26814

Emancipatiebeleid 2000

Algemene stukken over het emancipatiebeleid in het parlementaire jaar 1999-2000
(21 september 1999 - 19 september 2000). 

Andere jaren:
zie voor Emancipatiebeleid 1999:
dossier 26206
zie voor Emancipatiebeleid 2001:
dossier 27411
  Dit dossier wordt bijgehouden door regelmatig te checken op de site www.overheid.nl Zie voor de datum van onze laatste check de overzichtspagina.  Heeft u nadien een nieuw stuk gevonden, mail ons daar svp even over, dan blijft het dossier zo aktueel mogelijk. Alvast dank !
 

Nr.

Datum Document
  PM 14-9-2000 Brief Staatssecretaris van VWS (TK 26800 - XVI, nr. 119) over toezeggingen gedaan in AO van 24 mei (zie hieronder, nr. 11)
  nr. 13 4-7-2000 Brief minister van VWS met voortgangsrapportage "nationaal debat zorg en arbeid"
  nr. 12 15-6-2000 Verslag van een Algemeen Overleg op 25 mei over de financiering van zorgverlof, het overzicht emancipatiesubsidies (zie hieronder, nr. 4) en het subsidiebudget emancipatie-ondersteuning
  nr. 11 15-6-2000 Verslag van een Algemeen Overleg op 24 mei over o.m. de positie van alfahulpen (zie onderstaand nrs. 6 en 7)
  nr. 10 29-5-2000 Brief Staatssecretaris Verstand over de Speciale Zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (SAVVN) van 5-9 juni 20000 ter evaluatie van de follow-up van de Wereldvrouwenconferentie in Beijing (september 1995).
  nr. 9 10-5-2000 Brief Staatssecretaris Verstand over informatiepunt gelijke behandeling m/v
  nr. 8 9-5-2000 Brief Staatssecretaris Verstand van SZW bij het verslag van het werkbezoek aan de VS in het najaar van 1999
  nr. 7 11-4-2000 Verslag van een schriftelijk overleg over de brief van 23-12-1999 van de Staatssecretaris van VWS over de positie van alfahulpen 
  nr. 6 23-12-1999 Brief Staatssecretaris van VWS over de keuze van het kabinet voor een zgn. duaal systeem voor de alfahulpverlening.
Gebaseerd op een ambtelijke notitie, waarin een integraal beeld wordt gegeven van de rechtspositie van alfahulpen. Om deze notitie was gevraagd in de TK-motie Bussemaker e.a. van 29 april 1999.
  nr. 5 30-11-1999 Verslag van een Algemeen Overleg op 18 november 1999 over de Begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2000 en diverse andere stukken
  nr. 4 29-11-1999 Brief Staatssecretaris Verstand-Bogaert van SZW met een overzicht van voor het jaar 1999 verstrekte subsidies
  nr. 3 3-11-1999 Lijst van vragen en antwoorden over de Begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2000 (stuk nr. 1)
  nr. 2 22-10-1999 Brief Staatssecretaris van VWS: integrale notitie over de (rechts)positie van alfahulpen komt rond jaarwisseling
  nr. 1 21-9-1999 Begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2000
   
 

Deze pagina vormt een onderdeel van de rubriek Emancipatiebeleid van de website www.emancipatie.nl