25606

Emancipatiebeleid 1998  

Algemene stukken over het emancipatiebeleid in het parlementaire jaar 1997-1998 (september 1997 - september 1998). 

Emancipatiebeleid 1997 (parlementair jaar 1996-1997): zie dossier 25006
Emancipatiebeleid 1999 (parlementair jaar 1998-1999): zie dossier 26206

 
nr. 4 18-2-1998

Verslag van een Algemeen Overleg op 10 december 1997 over:

nr. 3 9-12-1997 Brief van de Minister van SZW over de oprichting van "De Bundeling"
nr. 2 17-10-1997 Brief van de Ministers van SZW en Justitie met de aktiepunten, voortkomend uit de Verklaring van Den Haag van april 1997, houdende Europese richtlijnen voor effectieve maatregelen ter voorkoming en bestrijding van vrouwenhandel gericht op seksuele uitbuiting.
nr. 1 16-9-1997 Beleidsbrief Emancipatiebeleid 1998
   
 

Deze pagina vormt een onderdeel van de rubriek Emancipatiebeleid van de website www.emancipatie.nl