26206

Emancipatiebeleid 1999

Algemene stukken over het emancipatiebeleid in het parlementaire jaar 1998-1999
(15 september 1998 - 21 september 1999). 

Andere jaren:
Emancipatiebeleid 2001: zie dossier 27411
Emancipatiebeleid 2000: zie dossier
26814
Emancipatiebeleid 1998: zie dossier 25606
 
nr 17 26-8-1999 Brief Staatssecretaris Verstand-Bogaert van SZW met derde emancipatietaakstelling Ministerie van Buitenlandse Zaken, over "gendermainstreaming" binnen de OVSE
nr 16 16-7-1999 Brief Staatssecretaris Verstand-Bogaert van SZW inzake mogelijke strijdigheid gelijkstelling zwangerschap aan ziekte met internationale recht
nr 15 29-6-1999 Brief Minister van Justitie over de aanstelling van een nationaal rapporteur vrouwenhandel
nr 14 30-6-1999 Brief Staatssecretaris Verstand-Bogaert van SZW over de rechtspositie van alfahulpen
nr 13 17-6-1999 Motie Bussemaker c.s. inzake vaststelling meetpunten ter verbetering mainstreaming en afstemming voortgangsrapportages ministeries hierop
nr 12 14-6-1999 Verslag Algemeen Overleg 26 mei 1999 over het Actieplan taakstellingen departementen
nr 11 8-4-1999 Actieplan taakstellingen departementen
nr 10 22-5-1999 Verslag Algemeen Overleg 29 april 1999 over onderwerpen in verband met het emancipatiebeleid
nr 9 29-4-1999 Motie Bussemaker c.s. met vraag om integrale notitie over rechtspositie alfahulpen
nr 8 29-4-1999 Motie Schimmel c.s. inzake streven om deeltijdwerkers met zorgtaken ook te laten profiteren van lastenverlichting nieuwe belastingstelsel
nr 7 24-3-1999 Brief Staatssecretaris Verstand-Bogaert van SZW over de Stimuleringsregeling Dagindeling
nr 6 9-3-1999 Brief Staatssecretaris Verstand-Bogaert van SZW over de voorbereiding van een meerjarennota over trends in het emancipatiebeleid
nr 5 24-2-1999 Brief Staatssecretaris Verstand-Bogaert van SZW inzake inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen
nr 4 18-2-1998 Verslag Algemeen Overleg 2 december 1998 over de Begrotingsbrief Emancipatiebeleid 1999
nr 3 4-12-1998 Brief Staatssecretaris Verstand-Bogaert van SZW over
(a) Toezeggingen in Algemeen Overleg van 18 juni 1998 over het rapport-Groenman en de kabinetsreactie daarop
(b) Rapportageverplichtingen
(c) Emancipatie op Internet
nr 2 20-11-1998 Lijst van vragen en antwoorden over de Begrotingsbrief Emancipatiebeleid 1999
nr 1 15-9-1998 Begrotingsbrief Emancipatiebeleid 1999
   
 

Deze pagina vormt een onderdeel van de rubriek Emancipatiebeleid van de website www.emancipatie.nl