Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
Directie Voorlichting,
Bibliotheek en Documentatie

Persvoorlichting

 


Nr. 2000/55
4 april 2000

 

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
Telefoon 070 - 333 44 33
Telefax 070 - 333 40 30

Vertrek Ina Brouwer als directeur Co÷rdinatie Emancipatiebeleid
Mevrouw mr. I. (Ina) Brouwer vertrekt per 1 juli aanstaande als directeur Co÷rdinatie Emancipatiebeleid bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mevrouw Brouwer heeft vanaf 1995 leiding gegeven aan de directie Co÷rdinatie Emancipatiebeleid. Daarvoor was zij onder meer lid van de Tweede Kamer en werkte zij als advocaat en lerares economie.

Mevrouw Brouwer heeft te kennen gegeven het een goed moment te vinden voor de beŰindiging van haar werkzaamheden, nu de Meerjarennota Emancipatiebeleid is afgerond en het werk van de directie in een nieuwe fase terecht komt.