27400-XV

(Begroting)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2001

In dit dossier nemen we alleen stukken op met (substantiŽle) informatie over het beleid van SZW m.b.t. emancipatie en arbeid en zorg. 

Voor het algemene emancipatiebeleid: zie dossier 27411. 
Voor de Sociale Nota: zie dossier 27402.

Grijs aangeduide en niet vermelde stukken onder dit dossiernummer kunt u vinden via www.overheid.nl

 
  Kamerstukken
 

Dit onderdeel wordt bijgehouden door regelmatig te checken op de site www.overheid.nl Zie voor de datum van onze laatste check de overzichtspagina.  Heeft u nadien een nieuw stuk gevonden, mail ons daar svp even over of gebruik het reactieformulier, dan blijft het dossier zo aktueel mogelijk. Alvast dank !

  Nr Datum Document
  nr. 46 13-12-2000 Brief Staatssecretaris Verstand-Bogaert over de verhoging van het voorlichtingsbudget en verlaging van de raming voor de Abw
  nr. 41 7-12-2000 Motie Bakker om de motie-Bakker c.s., 27400 XV, nr. 7 in zijn geheel uit te voeren
  nr. 35 7-12-2000 Motie Harrewijn om de uitstroompremie ook naar rato uit te keren aan mensen die vanuit een uitkering in deeltijd gaan werken
  nr. 24 7-12-2000 Amendement voor extra geld t.b.v. voorlichting over arbeid en zorg, arbeidsparticipatie herintreedsters en reÔntegratie
  nr. 16 10-11-2000 Brief staatssecretaris inzake verzekeringsmogelijkheid onverzekerbaren i.v.m. Anw-rechten partners na overlijden onverzekerbaren
  nr. 8 28-9-2000 Verslag Algemeen Overleg op 13 september 2000 met Staatssecretaris Hoogervorst over onverzekerbare risico's in het kader van de ANW
  nr. 7 3-10-2000 Gewijzigde motie Bakker c.s. over het opnieuw openstellen van de SVB-regeling en het herzien van de ANW op een aantal punten (ter vervanging van eerdere motie 04)
  nr. 5 26-9-2000 Motie Smits en Snijder-Hazelhof over de nabestaandenverzekering voor werknemers die van werkgever wisselen
  nr. 3 19-9-2000 Bijlagen 1 t/m 4 bij de begroting
  nr. 2

19-9-2000

Memorie van toelichting. Zie voor emancipatie-onderwerpen:
  nr. 1

19-9-2000

Voorstel van wet
  Maatschappelijke reacties, voor zover online en bij ons bekend
  Kent u maatschappelijke reacties op dit dossier (persberichten, artikelen, adviezen, commentaren) die elders online staan en hier nog niet zijn vermeld ? Mail ons daar svp even over, dan blijft het dossier zo aktueel mogelijk. Alvast dank !
 
  • Zie voor reacties op de SZW-begroting (en de begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2001) ons dossier 014.
   
 

Deze pagina vormt een onderdeel van de rubriek Emancipatiebeleid van de website www.emancipatie.nl