emancipatie.nl bestaat 1 jaar !


Precies een jaar geleden, op Internationale Vrouwendag 2000, ging deze portalsite emancipatie.nl open voor publiek. Ons doel: het emancipatieproces in brede zin in beeld brengen op internet. We doen dat met nieuws en actualiteiten, agenda's, (beleids)dossiers, discussiebijdragen, en met links naar zoveel mogelijk emancipatie-(relevante) initiatieven, groepen, organisaties en instellingen, en wat we als redactie nog verder kunnen bedenken.

In dit eerste jaar heeft u, bezoekers, volgens onze eigen provider Vuurwerk,  ruim 40.000 keer de site bezocht en meer dan 800.000 pagina's opgevraagd. Zo'n grote belangstelling hadden we niet verwacht. Uw bezoek is een dagelijkse aanmoediging !

Tot nu is emancipatie.nl een vrijwilligersproject van twee mensen: onbetaald hard werken in de avonden en de weekends. Niks op tegen, maar het groeit ons nu wel boven het hoofd. Dat is niet goed voor de kwaliteit en de continu´teit. Het is tijd om er anderen bij te betrekken die de site op een normale manier, betaald, kunnen gaan redigeren. Dan kan ook het vele werk worden aangepakt dat wij nu door tijdgebrek moeten laten liggen.

Op ons voorstel zal de Joke Smit Stichting - verantwoordelijk voor ons project - op korte termijn een nieuwe stichting Emancipatie en Internet oprichten;  over de definitieve naam denken we nog even na. Die stichting zal in samenspraak met het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) - waarmee we onze plannen nu verder uitwerken - subsidie vragen bij Staatssecretaris Verstand van SZW om in ieder geval de komende jaren de site up to date te houden, uit te bouwen en te vernieuwen. Wij horen van alle kanten dat u dat wilt en we blijven ons daar graag voor inzetten.


Jeroen de Wildt
Carien Evenhuis

8 maart 2001

Terug naar de openingspagina