NIEUWS VAN EMANCIPATIE.NL

nr. 036 -  19 t/m 26 maart 2001

Alle nieuwe links van de afgelopen week, gesorteerd op rubriek

  Inhoud
 
  Nieuws
 

Ook nog wat achterstallig onderhoud:


  Vrouwenverdrag
 
  Dossiers
 
  Andere sites (A-Z en per onderwerp)
 
 • Nederlandse Gezinsraad. Raad voor Gezinnen en andere Leefvormen

 • DUOjob. Een carriŤre, maar dan wel in deeltijd. DUOjob zorgt ervoor dat het werkt. DUOjob is gespecia- liseerd in het werven en selecteren voor parttime functies op midden en hoger kaderniveau. Banen met perspectief in de zakelijke dienstverlening. En ondertussen heb je wel ruim de tijd voor een nieuwe studie, kinderen, of om gewoon meer uit het leven te halen. Loopbaan en privť gaan dus voortaan samen.

  de zijkant
 
  In voorbereiding / buitenlandse sites
 
 • Verenigde Staten:

  • NOW - National Organization for Women. 
 • BelgiŽ: 

  • [Vlaanderen] Pluspunt: geen wervings- of selectiebureau, maar een gegevens- en adviesbank die op zoek gaat naar een vrouw voor een vacant mandaat in een advies- of beheersorgaan, niet naar een betaalde job voor een vrouw. Een mandaat in een advies- of bestuursorgaan is meestal onbezoldigd.

  Lokaal
 
  Emancipatiebeleid / Subsidies
 
 • Subsidieplafonds emancipatie-ondersteuning 2001
  Staatssecretaris Verstand van SZW heeft in de Staatscourant van 19 maart 2001 bekend gemaakt voor welke aktuele thema's, die vanuit haar beleidsdoelstellingen om een extra impuls vragen, dit jaar een subsidie kan worden aangevraagd. Dat zijn:

  1. Ondersteuning implementatie VN-Vrouwenverdrag (deelbudget: 0,5 miljoen  gulden; aanvragen voor 1 juni 2001)
  2. Verbeteren digitale infrastructuur en ICT-professionaliteit van vrouwenorganisaties (1,0 miljoen gulden; aanvragen voor 1 juni 2001)
  3. Beeldvorming en voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen & meisjes (0,7 miljoen gulden; aanvragen voor 1 september 2001, dus niet 1 juni, zoals wij aanvankelijk per abuis noteerden)

Voor het indienen van de aanvraag kan een informatiepakket worden opgevraagd bij de (gratis) informatietelefoon van het Ministerie van SZW: 0800 - 9051, menukeuze 4.

  Emancipatiebeleid / Wet arbeid en zorg
 
nr. 46 15-3-2001 Brief staatssecretaris met toegezegde ramingen bij amendement nummer 12 (laten vervallen vervangingsvereiste Finlo voor type verlofganger)
nr. 43 14-3-2001 Tweede nota van wijziging inzake o.a. het in meer perioden opsplitsen van het ouderschapsverlof
nr. 28 13-3-2001 Amendement Bussemaker en Schimmel over verlofrecht voor pleegouders
nr. 27 13-3-2001 Amendement Dankers en Van Middelkoop over wet arbeid en zorg en titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek
nr. 26 13-3-2001 Amendement Van Gent over anti-cumulatiebepalingen
nr. 25 13-3-2001 Amendement Van Gent over kortdurend zorgverlof
nr. 24 13-3-2001 Amendement Van Gent over kraamverlof
nr. 23 13-3-2001 Gewijzigd amndement Bussemaker en Schimmel over het aantal uren waarvoor een vervanger moet worden aangesteld
nr. 22 12-3-2001 Amendement Van der Staaij over adoptieverlof bij interlandelijke adoptie
nr. 21 12-3-2001 Amendement Van der Staaij over adoptieverlof
nr. 20 12-3-2001 Amendement Van Middelkoop over kraamverlof
nr. 19 12-3-2001 Amendement Van Middelkoop over de mogelijkheid dat verlof door de werrkgever wordt geweigerd
nr. 18 12-3-2001 Amendement De Wit over de loondoorbetaling bij ouderschapsverlof
nr. 17 12-3-2001 Amendement De Wit over ouderschapsverlof voor alleenstaande ouders
nr. 16 6-3-2001 Amendement Dankers inzake politiek verlof
nr. 15 6-3-2001 Amendement Dankers over uitbreiding ouderschapsverlof
nr. 14 6-3-2001 Amendement ÷rgŁ over het geven van meer ruimte aan de sociale partners om afspraken op maat over verlofregelingen te maken
nr. 13 5-3-2001 Amendement Bussemaker en Schimmel inzake het aantal uren waarvoor een vervanger wordt aangesteld
  Herstelde links
 
  Archief nieuwsbrieven
 
  Abonnementen op deze nieuwsbrief : inschrijven en opzeggen
 
 • Inschrijven en opzeggen kan via deze pagina van ListBot