27792

Verhoging strafmaat bij structurele vormen van discriminatie
 
  Kamerstukken
 

Dit onderdeel wordt bijgehouden door regelmatig te checken op de site www.overheid.nl Zie voor de datum van onze laatste check de overzichtspagina.  Heeft u nadien een nieuw stuk gevonden, mail ons daar svp even over, dan blijft het dossier zo aktueel mogelijk. Alvast dank !

  Nr Datum Document
  nr. 4 18-9-2001 Verslag
  nr. 3 11-6-2001 Memorie van toelichting
  nr. 1-2 11-6-2001 Koninklijke boodschap en voorstel van wet
  B 30-5-2001 Nader rapport
  A   Oorspronkelijke tekst wetsvoorstel
  Maatschappelijke reacties, voor zover online en bij ons bekend
  Kent u maatschappelijke reacties op dit dossier (persberichten, artikelen, adviezen, commentaren) die elders online staan en hier nog niet zijn vermeld ? Mail ons daar svp even over, dan blijft het dossier zo aktueel mogelijk. Alvast dank !
 

Strafmaat voor structurele discriminatie wordt verdubbeld (Persbericht Ministerraad / Ministerie van Justitie, 11 mei 2001). 

  • Aantekening redactie emancipatie.nl: dit persbericht noemt niet de non-discriminatiegrond "geslacht", terwijl op grond van het in maart 2000 voor advies rondgezonden ontwerp-wetsvoorstel duidelijk is dat een belangrijk deel van het in te dienen wetsvoorstel daarop wl betrekking zal hebben. Datzelfde gebeurde in het toen gepubliceerde persbericht. Het Ministerie van Justitie is daarop meermalen geattendeerd. Zie het artikeltje "Het vergeten verbod" dat Anina Pennders plaatste bij haar interview "Liever de wortel dan de zweep" met staatssecretaris Verstand in Mr., juli/augustus 2000. 

   
 

Deze pagina vormt een onderdeel van de rubriek Emancipatiebeleid van de website www.emancipatie.nl