NIEUWS VAN EMANCIPATIE.NL

nr. 030 -  5 t/m 11 februari  2001

Alle nieuwe links van de afgelopen week, gesorteerd op rubriek

  Inhoud
 
  Nieuws
 
  Dossiers
 
  • Op 13 oktober 1999 organiseerde de Joke Smit Stichting het symposium "Levensloop in de 21e eeuw (v/m)". Het verslag verscheen in januari 2000 in druk, maar tijdgebrek (lees: werken aan deze site) vertraagde de online-publikatie. Nu dan toch - vooruitlopend op een besloten SER-bijeenkomst over dit onderwerp - het definitieve verslag. Met bijdragen van Hanske Evenhuis-Van Essen, Len Rempt-Halmmans de Jongh, Carien Evenhuis, Jeltje van Nieuwenhoven, Yolanda te Poel, Joop Schippers en Louise Groenman. Met andere literatuur over dit onderwerp voortaan te vinden in ons nieuwe dossier 023.
  Andere sites (A-Z)
 
  Andere sites / Vooraankondigingen
 
  Agenda
 
  Forum / Meerjarenbeleidsplan Emancipatie
 
  Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag
 
  Archief nieuwsbrieven
 
  Abonnementen op deze nieuwsbrief : inschrijven en opzeggen
 
  • Inschrijven en opzeggen kan via deze pagina van ListBot

...

...

...