27111

Vreemdelingrechtelijke rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid
  Dit dossier wordt bijgehouden door regelmatig te checken op de site www.overheid.nl Zie voor de datum van onze laatste check de overzichtspagina.  Heeft u nadien een nieuw stuk gevonden, mail ons daar svp even over, dan blijft het dossier zo aktueel mogelijk. Alvast dank !
  nr. 10 17-9-2001 Brief staatssecretaris over uitvoering motie-Albayrak over zelfstandige huisvesting voor vrouwen die relatie hebben verbroken (27111, nr. 2)
  nr. 9 24-11-2000 Brief staatssecretaris over een huisvestingsvergunning voor mishandelde allochtone vrouwen die in opvanghuizen verblijven
 
  nr. 8 21-7-2000 Verslag algemeen overleg op 15 juni 2000 over de brief van 25 april 2000 (Kamerstuk 27111, nr. 1)
  nr. 7 5-6-2000 Mededeling over terinzagelegging van een bijlage bij de brief van de staatssecretaris van Justitie van 25 april 2000
  nr. 6 21-6-2000 Motie Kamp en Wijn over terughoudendheid bij het verlenen van een zelfstandig verblijfsrecht bij beëindiging relatie binnen drie jaar
  nr. 5 21-6-2000 Motie Dittrich c.s. over plan van aanpak voor het verkorten van de lange afhandelingstermijnen bij de vreemdelingendiensten
  nr. 4 21-6-2000 Motie Halsema over het in aanmerking laten komen voor een zelfstandige verblijfstitels van partners of gehuwden na één jaar
  nr. 3 21-6-2000 Motie De Wit over het opnemen van (seksueel) geweld binnen huwelijk of relatie als afzonderlijke toetsingsgrond voor verlening verblijfsvergunning aan vrouwen
  nr. 2 21-6-2000 Motie Albayrak c.s. over zelfstandige huisvestingsvergunning voor vrouwen die een relatie hebben verbroken
  nr. 1 25-4-2000 Notitie over de rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid met een afhankelijk verblijfsrecht
   
 

Deze pagina vormt een onderdeel van de rubriek Emancipatiebeleid van de website www.emancipatie.nl