25893

Uitvoering Vrouwenverdrag

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op een aparte site: "Nederland en het VN-Vrouwenverdrag"

  Dit dossier wordt bijgehouden door regelmatig te checken op de site www.overheid.nl Onze laatste check vond plaats op 18 maart 2000. Heeft u nadien een nieuw stuk gevonden, mail ons daar svp even over, dan blijft het dossier zo aktueel mogelijk. Alvast dank !
  nr. 7 1-7-1999 Brief Staatssecretaris Verstand-Bogaert van SZW over rapportageverplichtingen m.b.t. het VN-Vrouwenverdrag
  nr. 6 1-4-1999 Verslag van schriftelijk overleg over het (als bijlage 1 afgedrukte) regeringsstandpunt bij het rapport "Vrouwenverdrag, moederschap, ouderschap, arbeid" en over correspondentie van Staatssecretaris Verstand-Bogaert van SZW met het Clara Wichmann Instituut over de rechtspositie van alfahulpen
  nr. 5 27-8-1999 Verslag van een Algemeen Overleg op 18 juni 1998 over de kabinetsreactie op het rapport-Groenman (stuk nr. 2)
  nr. 4 29-6-1998 Brief Minister van VWS ten vervolge op stuk nr. 1: er komt een gezamenlijk advies van RMO en RVS over rapport "Gezondheid als recht"
  nr. 3

28-2-1998

Nota van verbetering inzake stuk nr. 2
  nr. 2

11-2-1998

Brief Minister van SZW met kabinetsreactie op rapport commissie Groenman, "Het Vrouwenverdrag in Nederland anno 1997"
  nr. 1

6-2-1998

Brief Minister van VWS met beleidsreactie op het rapport "Gezondheid als recht. De betekenis van artikel 12 VN-Vrouwenverdrag voor Nederland".
   
 

Deze pagina vormt een onderdeel van de rubriek Emancipatiebeleid van de website www.emancipatie.nl