27074

Overerving adeldom in de vrouwelijke lijn

Initiatief-wetsvoorstel van de leden Van Wijmen en Ross-Van Dorp

 
  Kamerstukken
 

Dit onderdeel wordt bijgehouden door regelmatig te checken op de site www.overheid.nl . Heeft uzelf nog een recenter stuk gevonden dan hier vermeld, mail ons daar svp even over, dan kunnen wij het dossier zo aktueel mogelijk houden. Alvast dank !

  Nr Datum Document
  nr. 7 5-7-2001 Nota naar aanleiding van het verslag
  nr. 6 8-3-2001 Verslag
  nr. 5 13-12-2000 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State
  nr. 4 13-12-2000 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State
  A 13-12-2000
19-6-2000
Nader rapport
Advies Raad van State
  nr. 3 7-4-2000 Memorie van toelichting
  nr. 2 7-4-2000 Voorstel van wet
  nr. 1

7-4-2000

Brief van de Tweede-Kamerleden Van Wijmen en Ross-Van Dorp aan de  Voorzitter van de Tweede Kamer, ten geleide van een initiatief-wetsvoorstel inzake overerving van adeldom in de vrouwelijke lijn
  Maatschappelijke reacties, voor zover online en bij ons bekend
  Kent u maatschappelijke reacties op dit dossier (persberichten, artikelen, adviezen, commentaren) die elders online staan en hier nog niet zijn vermeld ? Mail ons daar svp even over of gebruik het reactieformulier, dan blijft het dossier zo aktueel mogelijk. Alvast dank !
 
   
 

Deze pagina vormt een onderdeel van de rubriek Emancipatiebeleid van de website www.emancipatie.nl