25006

Emancipatiebeleid 1997

Algemene stukken over het emancipatiebeleid in het parlementaire jaar 1996-1997 (september 1996 - september 1997). 

Emancipatiebeleid 1996 (parlementair jaar 1995-1996): zie .....
Emancipatiebeleid 1998 (parlementair jaar 1997-1998): zie 25606

 
nr 9 14-2-1997 Brief van Minister van SZW met de beleidsconclusies die het kabinet verbindt aan de uitkomsten van een door het Hugo Sinzheimer Instituut uitgevoerd onderzoek ter evaluatie van de effectiviteit van de wetgeving inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid.
nr 8 20-12-1996 Brief Minister van SZW met nadere reactie op advies projectgroep vernieuwing emancipatie- ondersteuningsstructuur en instemming met voornemen tot oprichting van De Bundeling
nr 7 29-11-1996 Brief van Minister van SZW met selectie van een aantal beleidsonderwerpen, waarop de emancipatie-effectrapportage kan worden toegepast
nr 6 28-11-1996 Brief Minister van SZW ten geleide van en met eerste reactie op advies projectgroep vernieuwing emancipatie- ondersteuningsstructuur
nr 5 22-11-1996 Lijst van vragen en antwoorden inzake de Beleidsbrief Emancipatiebeleid 1997
nr 4 14-11-1996 Brief Staatssecretaris van VWS over het voortbestaan van Arachne
nr 3 3-10-1996 Nota van verbetering: wijzigingen in stuk nr. 1
nr 2 27-9-1996 Brief Minister van SZW over de gevolgde procedure rond de emancipatie-ondersteuningsstructuur
nr 1 17-9-1996 Beleidsbrief Emancipatiebeleid 1997 met bijlage Beijing Nü en toekomst
   
 

Deze pagina vormt een onderdeel van de rubriek Emancipatiebeleid van de website www.emancipatie.nl