27084 Rechten en plichten echtgenoten en geregistreerde partners

Wijziging van de titels 6 en 8 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

  Dit dossier wordt bijgehouden door regelmatig te checken op de site www.overheid.nl Zie voor de datum van onze laatste check de overzichtspagina.  Heeft u nadien een nieuw stuk gevonden, mail ons daar svp even over of gebruik het reactieformulier, dan blijft het dossier zo aktueel mogelijk. Alvast dank !
  152 12-2-2000 Gewijzigd voorstel van wet
  nr. 10 6-12-2000 Verslag wetgevingsoverleg op 6 december 2000
  nr. 9 6-12-2000 Amendement O.P.G. Vos inzake herstel hoofdelijke aansprakelijkheid echtgenoten voor verbintenissen voor huishoudelijke zaken
  nr. 8 27-11-2000 Amendement Dittrich om de financiŽle verzorging en opvoeding van kinderen te waarborgen
  nr. 7 24-11-2000 Amendement Van der Staaij c.s. om de samenwoningsplicht voor echtgenoten te behouden
  nr. 6 9-10-2000 Nota van wijziging
  nr. 5 9-10-2000 Nota naar aanleiding van het verslag
  nr. 4 14-7-2000 Verslag over het voorbereidend onderzoek door de vaste commissie voor Justitie
  nr. 3 17-4-2000 Memorie van toelichting
  nr. 1-2 17-4-2000 Koninklijke Boodschap en voorstel van wet
  B 10-4-2000
10-3-2000
Nader Rapport
Advies Raad van State
  A   Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State en voorzover nadien gewijzigd
   
 

Deze pagina vormt een onderdeel van de rubriek Emancipatiebeleid van de website www.emancipatie.nl