Alfabetische trefwoordenlijst

 

TREFWOORD

PAGINA(‘s)

A

Adoptie

Adviesraden (organen, colleges)

Alleenstaande ouders

Arbeid in combinatie met zorg

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsparticipatie

Asielprocedure

 

 

48, 65, 72, 90/ 91/92/93

6, 35, 36, 41/42, 60, 87, 88

68, 73

8/9, 41, 56,  62/75, 78/80, 87, 88

17, 26, 32, 69,

62/64, 70, 73, 77, 86, 87

48,50

B

Basiseducatie/ onderwijs/vorming/school

Beeldvorming

Belaging

Belastingstelsel/belastingherziening

Besluitvorming, politieke en maatschappelijke

Besturen/bestuur

Bordeelverbod

Brandweer

Brochure VN Vrouwenverdrag

Buitenschoolse opvang

 

 

25, 55/57, 61, 64

12, 30, 43/45, 84

15

74

6, 12, 40, 45, 47, 49

34, 39, 41, 42, 44, 47,58, 80, 87, 88

29, 30, 32, 33

42/43

11

71, 73

C

Calamiteitenverlof/regeling

Combinatiemodel/-scenario

Contactambtenaren

Cultuurverandering

 

 

65

70, 78, 79, XXIX

52

2, 24, 33, 44, 61, 78, 84, 93

D

Dagindeling

Deeltijd(arbeid)

Diversiteit

 

 

6, 8, 9, 10, 12, 79, 88, XXVII e.v.

41, 42, 56, 64, 71/73, 76, 78, 79

38/39, 42, 47, 55/56, 82

E

Economische zelfstandigheid

Emancipatiebeleid

Emancipatie-effectrapportages (EER)

Emancipatie-ondersteuning

Evenredige vertegenwoordiging

 

 

58, 62, 64/67, 73/79, 87, 89

5/13, 80, 90/91

7, 10, 37, 59/61, 74, 77

8/13

56, 60

 

F

Facultatief protocol

 

 

13

G

Gehandicapte vrouwen

Gelijke beloning (zie Beloning)

Gelijk geslacht (personen van)

Genitale verminking/vrouwenbesnijdenis

Geweld  

Gezondheid

Glazen plafond

 

 

84, 85

 

90/91, 93

20, 21

14/26, 30, 47, 50, 83, I/XXVI

16, 22, 25, 32/33, 81/85

10, 11, 13, 79, 80


 

H

Haagse Verklaring

Homobeleid (zie ook ‘Gelijk geslacht’)

Homoseksualiteit (zie ook ‘Gelijk geslacht’)

Hulpverlening (seksespecifieke)

 

 

30

85

85

18/24, 31/32, 81/85

I

Informatiepunt gelijke behandeling

Inkomen(spositie)

 

 

10

62, 68, 73, 75

J

Jongeren

 

 

11, 12, 53, 59

K

Kieswet

Kinderen

 

Kinderopvang

Kinderporno

Kostwinnersmodel

 

 

37

17, 22, 25, 50/51, 53, 56, 63/65, 68, 70/71, 75, 86, 90/93

 

37, 41, 50, 66, 67/68, 71, 73, 77/78

23

63, XXIX

L

Lesbische vrouwen (zie ook ‘Gelijk geslacht’)

Levensfase

 

 

84, 85

12, 64, 67, 78

M

Mainstreaming

Managementfuncties

Mensenhandel

Mensensmokkel

Monitor

 

 

5/8, 47

40, 41, 45, 47, 56/58

27/28, 30/32, 49

28

5, 8, 12, 18, 33, 42, 43

N

Nabestaanden(pensioen)

Nationaal debat zorg en arbeid

Nationaal rapporteur mensenhandel

Nationaliteitsrecht

 

 

66, 69, 77

13

27, 30/ 31

48

O

Onbetaalde arbeid

Ondernemers

Onderwijs

Onderzoek

 

Openbaar bestuur

Openbaar ministerie

Ouderdomspensioen

Ouderen(beleid)

 

 

63, 70

63, 72, 74/75, 87

17, 19, 25, 47, 49, 53/61, 75/76, 89

6, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 20/21, 23/24, 26/27, 30/31, 33, 36/43, 46/49, 51, 57/60, 63, 68


14, 27, 34/35, 38, 39, 448, 53, 62, 80/81, 86, 90

16, 21/25, 27, 31/32

69

83, 85


 

P

Pensioen

Personeelsbeleid

Platform for Action

Politie

Politiek

Prostitutie

Publieke omroep

 

 

66, 69, 76

37, 40, 44

13, 20, 47

18/25, 27, 32, 42

8/9, 34/35, 38/39, 60, 79, 84

16, 27/33

45

Q

 

R

 

S

Schijnhuwelijk

Schoolverzuim, -verlaters

Seksespecifieke hulpverlening (zie Hulpverlening)

Seksueel geweld tegen kinderen

Seksuele intimidatie

Seksuele misleiding

Slachtofferhulp / -zorg

Sport

Stalking (zie Belaging)

Subsidie

 

 

28/29

53

-

22, 29

14, 17, 25/26, 43

16

23/24, 31

22, 26, 43, 45

-

9, 11/13, 20, 42/43, 45, 66, 74, 77, 79, 82, 84, 87

T

Techniek

Technische beroepen

 

 

59, 75

75

U

Uitbestedingsmodel

 

 

78

V

Verblijfsrecht

Verblijfsvergunning

Verkiezingen

Verlof

Vrouwenbesnijdenis/genitale verminking

Vrouwenhandel

Vrouwenhulpverlening (zie Hulpverlening)

Vrouwen in technische beroepen

Vrouwenvakscholen

 

 

29, 50/51

31, 48/51

34, 38/39, 81

37, 65/67, 72/73, 76, 78

20/21

3, 27/28, 30/31, 49

-

75

55

 

W

Water

Wederkerend onderwijs

Werkgelegenheidsbeleid (algemeen)

Wet:

    Aanpassing arbeidsduur

    Algemene Bijstandswet

    Algemene Nabestaandenwet

    Arbeid en zorg

    Arbeidsomstandighedenwet

    Basisvoorziening kinderopvang

    Evenredige vertegenwoordiging van

      vrouwen in leidinggevende functies

      in het onderwijs

    Financiering loopbaanonderbreking

    Flexibiliteit en zekerheid

    Inburgering nieuwkomers

    Medische keuringen

    Nieuwe algemene bijstandswet

    Vreemdelingenwet

    Ziekenfondswet

   

 

 

34, 40

55/56

73

 

67, 71

67, 72, 75, 80

69

64/67

17, 69

66, 77

 

 

56

65, 67

68

49

68

67

48/49, 81

80

 

X

 

Y

 

Z

Zedelijkheidswetgeving

Zedenzorg

Zorg in combinatie met arbeid (zie bij Arbeid)

Zorgparticipatie

Zorgverantwoordelijkheid

Zorgverlof

Zorgzelfstandigheid

Zwangerschap

Zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen

 

15/16

21/22

-

13

12, 62/64

65/66, 72/73

58

37, 65, 69/70, 72/73, 80

8, 12, 39, 48/52, 55/56