Kombinatie Anarchisme en Feminisme.
Programma tijdens Pinksterlanddagen in Appelscha.

Oproep, verspreid via de Feminisme-lijst, 27 april 2002

De Sirenen, Studievereniging Vrouwenstudies M/V, organiseren tijdens de Pinksterlanddagen in Appelscha in een eigen tent een programma rond de kombinatie Anarchisme en Feminisme. We vragen mensen/groepen die hiermee bezig zijn om zich aan te melden voor een workshop, lezing, diskussie, video of iets dergelijks. Wat ons betreft is er veel mogelijk als het bijdraagt aan een konstruktieve uitwisseling van gedachten over de wisselwerking tussen anarchistische idealen en feministische doelstellingen. Het persoonlijke en het politieke lopen altijd door elkaar heen; een absolute prioriteit toekennen aan of de een of de ander leidt al snel tot uitsluiting van andere belangen. Hoe geven we vorm aan een anarchistische strijd die rekening houdt met verschillen tussen mensen, en hoe kunnen we ons inzetten voor rechtvaardige persoonlijke verhoudingen tussen mensen zonder ons te verliezen in navelstaarderij?

Als je het leuk vindt een onderwerp of invalshoek in te brengen, meld je dan zo snel mogelijk aan. Binnenkort volgt alvast een voorlopig programma. Hieronder de algemene oproep voor de Pinksterlanddagen. Lees die in elk geval even door als je nog niet op de hoogte bent van het leukste jaarlijkse politieke festival!

