plaatsvervangend chef kabinet Commissaris van de Koningin in Friesland, hoofd afdeling Algemene Zaken gemeente Enschede, interim manager overheid, plaatsvervangend hoofd burger- en bestuurszaken gemeente Enschede, hoofd bureau kabinet van de Provincie Overijssel
burgerlijke staat:
ongehuwd
woonplaats:
Enschede  

Nadere bijzonderheden
*lid algemeen bestuur CDA provincie Friesland
*voorzitter financiële commissie CDA
*kwam in de Kamer als opvolgster van Jan Krajenbrink, die burgemeester werd
*was slechts 2 maanden Kamerlid

Banden met de vrouwenbeweging
*penningmeester Stichting Vrouwennetwerk Nederland
*penningmeester Vereniging vrouwennetwerk Twente  


M. (MARGREETH) DE BOER

PvdA (Partij van de Arbeid) Lid Tweede Kamer vanaf 19 mei 1998

'Heeft het met de mannencultuur te maken dat er in Den Haag zoveel wordt geveinsd? Het zou de kwaliteit van de politiek ten goede komen als we opener durfden te zijn.' (De Volkskrant, 10 mei 1997)

Terreinen/onderwerpen
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Persoonlijke gegevens
geboren:
Amsterdam, 16 april 1939 familie-achtergrond:
arbeidersgezin. Pake was turfsteker in zuidoost-Friesland. Vader: autodidact van boerenknecht naar chemisch analist. Moeder: thuisnaaister en zeer actief in vrouwenbond NVV opleiding:
Mulo, Sociale Academie, managementopleidingen loopbaan:
informatrice Nederlandse Jeugdherbergcentrale, maatschappelijk werkster Jellinekliniek, lid gemeenteraad van Wormer, hoofd personeelszaken Sociale Werkvoorziening te Amsterdam, lid Provinciale Staten van Noord-Holland vanaf 1978 tot 1992, hoofd en waarnemend directeur DSW Zaanstad, lid Gedeputeerde Staten Noord-Holland, Commissaris van de Koningin in Drenthe vanaf 1993, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vanaf 1994 samenlevingsvorm:
ongehuwd samenwonend, 2 kinderen
woonplaats:
Zeijen  

Nadere bijzonderheden
*woonde enige jaren in Zuid-Afrika en Kenia en was in Zuid-Afrika lid van de Progressive Party
*lid van de Raad voor Natuurbeheer

Banden met de vrouwenbeweging
*lid vrouwenbond PvdA tot 1970, daarna lid van de Rooie Vrouwen Wormer  


DRS. M.H.A. (MIEKE) BOERS-WIJNBERG

CDA (Christen Democratisch Appèl) Lid Tweede Kamer vanaf 30 juli 1986 tot 1 december 1995

'Ik merk wel dat ik mijn luistervaardigheid moet opkrikken. Maar dat is niet zo'n wonder. Ik kom tenslotte uit een sector waar je constant zelf aan het woord bent.'
(Eindhovens dagblad 8 augustus 1986)

Terreinen/onderwerpen
Economische zaken en wetenschapsbeleid, met name energie en technologiebeleid

Persoonlijke gegevens
geboren:
Velsen, 20 februari 1946 levensbeschouwing:
Nederlands Hervormd
opleiding:
gymnasium-b, economie Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam van 1963 tot 1968 loopbaan:
lerares economie en handelswetenschappen tot 1986, projectleider bij het opzetten van internationale milieu-netwerken in Midden- en Oost-Europa vanaf december 1995
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 4 kinderen
woonplaats:
Tilburg  

Nadere bijzonderheden
*werd lid van de CHU omdat zij vond dat de ruimte voor vrouwen daar groter was dan in de ARP. De Freule Wttewaall van Stoetwegen en Frida Katz waren haar voorbeelden.
*werkte vanuit het CHU hoofdbestuur mee aan de fusie met ARP en KVP tot CDA
*is actief in de Hervormde Kerk
*vice-voorzitter Stichting Kader- en Vormingswerk CDA  


DR. H.M. (RIE) DE BOOIS

PvdA (Partij van de Arbeid) Lid Tweede Kamer vanaf 7 december 1972 tot 17 november 1987

