27026 Bewijslast bij discriminatie op grond van geslacht

Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en van Titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van de EG-richtlijn inzake de bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van geslacht

  Dit dossier wordt bijgehouden door regelmatig te checken op de site www.overheid.nl Zie voor de datum van onze laatste check de overzichtspagina.  Heeft u nadien een nieuw stuk gevonden, mail ons daar svp even over, dan blijft het dossier zo aktueel mogelijk. Alvast dank !
  Staatsblad
  Staatsblad 2000, 635: Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en van Titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van de EG-richtlijn inzake de bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van geslacht

Staatsblad 2000, 636: Besluit van 18 december 2000 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en van Titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van de EG-richtlijn inzake de bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van geslacht (Stb. 635), kort gezegd: wet treedt per 1 januari 2001 in werking

Persbericht SZW
  Positie werknemer bij seksediscriminatie versterkt (persbericht Ministerie van SZW, 12 december 2000) 
Eerste Kamer
Handelingen
  73b 28-11-2000 Eindverslag
  73a 21-11-2000 Memorie van antwoord
  73 7-11-2000 Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
   Tweede Kamer

Handelingen

  nr. 6 27-9-2000 Motie Santi en Schimmel inzake starten voorbereiden wetswijzigingen voor toepassing EG-Richtlijn op wettelijke sociale zekerheidswetten
  nr. 5 21-8-2000 Nota naar aanleiding van het Verslag
  nr. 4 5-4-2000 Verslag van de Vaste TK-Commissie voor SZW
  nr. 3 24-2-2000 Memorie van toelichting
  nr. 1-2 24-2-2000 Koninklijke Boodschap en voorstel van wet
Advisering door Raad van State
  B 4-10-1999
18-2-2000
Advies Raad van State
Nader Rapport
  A   Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State en voorzover nadien gewijzigd
   
 

Deze pagina vormt een onderdeel van de rubriek Emancipatiebeleid van de website www.emancipatie.nl