Vierde Wereldvrouwenconferentie


"Vierde Wereldvrouwenconferentie"
Nederlandstalig verslag van de vierde Wereldvrouwenconferentie te Peking, 4 - 15 september 1995

Hoofdstuk I

DOOR DE CONFERENTIE AANGENOMEN RESOLUTIES

Bijlage I

VERKLARING VAN PEKING

Bijlage II

SLOTDOCUMENT (PLATFORM FOR ACTION)

Hoofdstuk paragraaf
TAAKSTELLING 1-5
MONDIAAL KADER 6-40
ESSENTI╦LE AANDACHTSGEBIEDEN 41-44
STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN EN ACTIES 45-285
A. Vrouwen en armoede 47-68
B. Onderwijs en opleiding van vrouwen 69-88
C. Vrouwen en gezondheid 89-111
D. Geweld jegens vrouwen 112-130
E. Vrouwen en gewapende conflicten 131-149
F. Vrouwen en de economie 150-180
G. Zeggenschap en besluitvorming 181-195
H. Institutionele mechanismen voor verbetering van de positie van de vrouw 196-209
I. Mensenrechten van vrouwen 210-233
J. Vrouwen en de media 234-245
K. Vrouwen en het milieu 246-258
L. Meisjes 259-285
INSTITUTIONELE VOORZIENINGEN 286-344
A. Nationaal niveau 293-300
B. Subregionaal, regionaal niveau 301-305
C. Internationaal niveau 306-344
FINANCI╦LE REGELINGEN 345-361
A. Nationaal niveau 346-350
B. Regionaal niveau 351-352
C. Internationaal niveau 353-361

Noten