'Als Kamerlid ben je een schakel in de keten naar beslissingen. Je kunt versnellen, vertragen en aanzwengelen. Vooral dat laatste ligt me.'
(Zwolsche Courant, 16 oktober 1976)

Terreinen/onderwerpen
Landbouw, wetenschapsbeleid, vooral milieu- en natuurbeheer. In 1975 diende zij een motie in om welzijnswetgeving voor dieren van de grond te krijgen, onder andere voor beleid ten gunste van scharrelvee en scharreleieren. Cultuur, recreatie en maatschappelijk werk Nederlandse Antillen

Persoonlijke gegevens
geboren:
Zierikzee, 4 juni 1936
familie-achtergrond:
vader was onderwijzer en later vakbondsbestuurder
opleiding:
HBS-b, biologie Rijksuniversiteit Utrecht tot 1962, in 1976 aan dezelfde universiteit gepromoveerd in de wis-en natuurkunde op een proefschrift over schimmelgroei in bosgronden van de Achterhoek en Zuid-Limburg
loopbaan:
docente biologie, wetenschappelijk medewerker Rijksinstituut voor Natuurbeheer te Arnhem, lid gemeenteraad van Arnhem 1966 tot 1974 woonplaats:
Arnhem, Kerk-Avezaath (Gelderland)  

Nadere bijzonderheden
*werd in 1986 verkozen tot Dierenbeschermer van het jaar
*lid voorbereidingscommissie ruilverkaveling Winterswijk-West
*voorzitter Zuiveringsschap Amstel- en Gooiland vanaf 1987
*lid van de Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek, 1991
*lid Raad voor Verkeer en Waterstaat vanaf 1992
*voorzitter Vogelbescherming Nederland vanaf 1996
*lid van de Raad voor het Landelijk Gebied vanaf 1997  


E.M.W. (BETS) BORM-LUIJKX

CDA (Christen-Democratisch Appèl) Lid Tweede Kamer vanaf 6 mei 1980 tot 9 juni 1981

'Het is geen onwil van de mannen, maar we worden nu eenmaal vaak vergeten.'
(Vrij Nederland, 18 april 1981)

Terreinen/onderwerpen
Verkeer en waterstaat Persoonlijke gegevens
geboren:
Etten-Leur, 22 oktober 1918 familie-achtergrond:
zij is een boerendochter levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
MULO-b, landbouwhuishoudkunde te Posterholt tot 1939
loopbaan:
lerares landbouwhuishoudkunde, lid Provinciale Staten van Overijssel vanaf 1974 tot 1985 burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 4 kinderen
woonplaats:
Emmeloord  

Nadere bijzonderheden
*was in de KVP bestuurslid van achtereenvolgens de afdeling Noordoostpolder (1957), partijbestuur en partijraad (1964 tot 1980)
*was in het CDA lid van het algemeen bestuur en van het vrouwenberaad 1977 tot 1980

Banden met de vrouwenbeweging
*voorzitter van de Katholieke Boerinnenbond  


DR. E. (ELS) BORST-EILERS

D66 (Democraten 1966) Lid Tweede Kamer vanaf 19 mei tot 3 augustus 1998

'Ik verwacht dat over tien jaar de meerderheid van het kabinet uit vrouwen bestaat.'
(Trouw, 30 juli 1998)

Terreinen/onderwerpen
Zij was informateur van het tweede 'paarse'
kabinet Kok, samen met Wim Kok en Gerrit Zalm. Bracht in 1996 de Wet geneesmiddelenprijzen, die leidde tot een lagere prijs voor medicijnen. Bracht in 1998 samen met minister Sorgdrager de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen tot stand.

 Persoonlijke gegevens
geboren:
Amsterdam, 22 maart 1932 levensbeschouwing:
Nederlands Hervormd
opleiding:
gymnasium Barlaeus, geneeskunde Gemeentelijke Universiteit Amsterdam, in 1972 gepromoveerd, specialisaties kindergeneeskunde en immunothematologie
loopbaan:
arts-assistent, wetenschappelijk medewerker, medisch directeur Academisch Ziekenhuis, vice-voorzitter Gezondheidsraad 1986 tot 1994, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanaf 22 augustus 1994 burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
weduwe, 3 kinderen
woonplaats:
Bilthoven  

