Internationale solidariteit gevraagd met de zeventien vrouwen die in Portugal terecht staan vanwege illegale abortus

Bericht verspreid via mailinglist Feminisme, 6 december 2001

Wij Vrouwen Eisen heeft met grote verontwaardiging kennis genomen van het feit dat er in Portugal zeventien vrouwen terecht staan vanwege illegale abortus. In januari 2002 wordt de uitspraak in deze zaak verwacht.

Op de internationale VN conferenties van Cairo in 1994 (conferentie over Bevolking en Ontwikkeling) en van Peking in 1995 (de Vrouwenconferentie) zijn de reproduktieve rechten van vrouwen uitdrukkelijk erkend; de Nederlandse regeringsdelegatie heeft daarin een prominente rol gespeeld. Recht op zelfbeschikking over het eigen lichaam is een fundamenteel mensenrecht dat in het huidige Portugal ­lid van de EU- met voeten wordt getreden.

Een breed platform van Portugese organisaties voor het recht van vrouwen op vrije keuze heeft een petitie opgesteld die u hier bijgesloten vindt, evenals een begeleidende brief van Ilda Figueiredo (europarlementarier van de GUE fractie) die deze petitie onder de aandacht van Wij Vrouwen Eisen bracht . Wij Vrouwen Eisen doet een dringend beroep op u deze petitie - bij voorkeur voor 15 december a.s. - te tekenen en te sturen naar het e-mail adres van Ilda Figueiredo ifigueiredo@europarl.eu.int

Bij het tekenen van deze petitie wordt u uitdrukkelijk verzocht niet alleen uw naam maar ook uw functie en beroep te vermelden.

Wij verzoeken u om deze petitie zo wijd mogelijk te verspreiden onder de door Ilda Figueiredo genoemde doelgroep.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun

Wij Vrouwen Eisen
Postbus 15180
1001 MD Amsterdam

International Solidarity Declaration with the 17 women that are being tried in Portugal under the accusation of illegal practice of abortion

Profoundly shocked with the information that in Portugal seventeen women are being tried in a courthouse under the accusation of illegal practice of abortion;

Expressing our deeply sentiment that such a situation represents an inadmissible probation to the 17 Portuguese women accused in this lawsuit, an offence to the dignity and women rights in the beginning of the third millennium and an aggression to the values of the civilization in which we recognize ourselves;

Remembering that Portugal is one of the European countries with a more restrictive and penalizing legislation in the matter of voluntary interruption of pregnancy, as the penal code, except in limited exceptions, defines abortion as a crime punishable with up to 3 years incarceration;

Desiring from all heart that the Portuguese judicial instances, in the exercise of independent and sovereign of his competency, make justice and absolve the accused women;

The signatories

  • Express their active and emotional solidarity with the 17 women accused in Portugal of the practice of illegal abortion;

  • And in the name of the protection of dignity and health of the Portugese women appeal to the sovereign organs, democratic institutions and political and social forces of Portugal, to favour measures for a conscientious and responsible maternity and stop the  hard penalization and criminalization of abortion as consecrated in the portuguese legislation.

2001-11-21 

Name
Profession
Function
Country