Startconferentie 30 oktober 1996 | Yvette Cramer's rapport Vrouwen over het Internet
DCE-site met overheidsinformatie emancipatiebeleid en speech Melkert
Conferentie EoI 19 juni 1997: verslag en uitslag e-essayprijsvraag

Het programma Emancipatie op Internet heeft tot doel de mogelijkheden te verkennen en benutten 
die het Internet biedt om het emancipatieproces te bevorderen. 
Emancipatie op Internet is een initiatief van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (DCE) en het ministerie van Economische Zaken. Het project wordt grotendeels uitgevoerd door het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP).

NB: dit is een gerestaureerde versie van de website "Emancipatie op Internet'', zoals deze van begin 1997 tot medio 2001 online stond.
Klik hier voor een verantwoording