14-3-2001 27207, nr. 13 Kamerstuk 2000-2001 2e Kamer  22Kb
Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Amendement Bussemaker en Schimmel inzake het aantal uren waarvoor een vervanger wordt aangesteld
 
  14-3-2001 27207, nr. 14 Kamerstuk 2000-2001 2e Kamer  26Kb
Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Amendement Orgu over het geven van meer ruimte aan de sociale partners om afspraken op maat over verlofregelingen te maken
 
  14-3-2001 27207, nr. 15 Kamerstuk 2000-2001 2e Kamer  24Kb
Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Amendement Dankers over uitbreiding ouderschapsverlof
 
  14-3-2001 27207, nr. 16 Kamerstuk 2000-2001 2e Kamer  22Kb
Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Amendement Dankers inzake politiek verlof
 
  14-3-2001 27207, nr. 17 Kamerstuk 2000-2001 2e Kamer  25Kb
Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Amendement De Wit over ouderschapsverlof voor alleenstaande ouders
 
  14-3-2001 27207, nr. 18 Kamerstuk 2000-2001 2e Kamer  25Kb
Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Amendement De Wit over de loondoorbetaling bij ouderschapsverlof
 
  14-3-2001 27207, nr. 19 Kamerstuk 2000-2001 2e Kamer  22Kb
Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Amendement Van Middelkoop over de mogelijkheid dat verlof door de werrkgever wordt geweigerd
 
  14-3-2001 27207, nr. 20 Kamerstuk 2000-2001 2e Kamer  23Kb
Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Amendement Van Middelkoop over kraamverlof
 
  14-3-2001 27207, nr. 21 Kamerstuk 2000-2001 2e Kamer  22Kb
Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Amendement Van der Staaij over adoptieverlof
 
  14-3-2001 27207, nr. 23 Kamerstuk 2000-2001 2e Kamer  23Kb
Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Gewijzigd amndement Bussemaker en Schimmel over het aantal uren waarvoor een vervanger moet worden aangesteld
 
  14-3-2001 27207, nr. 24 Kamerstuk 2000-2001 2e Kamer  22Kb
Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Amendement Van Gent over kraamverlof
 
  14-3-2001 27207, nr. 25 Kamerstuk 2000-2001 2e Kamer  22Kb
Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Amendement Van Gent over kortdurend zorgverlof
 
  14-3-2001 27207, nr. 26 Kamerstuk 2000-2001 2e Kamer  25Kb
Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Amendement Van Gent over anti-cumulatiebepalingen
 
  14-3-2001 27207, nr. 27 Kamerstuk 2000-2001 2e Kamer  154Kb
Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Amendement Dankers en Van Middelkoop over wet arbeid en zorg en titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek
 
  14-3-2001 27207, nr. 28 Kamerstuk 2000-2001 2e Kamer  22Kb
Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Amendement Bussemaker en Schimmel over verlofrecht voor pleegouders
 
  14-3-2001 `27207, nr. 22 Kamerstuk 2000-2001 2e Kamer  22Kb
Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Amendement Van der Staaij over adoptieverlof bij interlandelijke adoptie