Jens

>Anarchisten, Appelscha, Pinksteren en het Kampeerterrein tot
>Vrijheidsbezinning.
>
>In het weekend van 17 tot 20 mei 2002 vinden er wederom de
>jaarlijkse Pinksterlanddagen plaats. De Pinksterlanddagen staan
>  voor het jaarlijkse anarchistische festival in Appelscha
>Friesland. Als ontmoetingsplek een belangrijke bijeenkomst voor
>  anarchisten en andere links-radicalen.
>
>Sinds de 30-er jaren is de PL een groots kampeergebeuren
>midden in de bossen van Appelscha. De eerste PL werd
>gehouden in 1934.  De toenmalige anarchisten, Vrij Socialisten,
>waren zo doodmoe van de pesterijen  van de politie tijdens hun
>bijeenkomsten, dat enige anarchisten met behulp van rijkere
>geestverwanten een plek hebben aangekocht. Vanaf dat moment
>was het kampeerterrein een feit. Gelegen in de staatsbossen,
>nabij een jongensinternaat en  tot overmaat van ramp ook
>middenin een toeristen gebied, heeft het terrein toch stand
>gehouden. Nog steeds zijn er oudere kampeerders, Vrij
>Socialisten, op het kampeerterrein actief.
>
>Direct vanaf het begin waren de Pinksterlanddagen een zeer
>geslaagd en levendig ontmoetingspunt waar mensen  uit het hele
>land naar toe kwamen.  Als men de geschiedenis van de PL in
>kaart zou brengen dan zou dat tevens een zeer goed tijdsbeeld
>kunnen geven van waar de actieve anarchisten in deze 70 jaar
>mee bezig zijn geweest. Naast de oude thema's als
>antimilitarisme, antikapitalisme, antifascisme zijn er in de loop
>van de jaren behoorlijk wat strijdpunten bij gekomen. We
>denken hierbij aan globalisering vanonder op, feminisme,
>mannenstrijd en uitkeringsstrijd.
>Maar ook de milieustrijd, potten en flikkerstrijd, dierenrechten
>  en anti kernenergie strijd zijn in Appelscha aan de orde
>gekomen.
>
>In de loop der jaren is de organisatie van de PL bijna altijd in
>handen geweest van het Noordelijk Gewest van Vrije
>Socialisten. Dit waren activisten die in het Noorden woonden,
>samen met de kampeerders van het terrein. Later zijn er meer
>"Hollandse" kampeerders op het terrein gekomen. Zij werden
>aangetrokken door het machtig mooie idee om samen met
>gelijkgestemden te genieten van de omgeving en rust en
>tegelijkertijd actief te zijn binnen de NGVS. Mede door de
>kampeerders wordt het terrein onderhouden en sinds de 80er
>jaren worden de Pinksterlanddagen ook georganiseerd door
>mensen uit  andere delen van Nederland dan het Noorden.
>Heel lang is het organiseren van de PL erg goed gegaan. Er was
>een goed inhoudelijk programma, er waren mensen die het
>kinderprogramma verzorgden, het cultuurprogramma was vol en
>op hoog niveau. Echter voor de komende Pinksterlanddagen is er
>  nooit een voorbereidingsgroep geweest. Vanwege het ontbreken
>  van een energieke inspirerende groep heeft het NGVS besloten
>  om alleen de noodzakelijke faciliteiten te organiseren. Veel
>mensen van het kampeerterrein zijn van mening dat ondanks het
>tot op heden, ontbreken van een inhoudelijk programma er altijd
>  mensen naar Appelscha zullen komen vanwege de traditie en
>vanwege het willen bijkletsen.
>
>Voor de PL van 2002 zullen er dan ook tenten en extra eko-wc's
>  gehuurd worden. De mobiele ecologische keuken van
>Rampenplan zal zorgen voor een veganistische avondmaaltijd op
>de vrijdag, zaterdag en zondag. De mensen van de kantine
>zullen zorgen voor koffie, thee en brood.
>De inmiddels bekende Oosterse theetent uit Wageningen, van
>Vluchtelingen onder Dak, zal wederom aanwezig zijn.
>
>Het internaat zal gevraagd worden voor het voetbalveld zodat
>mensen hun tentje kwijt kunnen en mochten er mensen met de
>auto willen komen dan zullen we ook zorgen voor een
>parkeerplaats.
>
>Zoals gebruikelijk en conform het doen en laten van
>anarchisten, zijn er alweer enkele aanmeldingen voor
>activiteiten.  Een greep:
>-De feministische groep Sirene uit Amsterdam wil in die dagen
>in een tent hun activiteiten uit de doeken doen, onder andere
>discussie en video.
>-Daarnaast zijn er activisten die willen onderzoeken wat een
>reactie kan zijn van anarchisten op het Midden-Oosten conflict,
>  dit aan de hand van verslagen van een waarnemersgroep die nu
>in Palestina aanwezig is.
>-Verder hebben de onvermoeibare activisten van Organic Chaos
>Network wederom hun medewerking aangeboden.
>-En hoe staat het met de globaliseringbeweging van onder op,
>zal er nog een grote manifestatie komen, in Denemarken najaar
>2002, of is na Brussel 2001 alles anders?
>-In mei saat staat Groen Front! aan de vooravond van hun ECO-
>oproer maand en daar willen zij een middag aan besteden.
>-EXTRA! het kritische mediablad wil een discussie verzorgen
>omtrent en activisme.
>-Op de zondagochtend zal er weer een historische lezing
>gehouden worden, met als thema: vrouwen in de vooroorlogse
>beweging.
>-Om bij te komen van al dat gebabbel in het Nederlands zal er
>een opfrisuurtje Esperanto komen.
>-Tijdens de dagen zal er een oproep komen om bijelkaar te
>komen om het te hebben over anarchisme en opvoeding, over het
>opzetten van een fonds voor financiele ondersteuning van
>activisten en de globaliseringsbeweging van onderop zal
>aan de orde komen.
>
>Naast deze onderwerpen doet ook de actualiteit van zich
>spreken in de vorm van een stand van zaken van de steungroep
>free Juandra.
>Tot zover een opsomming van hetgeen nu bekend is.
>Waarschijnlijk zullen er tijdens de dagen ook discussies
>ontstaan over het nut van een referendum (Utrecht
>heeft hopelijk dan een blancostem overwinning behaald) en hoe
>moet de beweging omgaan met een rampzalige overwinning van
>Paars of pimmie Paars?
>Welke rol  wil de antiracisme en antifascisme beweging gaan
>spelen in het komende politieke bestel?
>Tijdens de PL van 2002 is dan al bekend of extreem paars of
>extreem Pimmie aan de macht is.
>
>Het overbekende pand Vrankrijk zal zorgdragen voor de nodige
>  cultuur uitingen.
>
>Hierbij wil het NGVS, dus nadrukkelijk, een oproep doen aan
>een ieder die iets wil organiseren om zich aan te melden zodat
>daar in Appelscha rekening mee gehouden kan worden.
>
>De Pinksterlanddagen zijn dit jaar van vrijdag 17 mei tot aan
>maandag 20 mei 2002.
>De toegang zal rond de 7.50 Euro liggen (de oudere NGVS
>leden houden erg vast aan 15 ouderwetse Hollandse guldens
>wat betreft de toegangsprijs) voor drie dagen kamperen op het
>terrein.
>Rampenplan zal haar bijdrage voor een maaltijd stellen op
>ongeveer 3.50 euro.
>Het kampeerterrein is vanoudsher alcohol en drugsvrij, het
>verzoek aan een ieder is deze uitgangspunten te respecteren.
>Neem een tent en aanverwante spullen mee neemt naar
>Appelscha!
>Appelscha is te bereiken met de trein via Assen en dan bus 16  richting
>Oosterwolde (Heereveen/Drachten). Uitstappen bij de  nieuwe halte bij de
>zogenaamde kamelenmarkt, en daar zullen  kleine rode bordjes de route verder
>aanduiden. Adres is  Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning, Aekingaweg 1a te
>  Appelscha, telefoonnummer 0516-431878.
>
>Voor meer informatie over het opzetten van een programma
>onderdeel of anderszins dan gelieve contact op te nemen met
>Ron via telefoonummer 030-2340090 of via e-mail
>mikkie@antenna.nl
>
>Wellicht tot in Appelscha
>Ron
>
>
>Kollektief Rampenplan
>Postbus 780, 6130 AT, Sittard, NL
>tel: (00 31) (0)46 452 48 03
>fax: (00 31) (0)46 451 64 60
>www.antenna.nl/rampenplan