28027

Verlenging van de Wet inzake Evenredige Vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs (de WEV)
 
  Kamerstukken
 

Dit onderdeel wordt bijgehouden door regelmatig te checken op de site www.overheid.nl Zie voor de datum van onze laatste check de overzichtspagina.  Heeft u nadien een nieuw stuk gevonden, mail ons daar svp even over, dan blijft het dossier zo aktueel mogelijk. Alvast dank !

  Nr Datum Document
Staatsblad 635 7-12-2001 Besluit van 7 december 2001 tot het laten vervallen van artikel IX van de Wet van 18 juni 1998 tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder meer de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht 
  nr. 02 30-11-2001 Verslag van een Algemeen Overleg op 14 november 2001
  nr. 01 2-10-2001 Brief van Staatssecretaris Adelmund van OCenW aan beide Kamers over voornemen tot verlenging van deze wet
  Andere overheidspublicaties over dit onderwerp
 
  Maatschappelijke reacties, voor zover online en bij ons bekend
  Kent u maatschappelijke reacties op dit dossier (persberichten, artikelen, adviezen, commentaren) die elders online staan en hier nog niet zijn vermeld ? Mail ons daar svp even over, dan blijft het dossier zo aktueel mogelijk. Alvast dank !
   
   
 

Deze pagina vormt een onderdeel van de rubriek Emancipatiebeleid van de website www.emancipatie.nl