Nadere bijzonderheden
*lijsttrekker van D66 bij de verkiezingen van 6 mei 1998
*fractievoorzitter D66 Tweede Kamer vanaf 7 mei 1998

Banden met de vrouwenbeweging
*lid van Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap
*lid van de Vereniging Nederlandse Vrouwelijke Artsen  


G. (GERDA) BRAUTIGAM

PvdA (Partij van de Arbeid) Lid Tweede Kamer vanaf vanaf 5 juni 1963 tot 6 december 1972

'Ik geloof in bestuurderswerk, wetgevingswerk, in de grote macht van een partij met vleugels.'
(Vrij Nederland, 20 juli 1970)

Terreinen/onderwerpen
Consumentenzaken, zij kreeg grote bekendheid door haar pleidooi voor brood van de zelfstandige 'warme'
bakker. Interpelleerde in de jaren 1969-1972 verschillende keren de minister van Economische Zaken over het prijsbeleid. Diende in 1971 samen met haar fractiegenoten Voogd en Roethof een initiatiefvoorstel in om de overheidscontrole op de inhoud van programma's op te heffen; het wetsvoorstel werd ingetrokken na aanneming van een amendement Van der Sanden.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Rotterdam, 9 maart 1913 overleden:
Amsterdam, 5 november 1982 familie-achtergrond:
vader Johan Brautigam was Kamerlid voor de SDAP en wethouder van Rotterdam opleiding:
HBS
loopbaan:
volontair en redacteur Dagblad voor Rotterdam tot 1938, redacteur Voorwaarts te Rotterdam van 1938 tot 1 oktober 1940. Zij nam daar ontslag toen de joodse werknemers gedwongen werden te vertrekken. Tijdens de oorlog werkte zij op een typekantoor en bij een dropfabriek en was ze handelsreiziger, redacteur Het Vrije Volk te Amsterdam vanaf 1945 tot 1967 burgerlijke staat:
gehuwd
woonplaats:
Amsterdam
bijnaam:
Gerda van de warme bakker, Prijzen-Gerda, Gerda Brotigam  

Nadere bijzonderheden
*werd voor 1940 geroyeerd uit de AJC (Arbeiders Jeugd Centrale) toen zij lid werd van de OSP (Onafhankelijke Socialistische Partij)
*hielp in de oorlog joodse onderduikers aan schuiladressen
*penningmeester van de Nederlandse Journalisten kring vanaf 1949 tot 1961
*woonde in 1961 als verslaggeefster het Eichmann-proces in Jeruzalem bij
*medewerker VARA-radioprogramma's Bij nader inzien en Het hangt aan de muur en het tikt
*lid van het bestuur van World Press Photo  


MR. J.J.TH. (JEANETTE) TEN BROECKE HOEKSTRA

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) Lid Tweede Kamer vanaf 6 november 1956 tot 22 februari 1967

'Een actieve liberale volksvertegenwoordigster in de beste zin van het woord, met de strijdlust en de bewogenheid van de vroegere suffragettes'
(de parlementair hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, 16 december 1961)

Terreinen/onderwerpen
Volksgezondheid en maatschappelijk werk. Zij had oog voor de positie van vrijgezellen en was een tegenstander van de kinderbijslagwet. Voorzitter vaste commissie voor Repatriëring uit Indonesië 1963 tot 1966.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Teteringen (Noord Brabant), 17 december 1901
overleden:
's-Gravenhage, 12 augustus 1981 familie-achtergrond:
vader was officier, moeder gaf haar een sterk sociaal gevoel mee. Na haar studie ging zij met haar vrijgezelle oom, een vice-admiraal, en zijn zuster naar Nederlands-Indië om in de huishouding te helpen, tot 1932 levensbeschouwing:
humanistisch
opleiding:
gymnasium, 1 jaar theologie, daarna rechten Rijksuniversiteit Leiden tot 1926
loopbaan:
leidster kindertehuizen 1932 tot 1938, directeur algemeen internaat dienstbodenopleiding vanaf 1938 tot 1942, chef vrouwenbemiddeling van het Rijksarbeidsbureau vanaf 1942 tot 1946, secretaris Commissie van Advies voor arbeid van vrouwen en meisjes ministerie van Sociale Zaken vanaf 1946 tot 1956, lid gemeenteraad van 's-Gravenhage 1949 tot 1964
burgerlijke staat:
ongehuwd
woonplaats:
's-Gravenhage  

