NIEUWS VAN EMANCIPATIE.NL

nr. 038 -  3 t/m 9 april 2001

Alle nieuwe links van de afgelopen week, gesorteerd op rubriek

  Inhoud
 
  Nieuws
 
  Dossiers
 
  • Door de groei van het aantal dossiers hebben we de mappenstructuur moeten wijzigen. Wie een favoriet of bookmark naar een dossier heeft moet die even aanpassen.
  • Een nieuw dossier (027) over het Facultatief Protocol bij het VN-Vrouwenverdrag.
  Forum / Meerjarenbeleidsplan Emancipatie
 
  • Geweld tegen vrouwen. Advies van de Adviescommissie Internationale Vraagstukken (AIV) over de Meerjarennota Emancipatiebeleid (12 februari 2001)
  Aan de zijkant
  Vacatures:

Agenda:

  Archief nieuwsbrieven
 
  Abonnementen op deze nieuwsbrief : inschrijven en opzeggen
 
  • Inschrijven en opzeggen kan via deze pagina van ListBot