VROUWEN ACHTERGESTELD IN SPORTBESTUREN
Persbericht Ministerie van VWS,
woensdag 8 maart 2000, nr. 22, verspreid via ANP Pers Support

Er moeten meer vrouwen worden benoemd in sportbesturen. Hoewel 
tegenwoordig evenveel vrouwen als mannen sporten, is de sport in 
bestuurlijk opzicht nog steeds een mannenbolwerk. Vrouwen oefenen 
ook vaker onbetaalde kaderfuncties uit in de sport en komen als 
trainer, coach of scheidsrechter veel minder aan bod dan mannen. 
 
Dit zei staatssecretaris Margo Vliegenthart van VWS woensdag op de 
conferentie Vrouwen en Sport van het Internationaal Olympisch 
Comité in Parijs. .De hoofdbesturen van de landelijke bonden tellen 
meestal maar één of twee vrouwen. Vrouwen worden veel te weinig 
gevraagd voor sportbesturen., aldus Vliegenthart. 
 
De doelstelling van de internationale sport om dit jaar 10 procent 
vrouwelijke bestuursleden te hebben en in 2005 20 procent, kan 
volgens Vliegenthart ambitieuzer. Dat geldt ook voor het IOC zelf. 
"Het zou prachtig zijn wanneer bijvoorbeeld in 2020 de helft van de 
IOC-leden vrouw is", aldus Vliegenthart. 
 
Volgens de staatssecretaris worden vrouwelijke sporters ten 
onrechte ook nog vaak achtergesteld in de waardering en beloning, 
media-aandacht, sponsoring. Vrouwen vinden dat zij in eerste 
instantie zelf daarin verandering in moeten brengen, zo is 
Vliegenthart gebleken bij een rondvraag langs Nederlandse 
(ex-)topsportsters. De georganiseerde sport en de overheid moeten 
daarbij behulpzaam zijn, zo vindt de staatssecretaris. Het 
organiseren van meer gemengde toernooien, zoals bij schaatsen en 
hockey, kan daarbij stimulerend werken. 

081305 mrt 00