Nadere bijzonderheden
*voorzitter Centrale selectie orgaan vrouwenkorpsen, 1946
*Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck stimuleerde haar om lid van de Haagse gemeenteraad te worden
*hield in 1958 een pleidooi voor 37 verstekelingen uit Indonesië die door Nederland terug waren gestuurd

Banden met de vrouwenbeweging
*lid van de Vrouwengroep in de Partij van de Vrijheid
*secretaresse emigratiecommissie van het Nederlandse Vrouwen Comité
*lid van de Contactgroep voor Vrouwen in de Europese Beweging
*hoofdbestuurslid van de Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap
*lid Nationale Vrouwenraad en International Alliance of Women
*lid van de Nederlandse Bond van Vrouwen, werkzaam in bedrijf en beroep  


S.CH.C. (SOPHIE) BRONSVELD-VITRINGA

RKPS (Roomsch-Katholieke Staatspartij) Lid Tweede Kamer vanaf 25 juli 1922 tot 14 september 1925

'Wat ik wenschelijk zou vinden is dat als regel de huwende ambtenares ontslagen wordt.'
(Handelingen der Tweede Kamer, 20 februari 1924)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met justitie en onderwijs; sprak vrij zelden. Stemde in 1923 met negen andere katholieken tegen de ontwerp-Vlootwet, wat leidde tot de val van het kabinet Ruijs de Beerenbrouck. In het debat over de regeling die vastlegde dat 'Vrouwelijke ambtenaren die in het huwelijk treden met ingang van de dag van hun huwelijk eervol uit ´s lands dienst worden ontslagen'
(1924) was zij de enige vrouw in de Kamer die niet tegen de maatregelen protesteerde. De Kamermeerderheid was voorstander.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Deventer, 30 oktober 1871 overleden:
Utrecht, 13 november 1933 familie-achtergrond:
vader A.J. Vitringa schreef in 1870 een inleiding bij de Nederlandse vertaling van John Stuart Mills boek 'De slavernij der vrouw', 7 broers en zusters, zelf 8ste levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
HBS voor meisjes, conservatorium loopbaan:
lid gemeenteraad van Hoorn vanaf 1919 tot december 1927 burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, drie pleegkinderen woonplaats:
Hoorn  

Nadere bijzonderheden
*lid burgerlijk armbestuur te Hoorn
*werkzaam in sociale en charitatieve verenigingen
*kloosterzuster te Hekelghem, België vanaf 1927 als zuster Johanna in het klooster der benedictines Maria Mediatrix

Banden met de vrouwenbeweging
*lid bestuur RK Vrouwenbond  


MR. I. (INA) BROUWER

CPN (Communistische Partij Nederland) GroenLinks Lid Tweede Kamer vanaf 10 juni 1981 tot 2 juni 1986 en vanaf 14 september 1989 tot 16 mei 1994

'Mijn opdracht in de Kamer was drievoudig, de partij vertegenwoordigen, voor vrouwenbelangen opkomen en de politiek feminiseren'.
(De Groene Amsterdammer, 27 april 1988)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met sociale zaken, justitie, financiën en buitenlandse zaken. Was lid van het presidium van de Tweede Kamer. Stelde vragen over ongewenste intimiteiten in strafinrichtingen en zette zich in voor gelijke behandeling in de Algemene Bijstandswet.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Rotterdam, 11 april 1950
familie-achtergrond:
een typisch VVD-milieu, vader was politiecommissaris, ouders was al vroeg NVSH-lid
opleiding:
HBS-A, Highschool New York, rechten Rijksuniversiteit Groningen loopbaan:
lerares economie en maatschappijleer, advocaat en procureur, adviseur Gemeente Rotterdam, directeur Directie Coördinatie Emancipatiebeleid ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanaf 1 jan 1995 burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
samenwonend
woonplaats:
Groningen, Amsterdam  

Nadere bijzonderheden
*fractievoorzitter CPN 1982 tot 1986
*nam als Kamerlid zwangerschapsverlof op, hoewel dit niet officieel bestond. Vanaf haar intrede in de Kamer had ze gezegd dat ze haar privéleven niet op wilde geven.
*lijsttrekker GroenLinks Tweede-Kamerverkiezingen 1994 samen met Mohammed Rabbae. Na het teleurstellende resultaat trok zij zich uit de politiek terug.
*lid bestuur Stichting Radio Nederland Wereldomroep
*lid bestuur Volkspetitionnement Komitee Kruisraketten Nee

