Nieuwe samenstelling Commissie gelijke behandeling vanaf 1 februari 2001

Oude samenstelling
cursief: niet teruggekeerd

Nieuwe samenstelling
cursief: nieuw benoemd

Voorzitter
 • prof. mr. J.E. Goldschmidt
 • prof. mr. J.E. Goldschmidt

Ondervoorzitters

 • mr. L. Y. Gonçalves - Ho Kang You
 • mr. Y. E. M. A. Timmerman - Buck
 • mr. E.N. Brons (per 1 februari 2001)
 • [onbekend]

Leden

 • mr. J. R. Dierx
 • mr. L. Mulder
 • mr. drs M. G. Nicolai
 • mr. P. R. Rodrigues
 • drs. B. van Schijndel
 • mr. W. A. van Veen
 • mr. M.M. van der Burg (per 1 maart 2001)
 • mr. J.R. Dierx
 • mr. L. Mulder
 • mr. drs. M. G. Nicolai
 • mr. C. Çörüz (per 1 maart 2001)
 • mr. dr. A.C. Hendriks (per 1 april 2001)

Plaatsvervangende leden

 • mr. M. M. den Boer
 • prof. mr. P. F. van der Heijden
 • prof. mr. A. W. Heringa
 • A. Kruyt
 • mr. E. F. Lagerwerf-Vergunst
 • mr. L. M. Moerings
 • drs. B. Nasseri Raveshti
 • P. M. van der Sluis
 • mr. Y. Telenga
 • drs. J.M.J. op de Beke (per 1 maart 2001)
 • mr. M. M. den Boer
 • mr. M. Greebe (per 1 maart 2001)
 • prof. mr. A. W. Heringa
 • A. Kruyt
 • P. M. van der Sluis
 • mr. Y. Telenga
 • mr. M. Zwamborn (per 1 maart 2001)
 • mr. P.H. Hugenholtz (per 1 maart 2001)

Bronvermelding, 18 maart 2001