Voor een vrije keuze omtrent abortus en euthanasie

Bericht op rondzendlijst Feminisme, 15 december 2001

Zaterdagmiddag hebben ruim 60 feministen de streng-christelijke "Mars voor
het Leven" in Amsterdam bezocht. In deze jaarlijkse mars keerden zo'n 100
vertegenwoordigers van de orthodoxe kant van christelijk Nederland zich
tegen abortus. Op een ludieke wijze maakten de feministen duidelijk dat zij
juist heel blij zijn met het 20-jarige jubileum van legale abortus in
Nederland. Met vrolijke dansjes dartelden zij om de christelijke rouwstoet
heen. Elke voorbijganger die een anti-abortuspamflet aannam, kreeg direct
ook een knalroze pamflet "voor een vrije keuze omtrent abortus en
euthanasie". Ondanks de grote tegenstellingen bleef de sfeer gemoedelijk en
kon iedereen haar standpunt uitdragen. Het winkelend publiek raakte
regelmatig in verwarring over de tweeslachtige optocht, maar reageerde
opgetogen als ze doorkregen wat er precies gebeurde.

Oproep voor actie op dinsdag 18 december 2001 om 18:00 (zie onderaan)

=====================
De pamflettekst:
===================================================
Voor een vrije keuze omtrent abortus en euthanasie

Vandaag demonstreren de streng christelijke organisaties "Schreeuw om
Leven" en de "Christenen voor de Waarheid" in hun negende "Mars voor het
Leven" voor de afschaffing van abortus.

Wij zijn het niet met hun orthodox-christelijke opvattingen eens. Wij zijn
juist heel blij met de verworven vrije keuze omtrent abortus en euthanasie.
In Nederland zijn we gelukkig zover gekomen dat ongewenst zwangere vrouwen
een legale en veilige uitweg hebben. Deze zelfbeschikking over lijf en
leven is zeer belangrijk voor de vrijheid van vrouwen. Ook hoeven mensen in
Nederland niet onnodig lang ondraaglijk te lijden bij een uitzichtloze ziekte.

Deze christelijke actiegroepen voeren al jaren campagne tegen alles wat in
hun ogen verwerpelijk is. Hierbij zijn de euthanasiewet en vooral
abortusklinieken hun belangrijkste doelwitten. Vrouwen die een
abortuskliniek bezoeken worden geregeld lastig gevallen door christenen die
zich voor de ingang hebben opgesteld. Op dinsdag 18 december willen ze
zelfs bij alle abortusklinieken van Nederland gaan staan.

Wij verzetten ons tegen deze intimidatiepraktijken en eisen dat deze
christenen de vrouwen bij abortusklinieken met rust laten.

vrijekeuze@xs4all.nl


============================
Een artikel uit het christelijke blad "Uitdaging" van Oktober 2001 over de
mars:
============================

Weer Mars voor het Leven

AMSTERDAM - Op zaterdag 15 december wordt voor de negende achtereenvolgende
maal de Mars voor het Leven in Amsterdam gehouden. De organisatie van de
tocht, die vorig jaar rond de 200 deelnemers trok, is in handen van
stichtingen Schreeuw om Leven en Christenen voor de Waarheid. Het thema
luidt 'de afschaffing van de abortus'.

De mars vertrekt om 13.00 uur vanaf de Dam in de hoofdstad. Daarbij vormen
de deelnemers een ketting en brengen ze de slogan 'de afschaffing van
abortus' in beeld. Via het Damrak gaat het naar de Engelse kerk op het
Begijnhof, waar om 15.00 uur een afsluitende bijeenkomst plaatsvindt.

Een deelname van 200 mensen tegenover enkele tienduizenden abortussen per
jaar in Nederland, dat klinkt weinig hoopvol. Maar Bert Dorenbos, directeur
van Schreeuw om Leven, is niettemin optimistisch gestemd. "Nu
mensenrechten- en dierenrechtenorganisaties steeds manifester van zich
laten horen zal ook het recht op leven van de ongeboren medemens erkend
gaan worden. Abortus zal dan ook afgeschaft worden", zegt hij.

Bij de start van de mars zal J. de Bruin van de stichting Christenen voor
de Waarheid het woord voeren en de samenzang leiden. In de afsluitende
dienst in de Engelse kerk wordt het woord gevoerd door Dorenbos. Hij zal
spreken over 'de afschaffing van abortus'. Mevrouw Willy Dorenbos-de Lange
en haar team zullen vertellen over de bijbelse uitgangspunten van de
Schreeuw om Levenhulpverlening.

Het wordt, zegt Dorenbos, "steeds duidelijker dat veel vrouwen ernstig
lijden aan de gevolgen van hun abortus". Om die reden blijft de
hulpverlening die zijn stichting biedt, hard nodig. Ook zal de uitslag van
een onder 770 bezoekers van de Huishoudbeurs gehouden enquête over abortus
bekend worden gemaakt. Ds. Jan den Admirant uit Hoogeveen van de stichting
Eén kudde, één Herder, spreekt in de Engelse kerk over 'apocalyptische
profetie' en belicht daarbij het oordeel Gods over wat Schreeuw om Leven de
'Moloch/abortusdienst' noemt. Enkele aanwezigen zullen bidden of een
getuigenis geven. Onder hen Pieter de Vries die vanuit zijn handicap zal
spreken over 'leven met de toekomst'. Op dinsdag 18 december zal voor alle
abortusklinieken in Nederland vanaf zes uur 's avonds met fakkels worden
gewaakt "ter herinnering aan de zwarte bladzijde in de Nederlandse
politiek". Die was 21 jaar geleden. Toen nam de Tweede Kamer met een
meerderheid van één stem de abortuswet aan. Schreeuw om Leven organiseert
elke eerste van de maand van 10.00 tot 12.00 uur een wake voor de meeste
abortusklinieken in Nederland.

======================
tot zover het artikel
======================


AKTIE OPROEP

Op dinsdag 18 december wil "Schreeuw om Leven" om 18:00 uur dus fakkelwakes
gaan houden bij alle abortusklinieken in Nederland. Wij roepen iedereen op
om hier ook heen te gaan om een vreedzaam of ludiek tegengeluid te laten
horen. Het is voor vrouwen die een abortuskliniek bezoeken vaak
intimiderend om door christelijke tegendemonstranten aangesproken te worden
die zich voor de deur opgesteld hebben. Het is niet zeker of Schreeuw om
Leven het lukt om bij alle klinieken een actie te voeren. Bij soortgelijke
acties in het verleden bleek dat ze bij ongeveer de helft van de klinieken
geen actievoerders op de been kreeg.

Dit zijn de adressen van de 14 klinieken in Nederland:

Magdalenenstraat 26

1811 JR Alkmaar
Sarphatistraat 620-626  1018 AV Amsterdam
Zijpendaalseweg 101 6814 CH Arnhem
J.v. Schoonvorststraat 22 5611 PK Eindhoven
Emmastr. 186 7513 BG Enschede
Haringkade 163 2584 ED Den Haag
Beestenmarkt 7 4461 CS Goes
Radesingel 11 9711 ED Groningen
Heerenweg 215  2106 MJ Heemstede
Kort Rapenburg 1-3 2311 GC Leiden
Parallelweg 45c 6221 BD Maastricht
Strevelsweg 700 3083 AS Rotterdam
Biltstraat 405 3572 AV Utrecht
Oosterlaan 14  8011 GC Zwolle