Banden met de vrouwenbeweging
*had een leidende rol in het Kamerbreed Vrouwenoverleg
*werkte voor Blijf van mijn Lijf  


MR. M.M. (MIEKE) VAN DER BURG

PvdA (Partij van de Arbeid) Lid Tweede Kamer vanaf 16 november 1989 tot 16 mei 1994, 21 juni 1994 tot 19 mei 1998

'Streefcijfers die te laag zijn werken niet. Vijftig procent vrouwen in de Kamer moet mogelijk zijn.'
(Staatscourant, 25 augustus 1993 en Pro Binnenhof, maart 1997)

Terreinen/onderwerpen
Woordvoerder volkshuisvesting, emancipatiezaken en justitie. Specialiste op het gebied van familierecht, zij zette zich in voor het naamrecht en voor erkenning van het homohuwelijk. Binnenlandse zaken

Persoonlijke gegevens
geboren:
Almelo, 6 augustus 1945 opleiding:
Nederlands recht
loopbaan:
juriste Dienst Stadsontwikkeling gemeente Amsterdam 1971 tot 1973, juriste Dienst Ruimtelijke Ordening gemeente Utrecht 1974 tot 1979, lid gemeenteraad van Maarssen vanaf 1974 tot 1977, coördinator Stadsvernieuwing gemeente Utrecht, Voorzitster Vereniging Rechtsbijstand Instellingen
burgerlijke staat:
gehuwd
woonplaats:
Utrecht  

Nadere bijzonderheden
*lid Comité van Aanbeveling 50-jarig bestaan NVIH-COC
*was in de Kamer de opvolger van Elske ter Veld voor het gewest Utrecht
*was voorzitter Federatie Kinderopvang Utrecht
*lid bestuur 'Triade'
omstreeks maart 1993 en 1994

Banden met de vrouwenbeweging
*lid bestuur Vrouwenvormingscentrum 'De Born'
te Bennekom 1991 tot 1993
*Rooie Vrouwen: voorzitter federatie Utrecht, landelijk bestuur 1989 tot 1992, voorzitter vanaf 1992 tot de opheffing van de Rooie Vrouwen in 1995
*lid Begeleidingscommissie Positieve Actie  


DR. M. (JET) BUSSEMAKER

PvdA (Partij van de Arbeid) Lid Tweede Kamer vanaf 19 mei 1998

'Niet alleen financieel-economische, maar ook sociale en werkgelegenheidsvraagstukken behoren in een Europees perspectief geplaatst te worden.'
(Pro: Binnenhof, mei 1998)

Terreinen/onderwerpen
Arbeid en zorg, emancipatie Europees Werkgelegenheidsbeleid, Sociaal Handvest

Persoonlijke gegevens
geboren:
Capelle aan de IJssel, 15 januari 1961
familie-achtergrond:
Haar vader was adjunct-directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Haar moeder analiste Academisch Ziekenhuis Leiden.
opleiding:
atheneum-b, politicologie: Universiteit van Amsterdam loopbaan:
onderzoeker vakgroep politieke theorie en moderne staat UvA, wetenschappelijk medewerker stimuleringsgroep emancipatie-onderzoek ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanaf 1986 tot 1988, universitair docent vakgroep politicologie en bestuurskunde Vrije Universiteit te Amsterdam, visiting fellow Harvard University
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd
woonplaats:
Amsterdam  

Nadere bijzonderheden
*was lid wetenschappelijk bureau GroenLinks tot 1993
*won in 1994 de Politicologen-prijs
*zat in de redactie van de cultuurreeks van het NIVON tot 1995
*is lid van de commissie beginselprogramma PvdA

Banden met de vrouwenbeweging
*publiceerde in 1985 'Zielig zijn we niet. Het politieke verzet van bijstandsvrouwen'
*was secretaris van de Stichting Landelijke Ombudsvrouw vanaf 1987 tot 1993
*de titel van haar proefschrift luidt: 'Betwiste Zelfstandigheid. Individualisering, sekse en verzorgingsstaat.'(SUA 1993)