21501-18

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid
  • Vooralsnog hier alleen links naar de stukken met (substantiële) informatie over het antidiscriminatiebeleid van de Europese Unie, waarover elders op deze site een apart dossier (003) is te vinden. 
  • Overige stukken: grijze tekst, geen link, desgewenst zelf op te zoeken in www.overheid.nl
  • Zie ook dossier 21501 - 26 over de Gelijke Kansen Raad
  Dit dossier wordt bijgehouden door regelmatig te checken op de site www.overheid.nl Zie voor de datum van onze laatste check de overzichtspagina.  Heeft u nadien een nieuw stuk gevonden, mail ons daar svp even over of gebruik het reactieformulier, dan blijft het dossier zo aktueel mogelijk. Alvast dank !
  nog geen nummer

31-5-2001

Brief van Minister Vermeend, mede namens Staatssecretaris Verstand, met de geannoteerde agenda voor de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 11 juni 2001
PM nr. 145

26-3-2001

Brief Minister Vermeend (SZW) met verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 6 maart 2001
  nr. 144

8-3-2001

Verslag schriftelijk overleg Vaste Commissie SZW met Staatssecretaris Verstand over haar brief van 11-12-2000 over de implementatie van een richtlijn tot instelling van een kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep
PM nr. 143

16-2-2001

Brief Minister Vermeend met de geannoteerde agenda van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 6 maart 2001
  nr. 142 5-2-2001 Verslag algemeen overleg over verslagen en de agenda van de Raad voor de werkgelegenheid en sociaal beleid.
In onze context relevant: de bespreking van de agenda van de informele Raad gelijke behandeling en sociale zekerheid van 21, 22, 23 januari 2001 (nr. 139)
PM nr. 141 1-2-2001 Brief Minister van SZW met de geannoteerde agenda voor de Informele Raad van 15, 16 en 17 februari 2001
PM nr. 140 12-1-2000 Verslag van een extra Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 20 december 2000
  nr. 139 12-1-2001 Geannoteerde agenda van de Informele Raad voor de Werkgelegenheid en Sociaal Beleid over Gelijke Kansen enSociale Zekerheid (21–23 januari 2001 te Norrköping, Zweden)
  nr. 138 18-12-2000 Verslag van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 27 en 28november 2000
  nr. 137 11-12-2000 Brief staatssecretaris Verstand van SZW over de implementatie van een richtlijn tot instelling van een kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep
  nr. 136 14-12-2000 Verslag van een Algemeen Overleg op 23 november 2000, o.a. over verslag RWSB 17 oktober 2000 (nr. 133) en geannoteerde agenda RWSB 27/28 november
PM nr. 135 27-11-2000 Kabinetsstandpunt Naar een activerende Sociale Agenda van de EU: de Nederlandse visie
  nr. 134 27-11-2000 Brief minister van SZW met de geannoteerde agenda van de Raad voor de Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 27 en 28 november
  nr. 133 7-11-2000 Brief Minister van SZW met verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 17 oktober 2000
  nr. 132 30-10-2000 Verslag Algemeen Overleg van 12 oktober 2000 over een reeks van onderwerpen, verband houdende met (voorbereiding van) vergaderingen de Raad
PM nr. 131 18-10-2000 Verslag algemeen overleg op 4 oktober 2000 over de EEG-verordening nr. 1408/71 (EU-sociale zekerheidscoördinatie)
  nr. 130 5-10-2000 Brief Minister van SZW met geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 17 oktober 2000
PM nr. 129 14-7-2000 Brief Minister SZW met verslag Informele Raad 8 juli 2000
  nr. 128 12-7-2000 Verslag van een Algemeen Overleg van 30 mei 2000 over:
  nr. 127 4-7-2000 Brief Minister van SZW met geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 en 8 juli 2000 en het verslag van de Sociale Raad van 6 juni 2000
PM nr. 126 8-6-2000 Brief Staatssecretaris Hoogervorst inzake Notitie EU-Socialezekerheidscoördinatie
  nr. 125 25-5-2000 Brief Minister SZW met geannoteerde agenda Sociale Raad van 6 juni 2000
  nr. 124 15-5-2000 Brief Minister van SZW met verslag Sociale Raad van 8 mei 2000 en melding laatste stand van zaken in antidiscriminatiedossier (artikel 13) 
PM nr. 123 8-5-2000 Brief Minister SZW ten geleide van Nationaal Actieplan Werkgelegenheid 2000 (NAP), zoals aan Europese Commissie en Sociale Raad aangeboden
  nr. 122 1-5-2000 Verslag van een Algemeen Overleg op 18 april 2000 over de agenda van de Sociale Raad van 8 mei 2000
  nr. 121 17-4-2000 Brief Minister SZW met geannoteerde agenda Sociale Raad van 8 mei 2000
   
 

Deze pagina vormt een onderdeel van de rubriek Emancipatiebeleid van de website www.emancipatie.nl