26587

Beleidsnota Kinderopvang
 
  Kamerstukken
 

Dit onderdeel wordt bijgehouden door regelmatig te checken op de site www.overheid.nl Zie voor de datum van onze laatste check de overzichtspagina.  Heeft u nadien een nieuw stuk gevonden, mail ons daar svp even over of gebruik het reactieformulier, dan blijft het dossier zo aktueel mogelijk. Alvast dank !

  Nr Datum Document
  nr. 15 6-12-2000 Verslag nota-overleg op 4 december 2000 over de nota Hoofdlijnen wet basisvoorziening kinderopvang
  nr. 14 1-12-2000 Verslag schriftelijk overleg over de nota Hoofdlijnen Wet basisvoorziening kinderopvang (26587, nrs. 8 en 9)
  nr. 13 4-12-2000 Motie van Gent een model uit te werken om werkgevers eenderde van de kosten van kinderopvang te laten dragen tot een maximum
  nr. 12 4-12-2000 Motie-van Gent mogelijke maatregelen als blijkt dat de toename van afspraken in CAO's achterblijft
  nr. 11 20-11-2000 Verslag van een schriftelijk overleg over brieven inzake nota Hoofdlijnen Wet basisvoorziening kinderopvang en kwaliteit en toezicht (26587, nrs. 8 en 9)
  nr. 10 12-9-2000 Brief Staatssecretaris van VWS over een snelle uitbreiding van de kinderopvangcapaciteit
  nr. 9 16-6-2000 Nota Hoofdlijnen Wet basisvoorziening kinderopvang
  nr. 8 16-6-2000 Brief Staatssecretaris van VWS over de verlenging van het Tijdelijk besluit kwaliteitsregels kinderopvang
  nr. 7 24-5-2000 Brief Staatssecretaris van VWS over de berekeningsgrondslag voor de dagopvang en verruiming van de openingstijden voor dagopvang
  nr. 6 9-5-2000 Verslag algemeen overleg op 12 april 2000 over kortetermijnknelpunten in de kinderopvang
  nr. 5 14-3-2000 Brief van 14 maart 2000 van de Staatssecretaris van VWS over de uitvoering van de motie-De Graaf (de berekeningsgrondslag in de beleidsnota Kinderopvang voor de opvang van 0-4 jarigen).
  nr. 4 6-1-2000 Verslag Algemeen Overleg op 25 november 1999 van de Vaste Commissies voor VWS, SZW en FinanciŽn over de Beleidsnota Kinderopvang en een reeks brieven over het onderwerp kinderopvang
  nr. 3 21-9-1999 Lijst met vragen en antwoorden over de Beleidsnota Kinderopvang
  nr. 2 8-6-1999 Beleidsnota Kinderopvang
  nr. 1

8-6-1999

Aanbiedingsbrief van de Staatssecretarissen van VWS, SZW en FinanciŽn bij de beleidsnota Kinderopvang (met samenvatting daarvan)
  Maatschappelijke reacties, voor zover online en bij ons bekend
  Kent u maatschappelijke reacties op dit dossier (persberichten, artikelen, adviezen, commentaren) die elders online staan en hier nog niet zijn vermeld ? Mail ons daar svp even over, dan blijft het dossier zo aktueel mogelijk. Alvast dank !
augustus 2000
   
 

Deze pagina vormt een onderdeel van de rubriek Emancipatiebeleid van de website www.emancipatie.nl